Završena implementacija softvera “Kontrola pristupa sa evidencijom radnog vremena” u HI Destilacija AD Teslić

Imel doo uspješno je implementirao softver „Kontrola pristupa sa evidencijom radnog vremena“ u hemijskoj industriji Destilacija AD Teslić.

Implementacija pomenutog softvera nastavak je poslovne saradnje, obzirom da Destilacija a.d. u planiranju i praćenju svog poslovanja koristi integralni informacioni sistem ImelBIS.

Softver za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena olakšat će praćenje pristupa objektima i prostorijama pomoću uređaja za kontrolu pristupa i identifikacije pristupa putem RFID kartica, dok evidentirani podaci o pristupu pružaju informacije o početku i završetku radnog vremenu kao i ostalim kretanjima.

Projektovanje softvera za Kontrolu pristupa sa evidencijom radnog vremena izvršene je u skladu sa novim Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Službene novine Federacije BiH br. 92/16 od 18.11.2016. godine)

 

 

 

 

PRIJAVA: Kurs knjigovodstva – početni nivo

Imel doo Lukavac organizuje prvi ciklus edukacije Krus knjigovodstva – početni nivo u 2017. godini. Edukacija daje priliku svima koji su zainteresovani za knjigovodstvo da steknu praktično iskustvo. Pored teorijskog dijela kurs obuhvata i rad kroz program namijenjen za knjigovodstvo – Imel Bis. Na taj način polaznicima se približava rad u praksi i lakše usvaja naučeno. Nakon završetka kursa i uspješnog savladavanja tematike, polaznici dobijaju diplomu/uvjerenje o završenom Kursu knjigovodstva.

Početak: 07. Mart 2017. godine
Završetak: 04. Maj  2017. godine
Predviđeno trajanje kursa: 9 sedmica (36 časova – dva puta sedmično)
Termini: Utorkom i četvrtkom od 17:00

Program kursa se sastoji iz sedam modula:

 • Uvod u knjigovodstvo i upoznavanje sa bilansima,
 • PDV evidencije (KUF, KIF, PPDV, DPDV)
 • Sredstva preduzeća (stalna sredstva i sitan inventar),
 • Robno-materijalni tokovi (maloprodaja i veleprodaja),
 • Novčani tokovi (banke i blagajne),
 • Obračun plaća,
 • Računovodstvo proizvodnje.

Cijena kursa po polazniku: 350 KM. Plaćanje se vrši u 2 rate, prva prije početka edukacije (rezervacija mjesta), a druga nakon završenog prvog mjeseca.

Prijave možete slati do petka, 03. Marta 2017. godine.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila edukacija@imel.ba ili na broj: (035) 550 100

Prijava na kurs računovodstva

Kaspersky Lab: Platinum Partner priznanje za kompaniju IMEL

Dodjelom Platinum Partner priznanja, kompanija IMEL je potvrdila jedno od liderskih mjesta u implementaciji sigurnosnih rješenja u Bosni i Hercegovini i regiji. Platinum partner je najveće priznanje koje jedna kompanija može dobiti od Kaspersky Lab-a. Ovo priznanje je dokaz velikog broja implementacija antivirusnih rješenja, vrhunske usluge i te nivoa tehničke osposobljenosti.

Kaspersky-Platinum-Partner-in-2017

Ovo je najveće priznanje Kaspersky Laba za našu kompaniju,čiji smo partner još od 2008. godine. Samo u BiH više od 20.000 računara i serverskih sistema, kućnih korisnika, velikih kompanija ili vladinog sektora smo pokrili sa nekom od softverskih žaštita iz Kaspersky Lab-a. Bitno je napomenuti da svakodnevnom edukacijom iz oblasti cyber sigurnosti podižemo nivo kvaliteta podrške u vremenu kada iz godine u godinu internet i računarski kriminal postaje sve rasprostranjeniji, izjavila je Amra Brkić, marketing menadžer u kompaniji Imel.

Bitno je i napomenuti da je Imel do sada dva puta bio proglašeni i najboljim Kaspersky partnerom za istočnu i južnu europu a Platinum Partner je priznanje kao dokaz kontinuiranog i predanog rada.

Kompanija Kaspersky Lab osnovana je 1997. godine u Moskvi sa regionalnim uredima širom svijeta i vodeći je internacionalni proizvođač anitivirusnog software-a i paketa za kompletnu zaštitu informatičkih sistema (email, server, storage, virtuelizacijske platforme itd). Prvi na svijetu implementirali su heurističku analizu virusa i lingvističku analizu teksta te patentirali niz drugih sigurnosnih rješenja. Kaspersky AVP odlikuje velika brzina rada, pouzdanost i fleksibilnost. U komparativnim analizama sa AntiVirusnim proizvodima drugih kompanija redovno zauzimaju prvo mjesto, a dobitnici su brojnih nagrada i priznanja.

Implementacija sistema za trezorsko poslovanje u Općini Lukavac

Jučer su u općinskoj sali za sjednice prezentirana softversko rješenja za trezorsko poslovanje Općine. Riječ je o rješenjima koja su isključivo namijenjena organima javne uprave, a koja je prisutnim šefovima općinskih službi i uposlenicima predstavio Izudin Čeliković, glavni konsultant u kompaniji „Imel“.

