Tepoll

 

Tepoll (Tests and Polls) software predstavlja proizvod izrađen od strane „Imel“ d.o.o. Lukavac. Namjena ovog software paketa je pomoć u procesu pripreme i obrade rezultata testiranja i anketiranja. Software je namijenjen školskim institucijama (od osnovnog, srednjeg do visokog obrazovanja),  agencijama i institucijama koje imaju potebe za razna istraživanja, kao što su marketinška i javna istraživanja.
Tepoll software je projektovan da olakša proces formiranja, obrade i arhiviranja testova i anketnih upitnika, po ugledu na praksu evropskih institucija i svjetske trendove.
Posebnu primjenu, pored anketiranja na velikom broj ispitanika, Tepoll software ima u obrazovnim institucijama koje karakteriše veliki broj studenata/učenika.
Benefiti od primjene ovog programa za vlasnike programa su mnogobrojni, izdvajamo samo neke:
•    Jednostavna i brza izrada testova i anketa;
•    Jednostavna i brza obrada testova i anketa;
•    Jednostavna i brza izrada rezultata testova i anketa;
•    Mogućnost obrade eksternih anketa koje nisu formirane u Tepoll software-u;
•    Objektivno ispitivanje znanja učenika/studenata na velikom broju pitanja za vrlo kratko vrijeme;
•    Stalna podrška kvalificiranog osoblja iz firme „Imel“ d.o.o. Lukavac.
Benefiti od primjene ovog programskog rješenja za studente/učenike ili anketirane osobe:
•    Objektivnost (software prepoznaje tačne i netačne odgovore a ne profesor ili osoba koja radi na obradi anketa).
•    Student ili ispitanik mora biti siguran u svoje znanje jer se mogu primjeniti negativni bodovi, ali i jednom označen pogrešan odgovor ne može se ispraviti.
•    Na rezultatima testova pojavljuje se vlastoručni potpis studenta/učenika.
•    Sistem odabira tačnog odgovora je najpopularniji način testiranja ili anketiranja.

Povratak na Software