Implementacija sistema za trezorsko poslovanje u Općini Lukavac

Jučer su u općinskoj sali za sjednice prezentirana softversko rješenja za trezorsko poslovanje Općine. Riječ je o rješenjima koja su isključivo namijenjena organima javne uprave, a koja je prisutnim šefovima općinskih službi i uposlenicima predstavio Izudin Čeliković, glavni konsultant u kompaniji „Imel“.

ImelTrezor predstavlja integrisano softversko rješenje za podršku planiranja i praćenja izvršenja budžeta u Općinama i vanbudžetskim institucijama a obuhvata:

  • Planiranje i praćenje izvršenja budžeta,
  • Vođenje jedinstvenog računa  trezora,
  • Primjena propisane računovodstvene metodologije i standarda,
  • Centralizovan obračun i isplata plaća i naknada plaća,
  • Finansijsko izvještavanje,
  • Kontrola.

Ovaj poslovni sistem je predviđen za evidentiranje poslovnih događaja u trenutku i na mjestu nastajanja. Time se izbjegava višestruko evidentiranje poslovnih događaja, standardizuju poslovni procesi, povezuju poslovni dijelovi u jedinstvene poslovne cjeline, smanjuje mogućnost greške.

Trezorsko poslovanje pored već nabrojanih mogućnosti nudi niz alata kao što su praćenje i izdavanje rješenja za naplatu komunalnih naknada, upravljanje dokumentima, upravljanje i evidenciju ljudskih resursa i e-upravu.

Aplikacija ImelKomus olakšat će općinskim službama izdavanje rješenja za općinske naknade, tako da se u narednom periodu neće dešavati kašnjenja ili pogrešno izdata rješenja.

Za građana će pored ImelKomusa biti zanimljiva “E-uprava” koja će omogućiti stvaranje elektronske baze podataka i pružiti određeni vid usluga putem interneta što će smanjiti troškove i vrijeme. E – uprava pruža servise kao što su kupovina dokumenata, on-line plaćanje, elektronsko vijeće, registraciju dijaspore što za cilj ima transparentniju interakciju između Općine i građana, Općine i kompanija, ali i samih općinskih službi.

Načelnik Delić je istakao, da kada je o unutrašnjoj organizaciji Općine Lukavac riječ, uvođenje e-uprave je najznačaniji projekat koji će se realizirati ove godine, te da će potpuna informatizacija svih procesa u Općini, podići administrativni sistem na znatno viši nivo.

Načelnik je zadao ambiciozan plan, ali se iskreno nadam da ćemo zajedničkim snagama realizovati ovaj projekat u tekućoj godini. Izjavio je glavni konsultant kompanije Imel, Izudin Čeliković.