ImelTrezor predstavlja integrisano softversko rješenje za podršku planiranja i praćenja izvršenja budžeta u Općinama i vanbudžetskim institucijama a obuhvata:

 • Planiranje i praćenje izvršenja budžeta,
 • Vođenje jedinstvenog računa  trezora,
 • Primjena propisane računovodstvene metodologije i standarda,
 • Centralizovan obračun i isplata plaća i naknada plaća,
 • Finansijsko izvještavanje,
 • Kontrola.

Ovaj poslovni sistem je predviđen za evidentiranje poslovnih događaja u trenutku i na mjestu nastajanja. Time se izbjegava višestruko evidentiranje poslovnih događaja, standardizuju poslovni procesi, povezuju poslovni dijelovi u jedinstvene poslovne cjeline, smanjuje mogućnost greške.

Trezorsko poslovanje pored već nabrojanih mogućnosti nudi niz alata kao što su praćenje i izdavanje rješenja za naplatu komunalnih naknada, upravljanje dokumentima, upravljanje i evidenciju ljudskih resursa i e-upravu.

Aplikacija ImelKomus olakšat će općinskim službama izdavanje rješenja za općinske naknade, tako da se u narednom periodu neće dešavati kašnjenja ili pogrešno izdata rješenja.

Za građana će pored ImelKomusa biti zanimljiva “E-uprava” koja će omogućiti stvaranje elektronske baze podataka i pružiti određeni vid usluga putem interneta što će smanjiti troškove i vrijeme. E – uprava pruža servise kao što su kupovina dokumenata, on-line plaćanje, elektronsko vijeće, registraciju dijaspore što za cilj ima transparentniju interakciju između Općine i građana, Općine i kompanija, ali i samih općinskih službi.

Načelnik Delić je istakao, da kada je o unutrašnjoj organizaciji Općine Lukavac riječ, uvođenje e-uprave je najznačaniji projekat koji će se realizirati ove godine, te da će potpuna informatizacija svih procesa u Općini, podići administrativni sistem na znatno viši nivo.

Načelnik je zadao ambiciozan plan, ali se iskreno nadam da ćemo zajedničkim snagama realizovati ovaj projekat u tekućoj godini. Izjavio je glavni konsultant kompanije Imel, Izudin Čeliković.

Implementacija softvera za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena u kompaniji Schachermayer

Sredinom prošlog mjeseca Imel je potpisao Ugovor o implementaciji novog softvera za kontrolu pristupa sa evidencijom radnog vremena, kadrovska evidencija, obračun plata i sistem za upravljanje dokumentima sa austrijskom kompanijom Schachermayer.

Implementacija softvera za kontrolu pristupa ima za cilj da olakša praćenje pristupa objektima i prostorijama pomoću uređaja za kontrolu pristupa i identifikacije mogućnosti pristupa putem RFID kartica.

Na osnovu arhiviranja podataka o pristupu sistem pruža evidenciju o početku i završetku radnog vremenu.

Također, softver će olakšati procese vođenja kadrovske evidencije sa elektronskim obrascima za izdavanje rješenja o godišnjim odmorima, uvjerenjima i drugim potvrdama.

Prenos podataka i povezanost poslovnica na lokaciji Sarajevo, Banja Luka i Mostar omogućena je preko VPN mreže.

Projektovanje softvera za Kontrolu pristupa sa evidencijom radnog vremena izvršene je u skladu sa novim Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Službene novine Federacije BiH br. 92/16 od 18.11.2016. godine).

VIŠE: Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

 

Oglas za popunu upraženjenog radnog mjesta

Zbog povećanja obima posla Imel d.o.o. Lukavac raspisuje konkurs za radno mjesto:

 • Desktop programer (m/ž) – 1 kandidat

Uslovi za radno mjesto:

 • SSS/VŠS/VSS  smjer računarstvo i informatika;
 • Pripravnik ili osoba sa radnim iskustvom na poslovima desktop programera (sa opisom projekata na kojim ste radili i sa kojima se ponosite);
 • Dobre organizacijske, komunikacijske vještine i rad u timu;
 • Odgovornost i poštovanje zadatih rokova;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Dobro vladanje engleskim jezikom.

Neophodne vještine:

 • Razvoj .Net Windows forms aplikacija (VB, C#);
 • OOP programiranje;
 • Microsoft SQL server;
 • Visual Studio;
 • Crystal reports.

Poželjne vještine:

 • Razvoj windows servisa;
 • Poznavanje XML, JSON;
 • Poznavanje LINQ-a.
 • Poznavanje GIT-a i Scrum-a.

Šta kandidati mogu očekivati:

 • Vrhunsko radno okruženje, timska podrška i stimulativna primanja;
 • Kontinuirana mogućnost edukacije i napredovanja;
 • Stalan radni odnos na neodređeno vrijeme;
 • Stabilan portfolio proizvoda i usluga.

Svi kandidati trebaju poslati svoj CV (Evropski format CV) koji će sadržavati i portfolio / prethodne radove, kao i obaviti informativni razgovor.

