fbpx

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

Kontrola pristupa

Ukratko o aplikaciji

Softver za evidenciju radnog vremena i kontrola pristupa sastavni je dio modernih poslovnih sistema i omogućava uštedu vremena, zaštitu pristupa određenim prostorijama te praćenja kretanja zaposlenih i trećih lica.

Softver za kontrolu pristupa je namjenjen za praćenje pristupa objektima i prostorijama pomoću uređaja za kontrolu pristupa i identifikaciju putem ID kartica, otiska prsta i sl. Na osnovu pristupa i evidencije prijave/odjave uposlenika omogućena je evidencija o radnom vremenu.

Aplikaciji možete pristupiti sa bilo kojeg računara koji je povezan sa interntom. Garantujemo vam da je ovo najbolji i najlakši način evidentiranja radnog vremena. Bez obzira da li ste komercijalni, finansijski odnosno realni ili javni sektor kao i škole, bolnice, hoteli ili organizacije koje imaju udaljene lokacije ovaj sistem je pravo rješenje.

Kontrola pristupa

Aplikacija omogućava

Povezivanja sa različitim uređajima za kontrolu pristupa

Pristup/prijava prostorijama putem kartice, PIN-a i biometrijske identifikacije (otisak prsta i sl.)

Evidentiranje prisutnosti zaposlenih (ulaz i izlaz)

Evidentiranje najave za treća lica (gosti, radnici izvođača radova, inspekcijski organi)

Evidentiranje ulaza gostiju sa dodjelom kartica za pristup određenim prostorijama

Informacije o pristupima i provedenom vremenu u svim prostorijama/organizaciji

Evidencija svih radnika u sistem kontrole pristupa

Kontrola pristupa zaštićenim prostorijama

Kalendar rada i radne šeme po smjenama

Kontrola kretanja gostiju

Ukratko o ImelERV

ImelERV - Online aplikacija za evidenciju radnika i radnog vremena koja u potpunosti prilagođena zakonskim propisima o evidenciji radnika i radnog vremena u Bosni i Hercegovini.

ImelERV i kontrola pristupa

Aplikacija omogućava

Apsolutno tačnu evidenciju prisustva i odsustva sa posla

Analiza izvještaja o odstupanju prisustva poslu u odnosu na plan rada po smjenama

Praćenje korištenja godišnjih odmora

Mogućnost automatskog povlačenja podataka u obračun plaća ukoliko ste korsinik ImelHR aplikacije

Analiza redovnih i prekovremenih sati

Šihtarica u skladu sa zakonskim propisima u BiH

Analiza kašnjenja i odsustva

Preraspodjela radnog vremena

Rekapitulacija za obračun plaća

Bitno je istaknuti

Benefite koji se ostvaruju implementacijom aplikacije

Povećanje sigurnosti kroz precizno definisane dozvole pristupa

Jednostavan način praćenja prisustva u prostorijama organizacije

Precizno planiranje potrebnih radnika po smjenama

Evidencija o prisustvu i provedenom vremenu trećih lica u firmi

Izvještavanje o ostvarenim satima prisustva u organizaciji

Elektronska knjiga šihtarica

Elektronska knjiga šihtarica

Multimedija

Fotografije aplikacije

Kontaktirajte nas

Imate pitanje za nas ili želite da zakažete prezentaciju aplikacije?

  Centrala: +387 35 550 100
  Prodaja: +387 35 553 504
  Radno vrijeme:

  Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

  Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

  Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba