Implementacija softvera za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena u kompaniji Schachermayer

Sredinom prošlog mjeseca Imel je potpisao Ugovor o implementaciji novog softvera za kontrolu pristupa sa evidencijom radnog vremena, kadrovska evidencija, obračun plata i sistem za upravljanje dokumentima sa austrijskom kompanijom Schachermayer.

Implementacija softvera za kontrolu pristupa ima za cilj da olakša praćenje pristupa objektima i prostorijama pomoću uređaja za kontrolu pristupa i identifikacije mogućnosti pristupa putem RFID kartica.

Na osnovu arhiviranja podataka o pristupu sistem pruža evidenciju o početku i završetku radnog vremenu.

Također, softver će olakšati procese vođenja kadrovske evidencije sa elektronskim obrascima za izdavanje rješenja o godišnjim odmorima, uvjerenjima i drugim potvrdama.

Prenos podataka i povezanost poslovnica na lokaciji Sarajevo, Banja Luka i Mostar omogućena je preko VPN mreže.

Projektovanje softvera za Kontrolu pristupa sa evidencijom radnog vremena izvršene je u skladu sa novim Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Službene novine Federacije BiH br. 92/16 od 18.11.2016. godine).

VIŠE: Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena