IMEL d.o.o. uspješno realizovao projekat implementacije elektronskog poslovanja u Opštini Novi Grad

U martu 2018. godine Imel d.o.o i Opština Novi Grad potpisali su Ugovor o implementaciji Sistema za upravljanje dokumentima – ImeDMS i aplikacije za elektronsku upravu – eUprava.

Implementacija je realizovana u okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ a cilj same implementaciije je bio pojednostaviti protok  i rad sa dokumentacijom unutar službi Općine te uspostaviti bolju komunikaciju na relaciji Općina-građani i ubrzati rješavanje podnešenih zahtjeva od strane građana.

Sistem za upravljanje dokumentima ImeDMS (Document management system) organizacijama pored upravljanja dokumentima omogućava i sljedeće benefite:

  • Dostupnost svim elektronskim dokumentima prema definisanim pravima pristupa zaposlenih (osiguravanje dokumenata);
  • Upravljanje poslovnim procesima i bolju organizaciju rada;
  • Upravljanje životnim ciklusom dokumenta;
  • Upravljanje fizičkom i elektronskom arhivom;
  • Učinkovito upravljanje vremenom i novcem (elektronska distribucija bez dodatnog kopiranja) i još mnoge prednosti ovog sistema.

Elektronska uprava pojednostavljuje i ubrzava komunikaciju građana i javne uprave/opštine te povećava transparentnost javnog sektora u pružanju javnih usluga. Aplikacija obuhvata sljedeće module:

eMatičar – predstavlja modul koji omogućava građanima da na jednostavan i brz način mogu dobiti izvode iz matičnih knjiga (MKR, MKV, MKD, MKU) u bilo koje doba dana 24/7/365;

eDokumenti – omogućava građanima da dobiju sve potrebne informacije i da na jednostavan način popune određene prijave/zahtjeve/obrazce on-line putem;

eDijaspora – ubrzava proces komunikacije na relaciji dijaspora-javna uprave/opštine te povećava transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga i za građane koji se nalaze u dijaspori;

Servis48 – građani u svakom momentu mogu elektronski prijaviti komunalni problem ili postaviti pitanje Opštinskoj upravi;

eStatus – elektronska provjera statusa podnešenog zahtjeva, da li je završen ili kod koga se nalazi podnešeni zahtjev.

Kako je protekao proces implementacije Sistema za upravljanje dokumentima i elektronske Uprave, te kako je realizacijom pomenutog zadovoljna Opština Novi Grad možete pogledati na linku

 

http://www.opstina-novigrad.com/index.php/aktuelno-opstina/361-elektronsko-poslovanje-u-opstinskoj-upravi

http://www.opstina-novigrad.com/index.php/aktuelno-opstina/362-pusten-u-rad-online-servis-za-gradane-euprava