fbpx

ImelHR

Osnovne informacije

Sistem za upravljanje ljudskim resursima omogućava evidenciju i pracenje ljudskih resursa od zaposlenja do prestanka rada unutar kompanije.

Bitno je napomenuti da sistem za upravljanje ljudskim resursima ImelHR omogucava višekorisnicki nacin rada i logiranje svih izvršenih aktivnosti u aplikaciji tako što se zabilježi vrijeme, konkretna izvršena radnja i podatak koji je korisnik izvršio. ImelHR je dizajniran i kreiran tako da se jednostavno može proširiti sa dodatnim funkcionalnostima kada se za tim ukaže potreba da li zahtjevana od strane korisnika ili nametnuta zakonskim putem. Arhitektura samog sistema je komponentna kako bi se za dodatne funkcionalnosti mogao vršiti update sistema bez promjene postojecih.

Bitno je istaknuti

Najvažnije osobine

Planiranje potreba za zaposlenicima kroz kreiranje sistematizacije radnih mjesta.

Sistemska uspostava povrede radnih obaveza, disciplinskih mjera i izradu odgovarajućih rješenja.

Prijem zaposlenika putem raspisivanja oglasa za radna mjesta, prijem/prijava, odabir zaposlenika i kreiranje ugovora o radu za pripravnike, stalno i privremeno zaposlene.

Sistemska uspostava praćenja zdravstvenog stanja i invalidnosti zaposlenika.

Kretanje u struci zaposlenika, odnosno praćenje napretka i svih promjena koje se događaju kod zaposlenika od zapošljavanja do prestanka radnog odnosa.

Priprema i izdavanje svih dokumenata, rješenja i uvjeranja iz radnog odnosa.

Praćenje formalne i neformalne edukacije, interne i eksterne edukacije, poznavanje stranih jezika, stručnih ispita i svih drugih vidova obrazovanja.

Uspostava elektronske matične knjige i elektronskog kartona u sistemu za upravljanje ljudskim resursima.

Definisanje uslova za dužinu godišnjeg odmora, njegovo planiranje, odobravanje i izdavanje rješenja.

Sistemsko definisanje aktivnosti vezanih za prestanak zaposleniku radnog odnosa.

Multimedija

Fotografije aplikacije

Kontaktirajte nas

Imate pitanje ili želite da zakažete prezentaciju aplikacije?

  Centrala: +387 35 550 100
  Prodaja: +387 35 553 504
  Radno vrijeme:

  Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

  Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

  Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba