PRIJAVA: Kurs knjigovodstva – početni nivo

Imel doo Lukavac organizuje prvi ciklus edukacije Krus knjigovodstva – početni nivo u 2018. godini. Edukacija daje priliku svima koji su zainteresovani za knjigovodstvo da steknu praktično iskustvo. Pored teorijskog dijela kurs obuhvata i rad kroz program namijenjen za knjigovodstvo – Imel Bis. Na taj način polaznicima se približava rad u praksi i lakše usvaja naučeno. Nakon završetka kursa i uspješnog savladavanja tematike, polaznici dobijaju uvjerenje o završenom Kursu knjigovodstva.

Početak: 27. Mart 2018. godine
Završetak: 24. Maj 2018. godine
Predviđeno trajanje kursa: 8 sedmica (32 časa – dva puta sedmično)
Termini: Utorkom i četvrtkom od 17:00

Program kursa se sastoji iz šest modula:

• Uvod u knjigovodstvo i upoznavanje sa bilansima,
• PDV evidencije (KUF, KIF, PPDV, DPDV)
• Sredstva preduzeća (stalna sredstva i sitan inventar),
• Robno-materijalni tokovi (maloprodaja i veleprodaja),
• Novčani tokovi (banke i blagajne),
• Obračun plaća.

Cijena kursa po polazniku: 350 KM. Plaćanje se vrši u 2 rate, prva prije početka edukacije (rezervacija mjesta), a druga nakon završenog prvog mjeseca.

Prijave možete slati do petka, 23. Marta 2018. godine.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila edukacija@imel.ba ili na broj: (035) 550 100

Prijava na kurs računovodstva