Kandidati koji ispunjavaju uslove, bit će pozvani na intervju u sjedište firme Imel d.o.o. Lukavac. Aplicirati možete putem email-a:

posao@imel.ba. Oglas ostaje otvoren do 06.01.2017. godine.

 

Obavještenje za korisnike usluga: Od januara novi cjenovnik usluga

Značajne promjene tržišnih uslova u IT sektoru rezultirale su povećanje cijena usluga iz ove oblasti. Shodno tome sve svoje klijente obavještavamo da je od 1. Januara 2017. godine u primjeni novi cjenovnik naših usluga.

Korisnici ugovora o saradnji imaju povlaštene cijene usluga i ostale benefite ugovora.

Korisnici ugovora “Pravo na nove verzije” imaju pravo na nove verzije software-a, i zajedno sa ostalim korisnicima plaćaju punu cijenu usluga.

 

Završen III ciklus edukacije „Kurs knjigovodstva – početni nivo“

20161209_132411U četvrtak 08.12.2016.godine u prostorijama Imel doo Lukavac uprličena je dodjela uvjerenja polaznicima trećeg ciklusa edukacije „Kurs knjigovodstva – početni nivo“.  Edukaciju je pohađalo i uspješno završilo sedam kandidata.

Polaznici su istakli da su zadovoljni organizacijom, planom rada i predavanjima, te da bi prepručili kurs svima onima koji žele da se bave knjigovodstvom a nedostaje im potrebnog znanja i praktičnog iskustva.

U okviru nastave pored teorijskog dijela u svakoj oblasti, polaznici su imali priliku da rade i praktičan dio kroz poslovni softver ImelBis. Obrađene su sledeće teme:

 • Uvod u knjigovodstvo i upoznavanje sa bilansima,
 • PDV evidencije (KUF, KIF, izrada PDV prijave i DPDV obrazca),
 • Stalna sredstava i sitan inventar),
 • Robno-materijalni tokovi (veleprodaja i maloprodaja – nabavka robe, prelokacije, prodaja i nivelacije),
 • Novčani tokovi (evidentiranje novčanih tokova kroz blagajnu i izvode),
 • Obračun plaća ( obračun plaće zaposlenika u skladu sa zakonskim propisima),
 • Računovodstvo proizvodnje,

Cilj kursa je da navedenu tematiku približi kandidatima i da ih osposobi za samostalan rad u knjigovodstvu.

Direktor kompanije IMEL Mevludin Čeliković gost Business cafea

Na 15. po redu Business cafea koji je održan u Atrium sali hotela Europe 30. novembra u Sarajevu, organizator Agencija Global Market Solutions, govornik je bio Mevludin Čeliković, direktor kompanije Imel-a.

Počinjući svoju priču direktor kompanije Imel koja je na tržištu prisutna 20 godina i bavi se projektovanjem poslovnih informacionih sistema, proizvodnjom i implementacijom softvera, poslovnim konsaltingom, prometom IT opreme i operativnim sistemima kaže kako je njegov, kao i svaki drugi početak bio težak sa puno problema i nepoznanica. Stoga je smatra svaku ideju potrebno dobro razraditi, vjerovati u sebe i rezultat neće izostati.

mevludin1

Također, kao jako važan detalj istakao je ljudski resurs, jer kako kaže uz sve što stvarate morate imati ljude oko sebe, koje trebate uvijek saslušati.

Kaže pustite ljude da razmišljaju glasno, jer možda se baš iz tog razmišljanja rodi najbolja ideja.

Podcrtao je da za održanje kontinuiteta u svakom poslu mora postojati ljubav prema onome čime se bavite i želja da se on iznese.

mevludin2

Čeliković je pojasnio da provode i kontinuiranu edukaciju koju je prošlo više od 6.000 ljudi, kako njihovih radnika tako i svih partnera i komitenata, na različitim poljima informatičke i poslovne edukacije.

Vrijednost eventa su prepoznali i podržali ProCredit banka i BH Telecom.

Učenici Elektro mašinske škole u posjeti našoj kompaniji

U utorak u okviru „Globalne sedmice poduzetništva“ (Global Entrepreneurship Week) u TK, kompanija IMEL Lukavac bila je domaćin učenicima JU Mješovita srednja elektro-mašinske škole Lukavac, smjer tehničari računarstva i predstavnicima Ministarstva razvoja i poduzetništva TK.

4-1

Učenicima kao i predstavnicima ministarstva obratio se vlasnik kompanije g. Izudin Čeliković, koji je istakao važnost promjene načina razmišljanja o profesionalnoj orjentacijii, viziji radnog osposobljavanja i angažovanja učenika u narednom periodu.

1

Gospodin Čeliković naglasio je da će u narednom periodu zainteresovani učenici moći steći praktična iskustva i dodatnu edukaciju u kompaniji Imel, a za one koji pokažu posebne vještine i znanja iz ove oblasti postat će dio IMEL tima.

3

U sklopu posjete učenici su imali priliku upoznati se sa radom razvojnog tima za softver , ali i ostalim odjelima ove kompanije.