fbpx

ImelBIS

Osnovne informacije

ImelBIS ERP rezultat je 29-godišnjeg rada i iskustva stečenog u saradnji sa preko 650 različitih subjekata (velikih, malih i srednjih proizvodnih sistema, trgovačkih kuća, uslužnih djelatnosti, državnih organizacija, stranih organizacija, udruženja građana itd.). U poslovni sistem ugrađena je poslovna praksa stečena tokom dosadašnjih implementicija u kompanijama/organizacijama, kao i odgovarajuća naučna i tehnička dostignuća koja se vremenom razvijaju.

Poslovni sistem je širokoobuhvatan sistem koji ima ugrađen veliki broj mogućnosti koje potpomažu poslovne procese u organizacijama različitog tipa. Adekvatnom primjenom utiče na smanjenje troškova te povećanje produktivnosti i prihoda, čime stvara uslove za bolje rezultate poslovanja.

ImelBIS je dizajniran tako da je u stanju pokriti gotovo sve poznate poslovne procese, uvažavajući specifičnosti pojedinih industrijskih grana i specifičnosti korisnika, te se lako može prilagoditi specifičnim zahtjevima korisnika. Namijenjen je kako malim organizacijama, tako i srednjim i velikim složenim proizvodnim i trgovačkim kompanijama, sa više povezanih poslovnih subjekata koje posluju pod jedinstvenim okriljem.

Korištenje ImelBIS sistema omogućava značajno smanjenje ljudskih resursa za iste ili slične obrade a koji mogu biti raspoređeni na druge procese (analiza i izvještavanja), podiže stepen povjerenja u prezentirane informacije, te vraća ulaganja u kratkom roku (6-24 mjeseca).

Šta čini ImelBIS?

Sa implementacijom ImelBIS-a dobijate:

Plan poslovanja

Proizvodnja

Roba i materijali

DMS

Skladišno poslovanje

Nabavka i prodaja

Prodaja i servis

Stalna sredstva

Ljudski resursi

Plaće i naknade

Finansijsko računovodstvo

Putni nalozi

Inventar

Kontrola pristupa

Opis organizacije

Bitno je istaknuti

Najvažnije odlike ImelBis sistema

Multijezičnost je omogućena kako na nivou formi tako i na nivou osnovnih sadržajnih elemenata i pojmova.

Viševalutni sistem omogućava da se poslovni procesi prate u orginalnoj, domaćoj i Euro valuti

Zaključenje/knjiženje perioda u cilju čvršće organizacije poslovnih procesa

Otvaranje i prelazak u novu poslovnu godinu od strane korisnika

Sistem omogućava statistički prikaz najčešće korištenih opcija po korisnicima

Sistem omogućava statistički prikaz najčešće korištenih opcija po korisnicima

Sistem omogućava kreiranje trajne baze podataka sa odgovarajućim alatima za pretragu i analizu

Sistem omogućava kreiranje trajne baze podataka sa odgovarajućim alatima za pretragu i analizu

Proizvodni proces kroz softver ImelBIS

Pogledajte katalog

Multimedija

Fotografije aplikacije

Kontaktirajte nas

Imate pitanje za nas ili želite da zakažete prezentaciju aplikacije?

  Centrala: +387 35 550 100
  Prodaja: +387 35 553 504
  Radno vrijeme:

  Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

  Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

  Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba