Imel HR

 

ImelHR (ljudski resursi) softverska platforma koja pruža kompletno rešenje za upravljanje ljudskim resursima u kompanijama različitih veličina, bez obzira na djelatnost. ImelHR je otvoreno softversko rešenje koje je projektovano da pokrije sadašnje i buduće zahteve korisnika.
Imati uspješnu kompaniju s visokim profitom i visokim stupnjem motiviranosti uposlenih, želja je svakog vlasnika. Poslednjih  godina upravljanja ljudskim resursima se nudi , proziva i nameće kao važan poslovan partner. Ono po čemu se kompanije uistinu razlikuju su sami uposleni. Ljudski element je jedini koji konkurencija ne može kopirati i osnovna snaga svake kompanije.
Stoga se postavlja pitanje: Što i kako treba raditi u upravljanju ljudskim resursima? Od upravljanja ljudskim resursima očekuje se veći strateški doprinos u privlačenju, upravljanju i nagrađivanju talenata.  Sistem je namijenjen za obradu podataka vezanih za zaposlenike organizacije. Omogućava definisanje parametara obračuna, prijavu zarada, ažuriranje poreskih kartica, odbijanje obustava, izrada platnih lista, specifikacija, dodatna primanja, godišnji odmori, i dr. Na osnovu evidentiranih podataka moguće je kreiranje statističkih, korisničkih i zakonom propisanih izvještaja. Moguća je integracija sa sistemom ImelBis kao i samostalna primjena

Povratak na Software