fbpx

Analiza finansijskih izvještaja pomoću ključnih finansijskih pokazatelja


Napisano 10.02.2023

Pravilno finansijsko upravljanje je ključno jer Vam omogućava da donosite pravovremene odluke sa adekvatnim informacijama kao odgovor na promenljive uslove na tržištu. 

Finansijski pokazatelji se kreiraju upotrebom numeričkih vrijednosti preuzetih iz finansijskih izvještaja kako bi se dobile smislene informacije o kompaniji. 

Brojevi koji se nalaze u finansijskim izvještajima kompanije – bilans stanja, bilans uspjeha i  izvještaj o novčanim tokovima – koriste se za izvođenje kvantitativne analize  i procjenu likvidnosti kompanije, leveridža, rasta, marže, profitabilnosti, stopa prinosa, vrednovanja i još mnogo toga.

Svaki pokazatelj može biti dodatna informacija za donošenje određenih odluka a finansijske pokazatelje možemo promatrati i kroz prizmu planiranja i kontrole.

 

5 Ključnih finansijskih pokazatelja koje svaki preduzetnik treba da prati

Analiza kroz finansijske pokazatelje jedna je od najpoznatijih i najčešće korištenih analiza finansijskih izvještaja i može dati dobar pregled kompanije i istaći njene slabosti i prednosti.

Važno je istaći da je upotrebljivost finansijskih pokazatelja ovisna o tačnosti finansijskih izvještaja i predviđanja na osnovu kojih su ovi pokazatelji izračunati. Finansijski pokazatelji su dobri u toj mjeri koje su dobre pretpostavke na kojima se zasnivaju. Stoga je velika prednost ukoliko se ove analize rade “na jednom mjestu”.  Ručna izrada ovih pokazatelja po Excel tabelama i prebacivanje podataka iz jedne tabele u drugu, ručno prepisivanje cifri iz izvještaja i sl.  stvara veliku mogućnost za tehničku grešku, što će naravno rezultirati pogrešnim finansijskim pokazateljima. Adekvatnom programskom podrškom ovakve greške se mogu izbjeći. 

 

Ključni finansijski pokazatelji su grupisani u sljedeće kategorije:

– Pokazatelji likvidnosti

– Finansijski leveridž

– Pokazatelji efikasnosti

– Pokazatelji profitabilnosti

– Pokazatelji tržišne vrijednosti 

 

Pitanja na koja odgovaraju finansijski pokazatelji:

Likvidnost — Može li kompanija izmiriti svoje kratkoročne obaveze?

Finansijski leveridž – Poluga — Da li kompanija koristi prednosti finansiranja za poslovanje i rast, u kojoj mjeri?

Efikasnost   — Koliko dobro upravljate imovinom i resursima Vaše kompanije?

Profitabilnost —  Kakva je sposobnost kompanije da generiše profit u odnosu na prihod, bilansnu imovinu, operativne troškove i kapital. 

Tržišna vrijednost — Kolika je procijenjena cijena dionica Vaše kompanije?

 

Planiranje finansijskih pokazatelja kroz ImelBIS ERP – adekvatnu programsku podršku 

Upotreba ImelBIS ERP poslovnog sistema proces planiranja i izvještavanja omogućava jednostavno i sigurno u nekoliko koraka. 

Planiranje finansijskih pokazatelja ovisi o tome šta je VAŠ CILJ.

Svaki omjer vam daje drugačiji uvid u Vaše poslovanje te način na koji ćete ih koristiti ovisi o Vašim specifičnim ciljevima.

Ako želite rasti i trebate prikupiti kapital, na primjer, vaša neto profitna marža će biti ključna. Što više profita možete pokazati, veće su vam šanse da prikupite novac koji vam je potreban.

S druge strane, ako ste lansirali novi proizvod, poželjet ćete pratiti promet zaliha kako biste bili sigurni da idete u korak sa potražnjom.

Uvijek se želite prilagoditi i inovirati, a finansijski pokazatelji Vam mogu pomoći u tome.

Shodno tome, prvi korak je da odredite omjere koji su relevantni za Vas a nakon toga krenete u analizu finansijskih pokazatelja. 

 

 

Realizacija finansijskih pokazatelja kroz ImelBIS ERP 

U dijelu realizacije možete pratiti da li su finansijski pokazatelji rezultirali onako kako ste ih planirali. Tu postoje različite varijacije pokazatelja i kombinacija stavki, zavisno od toga kako smo ih predodredili u fazi planiranja. 

Dobijeni finansijski pokazatelji mogu se exportovati u Excel i koristiti u kombinaciji sa drugim izvještajima. Pa čak i importovati u zvanične izvještaje. 

Pregledajte svoje pokazatelje svakog mjeseca

Morate biti disciplinovani u pregledavanju finansijskih podataka barem na mjesečnoj bazi i obavljanju detaljnije analize svakog kvartala. Ne smao na godišnjem niovu, kada je to zakonski obavezno. 

 

 

Želite da uporedite efekat Vaše kompanije sa ciljevima postavljenim na početku godine, na osnovu dugoročnog strateškog plana. Zatim vršite prilagođavanja po potrebi tokom cijele godine da biste postigli ciljeve.

Usporedba rezultate tokom vremena potrebna je kako biste odabrali trendove ili promjene u Vašem poslovanju. Ako je vaša neto profitna marža stalno rasla tri godine, a zatim opala, šta se promijenilo?

Da li su Vam prihodi pali u jednom kvartalu?

Da li su Vam se troškovi povećali?

Trebate li nešto poduzeti?

Kroz Plan i analizu u ImelBIS ERP-u automatski se kreira grafik, koji nam vizuelno prikazuje odnos stavki koje smo mi identifikovali kao nama važne. 

 

 

 


Također morate znati kakav je vaš posao u odnosu na druge u vašoj industriji.

Sa omjerima, ne postoji “magični broj” kojem bi posao trebao težiti – svaka kompanija i svaka industrija su različite.

 

Međutim, poznavanje prosjeka u industriji daje vam opći osjećaj gdje želite biti. Prosječni omjeri su također dostupni za cijele sektore i kompanije uporedive veličine. Koristite ih kao mjerila da vidite kako ste u odnosu na konkurenciju i da postavite realne ciljeve poboljšanja.

Uvidi koji dolaze iz omjera koje koristite trebali bi oblikovati smjer Vašeg poslovnog plana.

Status quo može ubiti potencijal poslovanja.  

Uvijek se želite prilagoditi i inovirati, a finansijski koeficijenti Vam mogu pomoći u tome.

Na primjer, ako ne otplaćujete svoja potraživanja dovoljno brzo, možete imati problema s novčanim tokovima. Ovo možete riješiti promjenom procedura ili kulture kompanije kako biste proaktivnije prikupljali uplate. Ili ako vidite da se vaš inventar okreće presporo, možda trebate pogledati miks proizvoda i dodati nešto novo ili se riješiti nečeg starog.

 

Shodno tome, analiza finansijskih pokazatelja ima dvije glavne svrhe

1. Praćenje performansi kompanije

Utvrđivanje pojedinačnih finansijskih pokazatelja po periodu i praćenje promjene njihovih vrijednosti tokom vremena vrši se kako bi se uočili trendovi koji se mogu razvijati u kompaniji. Na primjer, sve veći omjer duga i imovine može ukazivati ​​na to da je kompanija preopterećena dugom i da se na kraju može suočiti s rizikom neizvršenja obaveza.

2. Poređenje sa konkurencijom

Upoređivanje finansijskih pokazatelja sa pokazateljima glavnih konkurenata radi se kako bi se utvrdilo da li kompanija radi bolje ili lošije od prosjeka industrije. Na primjer, poređenje prinosa na sredstva između kompanija pomaže analitičaru ili investitoru da odredi koja kompanija najefikasnije koristi svoju imovinu.

Korisnici finansijskih pokazatelja su osim internih lica i eksterni korisnici: finansijski analitičari, mali investitori, kreditori, konkurenti, poreski organi, regulatorni organi i posmatrači industrije.

 

Želite da donosite odluke u pravo vrijeme? Ako sačekate kraj godine da biste rješili probleme, vjerovatno će biti prekasno.

Finansijski pokazatelji glavni su dio vašeg profitnog arsenala. Koristite ih ispravno i na kraju ćete imati veći profit.

 

Zainteresovani ste za ERP sistem? Zakažite potpuno besplatnu prezentaciju!

Ostavite Vaše podatke a mi ćemo Vas ubrzo kontaktirati.                                                             

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba