fbpx

Jednostavna i transparentna komunikacija javne uprave i zainteresirane javnosti


Napisano 02.12.2022

Promjene i pojave koje se dešavaju svakodnevno  zahtjevaju nove pristupe upravljanja i pružanja javnih usluga u odnosu na dosadašnju praksu koja je primjenjivana u organima javne uprave.

Noviji koncepti podrazumijevaju primjenu adekvatnih upravljačkih alata i tehnologija koje simultano omogućavaju brzo, efikasno i sveobuhvatno korištenje svih dostupnih podataka i informacija unutar i izvan javne  uprave, uz komunikaciju sa zainteresiranom javnošću (realnim sektorom i građanstvom).

 

Sve informacije na jednom mjestu

eUprava – Elektronska javna uprava  ima osnovni cilj da pojednostavi i ubrza komunikaciju građana i organa javne uprave te poveća transparentnost javnog sektora u pružanju javnih usluga i kreiranju propisa.

Uspostava eUprave treba da olakša poslovanje nadležnih službi, a kao posljedica, doći će do smanjenja troškova, bržeg i tačnijeg upravljanja dokumentima, efikasnijeg pristupa uslugama uprave i smanjenja troškova administrativnih funkcija. Potpuna efikasnost i automatizacija procesa u poslovanju javnih uprava može biti dostignuta tek kada se ostvari jedinstvo dokumenata, podataka i procesa. U cilju ispunjavanja ovog zahtjeva sistem treba da omogući uspostavu i neprekidan rad portala Elektronske javne uprave. 

eUPRAVA ima za cilj…

poboljšanje načina organizovanja javnih uprava sa ciljem povećanja efikasnosti, transparentnosti, lakšeg pristupa i odziva zahtjevima građana, intenzivnom i strateškom primjenom informaciono-komunikacijskih tehnologija. Trenutna situacija u javnoj upravi zahtjeva uspostavu online razmjene informacija i pružanje usluga građanima, pravnim licima i drugim organizacijama ili agencijama.

Na ovaj način javna ustanova nastoji povećati transparentnost i dostupnost informacija, kao i raspoloživost usluga. 

Želite li i Vi ostvariti ove ciljeve?

Šta pruža eUprava?

– Generator usluga i obrada zahtjeva;

– Elektronsko podnošenje zahtjeva putem sa ili bez certifikata;

– Elektronsko podnošenje zahtjeva/prijavnih obrazaca koji će omogućiti građanima da na jednostavan i brz način mogu dobiti odgovore/dokumente;

– Dostupnost ponuđenih elektronskih usluga 24/365;
– Provjera statusa podnešenih zahtjeva;
– Elektronska prodaja ličnih dokumenata (MKR, MKV, MKD, MKU  i sl.)
– Elektronski cjenovnik usluga/dokumenata;
– Elektronsko plaćanje pruženih usluga (ePay, PikPay i PayPal);
– Odabir načina isporuke dokumenata;
– Elektronska isporuka/isporuka na adresu;
– Identifikacija, registracija i prijavljivanje građana iz inostranstva;
– Statistička evidencija, grupisanje po određenim kriterijima građana iz inostranstva;
– Elektronska komunikacija građana i javne uprave;

 

Koji su moduli eUprave?

Moduli tj. elektronske usluge eUprave dostupne su građanima 24/365 a dizajn eUprave prilagođava se trenutnom dizajnu službene web stranice organa Javne uprave.

eDokumenti predstavlja modul koji omogućava građanima da dobiju sve informacije i da na jednostavan način dobiju određene prijave/zahtjeve/obrasce online putem.

eMatičar predstavlja modul kojii omogućava građanima da na jednostavan i brz način mogu dobiti izvode iz matičnih knjiga (MKR, MKV, MKD, MKU). Da bi građanin/podnosilac zahtjeva mogao izvršiti kupovinu dokumenata putem interneta potrebno je izvršiti registraciju u cilju zaštite podataka.

ePitanja predstavlja modul koji pojednostavljuje i  ubrzava proces komunikacije građana i javne uprave na način da građani u svakom momentu mogu elektronski podnijeti upit/zahtjev za određene aktivnosti, usluge i sl.

Status podnešenog zahtjeva omogućava građanima da provjere status podnešenih zahtjeva elektronskim putem.

eDijaspora predstavlja modul koji pojednostavljuje i ubrzava proces registracije i komunikacije dijaspore sa javnom upravom. Na ovaj način se povećava transparentnost javnog sektora u pružanju javnih usluga za građane koji se nalaze u dijaspori. Modul ima za cilj da pruži administrativnu pomoć građanima koji žive i rade u dijaspori, komunicira sa dijasporom, uspostavlja kulturne, sportske i druge privredne odnose, te da stvara povoljan poslovni ambijent za ulaganje iz dijaspore na području općine/grada/kantona/entitea/države.

Elektronsko plaćanje omogućava integraciju modula eUprave sa najčešće korištenim uslugama online plaćanja koje su u ponudi od strane banaka u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način omogućavamo svim korisnicima upotrebu međunarodno prihvaćenih kartica za jednokratno plaćanje usluga eUprave. Podržani moduli za plaćanje su: ePay, PikPay i PayPal.

 

 

Šta je to elektronsko vijeće?

eVijeće je aplikacija namijenjena za organizaciju i rad općinskih, kantonalnih, entitetskih i državnih parlamenata kao i ostalih tijela (klubova, komisija) javne uprave. Omogućava organizaciju sjednica, obavještenja, protok materijala i informacija, elektronsko vođenje i glasanje na sjednicama. Pored navedenih mogućnosti ova aplikacija omogućava i utvrđivanje dnevnog reda, usvajanje zapisnika, organizaciju diskusija, arhiviranje sjednica i elektronsku bazu dokumenata.

Vođenje i praćenje sjednice odvija se preko jedinstvene kontrolne table, što aplikaciji daje jednostavnost i intuitivnost.

Za korištenje i pregled preporučujemo da se za upotrebu koristi tablet ili monitori veće rezolucije.  Sve informacije koje su vezane za sjednicu (dnevni red, diskusije, glasanje… itd) prikazuju se na vanjskom displeju, što omogućava praćenje sjednice i osobama koje nisu članovi lokalnog, kantonalnog, entitetskog i državnog parlamenta.

 

 

Zainteresovani ste za eUpravu? Zakažite potpuno besplatnu prezentaciju!

Ostavite Vaše podatke a mi ćemo Vas ubrzo kontaktirati.                                                             

 

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba