Završen VI ciklus edukacije „Kurs knjigovodstva – početni nivo“

U utorak 29.05.2018. godine u prostorijama kompanije Imel upriličena je dodjela uvjerenja polaznicima prvog ciklusa edukacije „Kurs knjigovodstva – početni nivo“ u 2018.godini. Edukaciju je pohađalo i uspješno završilo sedam kandidata.

U okviru nastave pored teorijskog dijela u svakoj oblasti, polaznici su imali priliku da rade i praktičan dio kroz poslovni softver ImelBis. Obrađene su sledeće teme:

  • Uvod u knjigovodstvo i upoznavanje sa bilansima,
  • PDV evidencije (KUF, KIF, izrada PDV prijave i DPDV obrazca),
  • Stalna sredstava i sitan inventar),
  • Robno-materijalni tokovi (veleprodaja i maloprodaja – nabavka robe, prelokacije, prodaja i nivelacije),
  • Novčani tokovi (evidentiranje novčanih tokova kroz blagajnu i izvode),
  • Obračun plaća ( obračun plaće zaposlenika u skladu sa zakonskim propisima),

Polaznici su istakli da su zadovoljni organizacijom, planom rada i predavanjima, zbog toga ćemo se potruditi da nastavimo sa organizacijom navedene edukacije i u narednom periodu. Naredni ciklus predviđen je u periodu oktobar/novembar 2018.