Specijalizovano osoblje. Brz odziv. Kvalitetna usluga.

U skladu sa zahtjevima tržišta i organizacionom šemom nudi niz različitih usluga svrstanih u dvije osnovne kategorije:

Informaciono – tehničke usluge

 • Informaciono – tehnički konsalting – izrada strateških IT planova, analiza postojećeg načina primjene informacionih tehnologija i prijedlog rješenja koji zadovoljavaju poslovne ciljeve klijenta, vođenje projekta informatizacije i sl.;
 • Revizija informacionih sistema – analiza interne kontrole IT sistema, analiza pouzdanosti, cjelovitosti i tačnosti podataka, kontrola sigurnosti i bezbjednosti informacionih sistema, kontrola efikasnosti i efektivnosti primjene informacionih tehnologija, načina upravljanja informacionim rizicima i dr.;
 • Računarske mreže – projektovanje i izvođenje računarskih mreža;
 • Servis i montaža IT opreme – montaža IT opreme, sklapanje računara, dijagnostika ispravnosti i servis IT opreme, ugradnja komponeti, čišćenje virusa, instalacija licenciranog softvera i dr.. Servis se vrši u prostorijama preduzeća ili kod klijenta;
 • Procesna primjena IT – primjena informacionih tehnologija u procesne svrhe, povezivanje proizvodnih i drugih procesa sa poslovnim informacionim sistemom i sl.;
 • Nadzor i kontrola pristupa – izvođenje sistema nadzora i kontrole pristupa i povezivanje sa poslovnim sistemom;
 • Održavanje informacionih sistema – postprodajno održavanje računarskih mereža, servera i klijenata, redovne kontrole ispravnosti rada, instalacija novih operativnih sistema ili njihovih mogućnosti, kontrola sistema arhiviranja podataka, održavanje antivirusne zaštite i sl.
 • Informatička edukacija – grupna i pojedinačna edukacija za primjenu softverskih alata. Pored standardne edukacije u našem programu zastupljna je i edukacija po ECDL (European Computer Driving Licence) sistemu. Edukacija se obavlja u našem edukativnom centru ili putem pokretnih učionica u prostorijama klijenta. Pored toga omogućeno je angažovanje naših stručnih predavača u vremenu i mjestu po zahtjevu.

Poslovno – konsultantske usluge

 • Reinžinjering poslovnih procesa – pomoć organizacijama u redizajniranju poslovnih procesa u skladu sa zahtjevima tržišta i poslovnom politikom, kao i pripremu organizacije za uvođenje integrasinah ERP poslovnih rješenja;
 • Poslovni konsalting – snimanje postojećeg stanja i izrada strategije za ostvarenje poslovnih ciljeva, predlaganje načina sniženja troškova poslovanja primjenom informacionih tehnologija, pomoć u odabiru adekvatnih poslovnih rješenja i načinu upravljanja informacinim tehnologijama u cilju ostvaranja poslovnih rezultata;
 • BIS akademija – poslovna edukacija u cilju razumijevanja poslovnih procesa i primjene ImelBIS poslovnog sistema;
 • Podrška i saradnja u postprodajnom periodu – stalna dostupnost naših konsultanata za sva pitanja vezana za korištenje ImelBis sistema i drugih poslovnih rješenja, kao i način implementacije novih mogućnosti i zakonskih rješenja;
 • Izrada specifičnih mogućnosti po zahtjevu u postojećim poslovnim rješenjima za potrebe naših klijenata;
 • Izrada biznis projekata za različite potrebe;
 • Izrada WEB prezentacija – koristeći najnovije tehnologije i poštojući web standarde, dizajniramo atraktivne, funkcionalne i intuitivne web stranice koje su dostupne svima, lagane za korištenje i optimizirane za različite internet pretraživače;
 • Porezno savjetovaje – davanje savjeta o načinu primjene pojedinih zakonskih rješenja u poslovanju;
 • Računovodstveno – konsultantske usluge – pružanje usluga na kontroli i evidentiranju poslovnih transakcija, sastavljanje poreskih i drugih zakonom propisanih izvještaja i analiza poslovanja, i
 • Ostale poslovno-konsultantske usluge.