Uvod u ImelBis

Poslovno okruženje je danas jako složeno i nepredvidivo. To postavlja potrebu korištenja niza informacija i znanja baziranog na njima.
Dugogodišnje iskustvo u radu sa različitim kompanijama i organizacijama pretvoreno je u u ERP (Enterprise Resource Planing) poslovna rješenja koja su uspješno našla primjenu u prozvodnim, trgovačkim i uslužnim kompanijama, javnom sektoru, nevladinim i drugim organizacijama.

Software prilagođen Vama


Ova poslovna rješenja su integralna rješenja koja omogućavaju praćenja poslovnih procesa putem jedinstvene baze u realnom vremenu i obezbjeđuju sveobuhvatnost i ravnopravnost svih poslovnih funkcija. Time se omogućuje racionalno korištenje resursa organizacije i korištenje poslovnih rješenja u skladu sa mogućnostima organizacije, njenim rastom, razvojem i potrebama.

Podrška pri odabiru


U procesu implementacije prenosimo najbolja iskustva renomiranih kompanija i organizacija iz okruženja koja su sa uspjehom implementirala naša poslovna rješenja. Pri tome dajemo podršku reinžinjeringu poslovnih procesa, uvođenju standrada kvaliteta i kreiranju upravljivog poslovnog sistema.

 


Upotreba ImelBis-a

ImelBIS ima podršku za specifične industrije i organizacije (šumsko-privredna preduzeća, zdravstvene institucije, javni sektor, industrija namještaja, poljoprivredna proizvodnja, proizvodnja lijekova, računovodstvene agencije, komunalna preduzeća i dr.)

Naša poslovna rješenja imaju za cilj obezbjeđenje podrške:

Poslovnim procesima, njihovom planiranju, praćenju i analizi.
Unapređenju organizacije i racionalizaciji poslovanja – smanjenje troškova i optimalno korištenje raspoloživih resursa.
Povezivanju funkcionalnih dijelova u procesne cjeline i jednistven poslovni organizam.
Procesu donošenja važnih i manje važnih odluka.
Nižim troškovima implementacije, obuke i eksploatacije informacionih sistema.


Gotova rješenja

Najvažniji proizvod je ImelBIS ERP poslovno rješenje. Ovo rješenje pokriva niz poslovnih funkcija kao što su:

  • Planiranje resursa i poslovanje,
  • Finansije i računovodstvo,
  • Prodaja

  • Stalna sredstva,
  • Ljudski resursi,
  • Upravljanje dokumentima

  • Nabava,
  • Proizvodnja i servis,
  • Upravljanje zalihama

Pored ImelBIS poslovnog rješenja razvili smo i niz posebnih rješenja po zahtjevima naših korisnika. Među najznačajnijim su: