Završen VII ciklus edukacije „Kurs knjigovodstva – početni nivo“

U petak 14.12.2018. godine u prostorijama Imel-a upriličena je dodjela uvjerenja polaznicima drugog ciklusa edukacije „Kurs knjigovodstva – početni nivo“ u 2018.godini. Edukaciju je pohađalo i uspješno završilo devet kandidata.

U okviru nastave pored teoretskog dijela, polaznici su imali priliku da rade i praktičan dio kroz poslovni softver ImelBis. Kroz praktičnu i teoretsku nastavu polaznici su stekli iskustvo iz sledećih oblasti:

  • Uvod u knjigovodstvo i upoznavanje sa bilansima,
  • PDV evidencije (KUF, KIF, izrada PDV prijave i DPDV obrazca),
  • Stalna sredstava i sitan inventar),
  • Robno-materijalni tokovi (veleprodaja i maloprodaja – nabavka robe, prelokacije, prodaja i nivelacije),
  • Novčani tokovi (evidentiranje novčanih tokova kroz blagajnu i izvode),
  • Obračun plaća ( obračun plaće zaposlenika u skladu sa zakonskim propisima).

 

Polaznici su istakli zadovoljstvo u pogledu organizacije, plana rada i predavanja stručnog osoblja Imel-a. Zadovoljstvo naših klijenata je i naše zadovoljstvo i zbog toga potrudit ćemo se da nastavimo i u narednom periodu sa organizacijom navedene edukacije.

Naredni ciklus edukacije “Kurs knjigovodstva – početni nivo“ predviđen je u periodu april/maj 2019.godine.