Imel d.o.o. predstavio uspješnu poslovnu priču na okruglom stolu BBI VIP Business Cluba

Imel d.o.o. uzeo je učešće na okruglom stolu na temu “Turizam, prerada metala i plastike, te prehrambena industrija i IT kao glavne razvojne grane regije TK” održanog u Gračanici 19.02.2019. godine. Okrugli sto organizirali su BBI VIP Business Club i BBI banka u okviru priprema za predstojeći Sarajevo Business Forum.

Cilj okruglog stola jeste identifikacija ključnih smjernica poslovanja u turizmu, preradi metala i plastike, prehrambene industrije i IT sektora. Tako je Imel predstavio uspješnu priču i planove kako u IT sektoru tako i na području agroproizvodnje i ruralnog turizma Farme Milo Selo i njihov utjecaj na razvoj regije Tuzlanskog kantona ali i Bosne i Hercegovine. 

Više informacija na