fbpx

Konsultantsko savjetovanje

Osnovne informacije

U okviru konsultantskih usluga našim klijentima možemo pomoći kod: reinženjeringa poslovnim procesa, poslovnog savjetovanja, implementacije informacionih sistema, implementacija sistema kvalitete poslovanja i implementacija sistema sigurnosti informacija. Reinženjering poslovnih procesa obuhvata proces promjene organizacijske kulture/politike, kreiranje novih procesa i novih načina rada u cilju provođenja promjena koje utječu na uspjeh kompanije.

Zajedno sa našim korisnicima kreiramo prijedlog poslovnih aktivnosti, vršimo poslovnu analizu, pomažemo u izradi dokumentacije i praćenju realizacije postavljenih ciljeva. Naše iskustvo u dugogodišnjem radu sa različitim poslovnim izazovima, pomaže nam da pronađemo put kojim će Vaša organizacija ostvariti planirane ciljeve i rezultate uz minimalne trškove.

Implementacija informacionog sistema kao usluga IT konsaltinga obuhvata stručnu i tehničku pomoć namijenjenu menadžmentu kompanije prilikom donošenja važnih odluka u procesu informatizacije. IT konsultantske usluge uključuju analizu potreba klijenata, izradu plana implementacije informacionog sistema, procjenu i izbor adekvatnog hardvera, prilagodbu softvera potrebama klijenta i postimplementacijsko savjetovanje.

Našim klijentima možemo pomoći kod implementacije sistema kvalitete kako bi odredili politiku i ciljeve poslovanja kao i procese za ostvarivanje tih ciljeva. Sistem upravljanja kvalitetom omogućava menadžmentu optimizaciju korištenja resursa uzimajući u obzir kratkoročne i dugoročne posljedice donešenih odluka.

Implementaciju sistema sigurnosti informacija naš tim radi „korak po korak“ kako bi se u kompaniji postigli osnovni nivoi rentabilne zaštite (od napada virusa, on-line krađa ili prevara, backup podataka i sl.).

Bez obzira koji poslovni izazov imate ili kojoj branši pripadate, da li proizvodnji (metalna, drvna, prehrambena, hemijska...), trgovini ili uslugama (izvozno orijentisani) naš tim konsultanata može Vam pružiti adekvatnu uslugu i savjet/rješenje.

Bitno je istaknuti

Osnovni benefiti

Smanjenje operativnih troškova poslovanja

Unapređuje Vas i Vaše poslovanje

Vaše poslovanje postaje brže i agilnije

Uvodi inovativnost u Vaše poslovanje

Optimizacija procesa nabavke i prodaje kroz niže troškove

Zaštita ličnih dokumenata i dokumenata kompanije

Procijenjen, smanjen ili izbjegnut rizik poslovanja ....

Implementacija sistema sigurnosti

Pomoći ćemo vam da uspostavite:

Politiku za upravljanje sigurnošću informacija visokoga nivoa

Zaštita ličnih podataka, te dokumenata i podataka kompanije

Fizičku zaštitu objekata i komercijalno osjetljivih akata i dokumenata u papirnoj formi

Antivirusni softver

Backup podataka

Kontrolu pristupa

Kontaktirajte nas

Imate pitanje za nas ili želite da zakažete prezentaciju usluge?

  Centrala: +387 35 550 100
  Prodaja: +387 35 553 504
  Radno vrijeme:

  Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

  Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

  Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba