PRIJAVA: Kurs knjigovodstva – početni nivo

IMEL Lukavac u sklopu novootvorenog edukativnog centra organizuje KURS KNJIGOVODSTVA. Nove prostorije su tehnički u potpunosti osposobljene po najvećim standardima i raspolažu adekvatnom informatičkom i tehničkom opremom.

Kurs je prilagođen svima koji žele da nauče nešto novo i povećaju svoju konkurentnost na tržištu rada. Pored teorijskog dijela kurs obuhvata i praktičan rad kroz program namijenjen za knjigovodstvo.

Na taj način polaznicima se približava rad u praksi i lakše usvaja naučeno. Nakon završetka kursa i uspješnog savladavanja tematike, polaznici dobijaju diplomu/uvjerenje o završenom Kursu knjigovodstva.

Početak: 21. Mart 2016. godine
Završetak: 23. Maj 2016. godine
Predviđeno trajanje kursa: 9 sedmica (36 časova – dva puta sedmično)
Termini: Ponedjeljkom i četvrtkom

Program kursa se sastoji iz sedam modula:

  • Uvod u knjigovodstvo i upoznavanje sa bilansima,
  • PDV evidencije,
  • Sredstva preduzeća,
  • Robno-materijalni tokovi (maloprodaja i veleprodaja),
  • Računovodstvo proizvodnje,
  • Novčani tokovi,
  • Obračun plaća.

Cijena kursa po polazniku: 350 KM.

Prijave možete slati do petka, 18. Marta 2016. godine putem na e-mail edukacija@imel.ba

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila ili na broj: (035) 550 100

Prijaviti se možete putem obrasca:

Prijava na kurs računovodstva