Imel TIM

 

ImelMMIS (Management maintenance information system) softversko rješenje namijenjeno organizacijama koje imaju uspostavljen sistem upravljanja održavanjem opreme i postrojenja.
Sistem omogućava planiranje i upravljanje sistemom održavanja ključne opreme i postrojenja. Pored toga omogućava niz analiza i korektivnih aktivnosti koji obezbjeđuju pouzdan rad opreme.
Sistem se u potpunosti naslanja na organizaciju kompanije definisanu ImelBis sistemom, i to prije svega u dijelu koji se odnosi na organizacionu šemu, upravljanje ljudskim resursima i praćenja stalnih sredstava

Povratak na Software