PRIJAVA: Kurs knjigovodstva – početni nivo

Imel doo Lukavac organizuje drugi ciklus edukacije Kurs knjigovodstva – početni nivo u 2017. godini. Edukacija daje priliku svima koji su zainteresovani za knjigovodstvo da steknu praktično iskustvo. Pored teorijskog dijela kurs obuhvata i rad kroz program namijenjen za knjigovodstvo – Imel Bis. Na taj način polaznicima se približava rad u praksi i lakše usvaja naučeno. Nakon završetka kursa i uspješnog savladavanja tematike, polaznici dobijaju uvjerenje o završenom Kursu knjigovodstva.

Početak: 17. Oktobar 2017. godine
Završetak: 07. Decembar  2017. godine
Predviđeno trajanje kursa: 8 sedmica (32 časa – dva puta sedmično)
Termini: Utorkom i četvrtkom od 17:00

Program kursa se sastoji iz šest modula:

  • Uvod u knjigovodstvo i upoznavanje sa bilansima,
  • PDV evidencije (KUF, KIF, PPDV, DPDV)
  • Sredstva preduzeća (stalna sredstva i sitan inventar),
  • Robno-materijalni tokovi (maloprodaja i veleprodaja),
  • Novčani tokovi (banke i blagajne),
  • Obračun plaća.

Cijena kursa po polazniku: 350 KM. Plaćanje se vrši u 2 rate, prva prije početka edukacije (rezervacija mjesta), a druga nakon završenog prvog mjeseca.

Prijave možete slati do petka, 13. Oktobra 2017. godine.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila edukacija@imel.ba ili na broj: (035) 550 100

Prijava na kurs računovodstva