fbpx

Jačanje produktivnosti i sigurnosti kroz napredno radno vrijeme i softver za kontrolu pristupa


Napisano 02.06.2023

“Vrijeme je novac”, ovu bitnu činjenicu ne smijemo zaboraviti u poslovnom svijetu.

 

Uzimajući u obzir tempo modernog života čovjeka, sa sigurnošću možemo tvrditi da je vrijeme najdragocjeniji resurs koji nam se stavlja na raspolaganje.

Racionalno planirati i efektivno koristiti taj ograničeni resurs, kako u privatnom životu, tako i u poslovnom, od ogromne je važnosti.

 

Softver za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa sastavni je dio modernih poslovnih sistema i omogućava uštedu vremena, zaštitu pristupa određenim prostorijama te praćenja kretanja zaposlenih i trećih lica.

Evidencija prisutnosti omogućava realni obračun radnog vremena i olakšava poslodavcima uvid u stvarne sate rada a sa druge strane lakši obračun plata te raspored godišnjih odmora.

Bez obzira da li se radi o komercijalnom, finansijskom odnosno realnom ili javnom sektoru kao što su škole, bolnice, hoteli ili organizacije koje imaju razuđene lokacije sistem ImelERV i KP predstavlja rješenje koje može odgovoriti na sve složene zahtjeve rasporeda rada odnosno radnih shema.

 

 

Šta pruža Evidencija radnog vremena?

ImelERV je aplikacija za evidenciju radnika i radnog vremena koja je u potpunosti prilagođena zakonskim propisima.

Evidencija radnog vremena se vrši u realnom vremenu, kontinuirano, omogućavajući transparentnost radnih navika zaposlenih, te daje uvid u količinu vremena koje zaposleni provode na poslu. Ti podaci daju mogućnost da se izvrši dnevni, sedmični ili mjesečni obračun utrošenih sati na poslu, za svakog pojedinačnog zaposlenika.

Ovakva evidencija prisutnosti omogućava realni obračun radnog vremena i olakšava poslodavcima uvid u stvarne sate rada, a sa druge strane lakši obračun plata te raspored godišnjih odmora.

Također, omogućava jednak tretman svih zaposlenih, smanjuje mogućnost krivotvorenja radnog učinka tokom radnog vremena, poslodavcima umanjuje mogućnost greške ophođenja prema zaposlenima na osnovu ličnog dojma njihovog učinka, te se ima jasan uvid u ostvarene rezultate poslovanja.

Zaposleni su najvažniji resurs svake kompanije, a od efektivnosti i produktivnosti njihovog rada zavisi dalji rast kompanije. Za održivi razvoj poslovanja važno je pratiti i mjeriti učinak zaposlenih.  

 

ImelERV omogućava:

– Apsolutno tačnu evidenciju prisustva i odsustva sa posla

– Analiza redovnih i prekovremenih sati

– Analiza kašnjenja i odsutva

– Analiza izvještaja o odstupanju prisustva poslu u odnosu na plan rada po smjenama

– Preraspodjela radnog vremena

– Praćenje korištenja godišnjih odmora

– Praćenje prekovremenog rada

– Šihtarica u skladu sa zakonskim propisima u BiH

– Rekapitulacija za obračun plaća

– Mogućnost automatskog povlačenja podataka u obračun plaća ukoliko je integrisana ImelHR aplikacija.

 

 

Šta omogućava Kontrola pristupa?

 

Ko, gdje i kada pristupa Vašoj organizaciji? Svaki dan, sat i minut na radnom mjestu – ZABILJEŽENO!

Softver za kontrolu pristupa namjenjen je za praćenje pristupa objektima i prostorijama pomoću uređaja za kontrolu pristupa i identifikaciju putem ID kartica, otiska prsta i sl.

ImelKP rješenje za kontrolu pristupa koje omogućava organizacijama svih veličina da u realnom vremenu prate i kontrolišu kretanje ljudi unutar i izvan poslovnog objekta, uz automatsku zabranu neautorizovanog pristupa prostorijama od značaja kao što su laboratorije, data centri, trezori, magacini i sl. 

Softver za kontrolu pristupa je namjenjen za praćenje pristupa objektima i prostorijama pomoću uređaja za kontrolu pristupa i identifikaciju putem ID kartica, otiska prsta i sl. 

Na osnovu kontrole pristupa ImelKP i evidencije prijave/odjave zaposlenih omogućena je evidencija o radnom vremenu. Aplikaciji možete pristupiti sa bilo kojeg računara koji je povezan sa interntom.

Na osnovu pristupa organizaciji putem prijava na uređaje za kontrolu pristupa omogućeno je praćenje, pregled i izvještavanje o prisutnosti uposlenih u organizaciji.

 

ImelKP omogućava:

– Povezivanja sa različitim uređajima za kontrolu pristupa

– Evidencija svih radnika u sistem kontrole pristupa

– Pristup/prijava prostorijama putem kartice, PIN-a i biometrijske identifikacije (otisak prsta i sl.)

– Kontrola pristupa zaštićenim prostorijama

– Evidentiranje prisutnosti zaposlenih (ulaz i izlaz)

– Kalendar rada i radne šeme po smjenama

– Evidentiranje najave za treća lica (gosti, radnici izvođača radova, inspekcijski organi)

– Evidentiranje ulaza gostiju sa dodjelom kartica za pristup određenim prostorijama

– Kontrola kretanja gostiju

– Informacije o pristupima i provedenom vremenu u svim prostorijama/organizaciji


8 konačnih benefita od implementacije ImelERV i KP?

Korištenje softvera za radno vrijeme i kontrolu pristupa u kompaniji nudi nekoliko prednosti u odnosu na tradicionalne ručne metode.

– Povećanje sigurnosti kroz precizno definisane dozvole pristupa

– Jednostavan način praćenja prisustva u prostorijama organizacije

– Precizno planiranje potrebnih radnika po smjenama

– Evidencija o prisustvu i provedenom vremenu trećih lica u firmi

–  Izvještavanje o ostvarenim satima prisustva u organizaciji

– Elektronska knjiga šihtarica

– Integracija i automatski obračun plaća na osnovu provedenog vremena zaposlenika

 

Sve u svemu, korištenje softvera za radno vrijeme i kontrolu pristupa pruža kompanijama veću tačnost, efikasnost, usklađenost, upravljanje podacima i mogućnosti izvještavanja, što rezultira boljom kontrolom nad upravljanjem radnom snagom i sigurnošću.

                                                 

Želite da održimo prezentaciju na Vašoj adresi i to potpuno besplatno?
Popunite kontakt formu i očekujte naš poziv. 

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba