fbpx

Obračun komunalnih naknada KOMUS

Osnovne informacije

U cilju jednostavnijeg planiranja i upravljanja komunalnim naknadama u javnim upravama sistem KOMUS omogućava evidenciju registra korisnika, evidenciju objekata i zemljišta, evidenciju tipova i vrsta komunalnih naknada (stambeni, garažni, poslovni prostor, vikendice i sl.).

Pored svega navedenog sistem i u finansijskom dijelu omogućava praćenje otvorenih i zatvorenih računa, odnosno omogućava finansijski uvid da li je rješenje djelimično ili cjelokupno plaćeno, izdavanje opomena, analizu plaćanja, kreiranje prijedloga za tužbe, vršenje prinudne naplate, pravosnažnosti, žalbe.

KOMUS je integralno povezan sa sistemom za upravljanje dokumentima u dijelu izdavanja i arhive rješenja, sa mogućnošću automatskog kreiranja predmeta i evidencije zaduženja predmeta odgovarajućim službama.

Dizajniran i kreiran tako da se jednostavno može proširiti sa dodatnim funkcionalnostima kada se za tim ukaže potreba da li zahtjevana od strane korisnika ili nametnuta zakonskim putem.

Bitno je istaknuti

Osnovni cilj

Pregled korisnika komunalnih usluga i obveznika komunalnih naknada i evidentiranje promjena

Jedinstven registar pravnih i fizičkih lica

Zajednički registar sistema koji se koristi pri obradama, obračunima i drugim poslovnim transakcijama

Evidentiranje pravnih poslova vezani za obračun i naplatu komunalnih usluga i naknada

Automatska štampa izdatih rješenja

Blagajne za naplatu komunalnih usluga i komunalnih naknada

Izvještavanje za obračun komunalnih usluga

Definisanje vrsta tužbi

Multimedija

Fotografije aplikacije

Kontaktirajte nas

Imate pitanje za nas ili želite da zakažete prezentaciju aplikacije?

  Centrala: +387 35 550 100
  Prodaja: +387 35 553 504
  Radno vrijeme:

  Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

  Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

  Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba