Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Preuzmite brošuru KP i ERV pdf 

Aplikacija Kontrola pristupa sa evidencijom radnog vremena je sastavni dio ImelBis informacionog sistema, međutim aplikacija se može koristiti i samostalno. Kao sastavni dio ImelBiS ERP sistema aplikacija omogućava kompletnu analitiku rada zaposlenih od evidencije dolaska i odlaska na posao do obračuna plata.

kontrolapristupa1

Aplikacija za kontrolu pristupa namijenjena je da omogući pristup objektima i prostorijama, te arhiviranje podataka o vremenu pristupu objektima, za sve osobe (uposlenike, spoljne saradnike, goste i sl.) koje imaju dodijeljena prava pristupa i koje  se prijavljuju na uređaj za kontrolu pristupa korištenjem ID kartica, otiska prsta, oka i sl.

POZOVITE BESPLATNI INFO BROJ:
080 02 04 05

Osnovna logika funksionisanja Kontrole pristupa je krajnje jednostavna:

„Samo korisnici kojima je ovlaštena osoba odobrila pristup imaju mogućnost ulaza u određene prostorije“.

Međutim, aplikacija kontrole pristupa mnogo je naprednija od same osnovne logike može – ne može. Primjera radi ukoliko se na određenim vratima u objektu postavi elektronski ključ i dodijele prava pristupa određenim osobama moguće je definisati kojim danima u sedmici i u kojem određenom radnom vremenu ključ može otvarati vrata a kada ne.

Registracija na uređaju uz povezivanje sa aplikacijom danas je jedna od najvažnijih osobina sistema kontrole pristupa, jer mogućnost registracije i pohrane svake upotrebe elektronskog ključa sa imenom korisnika, tačnim datumom i vremenom daje maksimalnu kontrolu i znatno povećava sigurnost na objektu.

Elektronski ključ – „kod“ sistema kontrole pristupa predstavlja modernu verziju ključa, koji nudi mnogobrojne prednosti u odnosu na klasični način otvaranja/otključavanja. Za otvaranje vrata koriste se uglavnom kontaktne/beskontaktne kartice, privjesci koji na određenoj udaljenosti od uređaja aktiviraju bravu na objektu.

kontrola

Ovisno o potrebnoj razini zaštite, umjesto kartice moguće je primjeniti i biometrijska rješenja – otisak prsta, zjenica oka i sl.

U usporedbi sa dobrim starim ključem u osnovi su već vidljive prednosti elektronskog sistema kontrole pristupa:

 • kada zaposlenik više nije u radnom odnosu (ne vrati ključeve ili eventualno posjeduje njihove kopije),
 • kada izgubi ključ,
 • kada zaboravi ključ…

Aplikacija kontrole pristupa svaki elektronski ključ prepoznaje prema jedinstvenoj šifri i svaki takav ključ jednostavno se prema potrebi može blokirati i time onemogućiti zloupotrebu izgubljenog ključa.

POZOVITE BESPLATNI INFO BROJ:
080 02 04 05

Prednosti i mogućnosti aplikacije kontrole pristupa su sljedeće:

 • Povezivanje sa različitim uređajima;
 • Evidencija svih radnika u kontroli pristupa;
 • Dodjela prava radnicima za pristup određenim prostorijama putem kartica, skeniranja prstiju…;
 • Planiranje pristupa radnicima sa vremenom koje treba provesti u odsustvu (kalendar rada i radne šeme po smjenama);
 • Evidentiranje prisutnosti radnika (ulaz/izlaz);
 • Svaki neovlašteni pokušaj ulaska ostaje evidentiran;
 • Evidentiranje najave za treća lica (gosti, radnici izvođača radova, inspekcijski organi…);
 • Evidentiranje ulaza gostiju sa dodjelom kartica za pristup određenim prostorijama;
 • Kontrola prostorija u kojima se nalaze gosti i odjava sa predajom kartice;
 • Informacije o pristupima svim prostorijama sa vremenom provedenim u organizaciji.

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena zaposlenika zakonska je obaveza svakog poslodavca. Prema odredbama Zakona o radu u FBiH i RS evidencije o radnicima moraju sadržavati podatke o radnicima te podatke o radnom vremenu radnika – početak i završetak radnog vremena, smjenski rad, bolovanje, prekovremene sate i druge podatke o prisutnosti radnika na radnom mjestu.

unnamed-14

Svi poslodavci ovakvu evidenciju o radnicima obvezni su voditi (od dana početka rada radnika do dana prestanka radnog odnosa).

Poslodavac navedenu evidenciju mora čuvati kao dokumentaciju trajne vrijednosti, isto tako evidenciju o radnom vremenu dužan je imati u poslovnom prostoru, odnosno na mjestu rada radnika.

Jednostavan način za bolju organizaciju i povećanje efikasnosti poslovanja

Aplikacija za evidenciju radnog vremena služi da bi poslodavci i menadžeri imali kontrolu nad dolascima i odlascima zaposlenih, izlascima u toku radnog vremena, evidenciji prekovremenih sati… a sve u cilju uspostavljanja bolje radne discipline, poboljšanja efikasnosti poslovanja i automatizacije obračuna zarada zaposlenih.

Poslodavci koriste evidenciju radnog vremena kako bi imali precizan uvid u kašnjenja na posao i duža odsustvovanja zaposlenih u toku radnog vremena, i na taj način spriječili zloupotrebe, prije svega u domenu manipulacija obračuna broja radnih sati.

Evidencija pruža i statističke podatke o vremenu provedenom na radnom mjestu, sastancima, pauzama i odsustvima. Dobijeni podaci mogu se iskoristiti kako bi se prepoznale i uklonile manjkavosti u organizaciji posla, poboljšali poslovni procesi te povećao učinak i profit kompanije. Evidencija radnog vremena predstavlja obostranu korist i za poslodavce i za zaposlene, jer sistem obezbjeđuje uvijek pouzdane i fer podatke, na osnovu kojih se obračunavaju primanja zaposlenih.

unnamed

Prednosti i mogućnosti evidencije radnog vremena:

 • Veza sa kontrolom prstupa;
 • Šihtarica u skladu sa zakonskim propisima u BiH;
 • Apsolutno tačna evidencija prisustva i odsustva sa posla;
 • Analiza redovnih i prekovremenih sati;
 • Analiza kašnjenja i odsustva;
 • Analiza izvještaja odstupanja prisustva na poslu u odnosu na plan rada po smjenama;
 • Preraspodjela radnog vremena;
 • Praćenje korištenja godišnjih odmora;
 • Praćenje prekovremenog rada;
 • Rekapitulacija za obračun plaća;
 • Mogućnost automatskog povlačenja podataka u obračun plaća.

Planirajte uspjeh!