fbpx

Odabir pouzdanog ERP poslovnog rješenja


Napisano 25.08.2021

ERP poslovno rješenje

 

ERP (Enterprise Resource Planning) je poslovno rješenje za podršku poslovanja u različitim dijelovima neke kompanije. On omogućava upravljanje poslovnim procesima i koordinaciju poslovnih jedinica.

Ono što je bitno kod definisanja ERP rešenja, jeste da je to integrisani sistem koji će u realnom vremenu pratiti poslovanje preduzeća i pri tome imati istu bazu podataka za sve informacije.

Osnovne karakteristike ERP sistema su da se sastoje od više podsistema i opcija, da podržava stotine različitih poslovnih funkcija i procesa rada, da je realiziran sa višemilionskim programskim kodom i da je nastao kao rezultat višedecećanijskog kvalifikovanog rada.

Moglo bi se reći da je u ERP rešenjima čitava ekonomija poslovanja primenjena u jednom softveru.

Ukoliko se javi potreba prilagodbe ERP sistema za konkretnu kompaniju tada se koriste posebni alati, programski jezici, posebna znanja i utroši se jako mnogo vremena.

 

 

Ponuda ERP rješenja na tržištu BiH

 

Trenutno se na bosanskohercegovačkom tržištu nude svjetska i domaća relativno kvalitetna softverska rješenja.

Svjetski poznata softverska rješenja pored svih pozitivnih osobina imaju dvije loše strane kada se implementiraju na području Balkana općenito.

Jedna je da nisu fleksibilna, teško je prilagoditi svjetsko rješenje potrebama domaćih kompanija a druga osobina jeste da je proces implementacije izuzetno skup. Tada se dolazi u situaciju da se posjeduje višemilionski softver koji ne može odgovoriti zahtjevima kompanije jer nije u odgovarajućoj ¨širini i dubini¨ implementiran. Implementacija kao neodvojivi dio softvera zapravo predstavlja konsultacije na procesu reinženjeringa i primjene informacionog sistema u konkretnoj kompaniji.
Ovo nas dovodi do zaključka da pored kvalitetnog softvera jednako je važan i konsalting na primjeni informacionog sistema kojeg isključivo najbolje može pružiti dobar poznavaoc ERP-a. Nažalost, za svjetski poznata softverska rješenja takvi konsultanti su rijetkost, jer možda poznaju neku užu oblast ali nikada sve procese i zakonodavstvo a jako mnogo koštaju.

Kada govorimo o domaćim rješenjima ima ih prilično mnogo ali dobar dio njih je modularan i neintegrisan te nemaju mogućnost praćenja određenih poslovni procesa od njihovog nastanka do zaključenja odnosno završetka.

 

ImelBIS ERP poslovno rješenje

 

ImelBIS ERP sistem je potpuno integrisan softver koji pokriva cjelokupno poslovanje firme od planiranja, nabave i prodaje, finansija i računovodstva, upravljanja sredstvima i zalihama, upravljanja proizvodnjom, upravljanja ljudskim resursima, obračuna plaća, kontrole i evidencije radnog vremena do upravljanja samim tokom dokumentacije.

 

 

Radom kroz ImelBIS ne postoje prepreke za granice i broj poslovnih jedinica, poslovnu analizu i upravljenje ključnim parametrima kompanije. 

ImelBIS bosanskohercegovačko ERP rješenje nastalo je kao rezultat 25-godišnjeg rada i iskustva stečenog u saradnji sa preko 500 različitih subjekata u BiH, Srbiji i Hrvatskoj.
ImelBIS predstavlja sveobuhvatno softversko rešenje namijenjeno za efikasno upravljanje svim poslovnim procesima i resursima kompanije.

Integralnost se ogleda u međusobnoj povezanosti procesa od planiranja, nabave i prodaje, finansija i računovodstva, upravljanja sredstvima i zalihama, upravljanja proizvodnjom, upravljanja ljudskim resursima, obračuna plaća, kontrole i evidencije radnog vremena do upravljanja samim tokom dokumentacije.
Slobodno možemo reći da je razvoj ImelBIS sistema upotpunjen pozitivnim poslovnim praksama stečenim tokom svih dosadašnjih implementacija sa jedne strane te odgovarajućih naučnih i tehničkih dostignuća koja se vremenom razvijaju sa druge strane.

 

Siguran i kvalitetan integrisani informacioni sistem

 

Kada menadžeri kompanije donesu odluku da implementiraju informacioni sistem izuzetno je važno opredjeliti se za sistem koji nude dobavljači koji su ujedno i ¨tvorci¨ informacionog sistema. Tada se ulazi u poslovnu saradnju sa kompanijom i konsultatnima koji savršeno razumiju poslovne procese jer su projektovali sistem shodno potrebama tržišta i pozitivnoj praksi koju mogu prenijeti na nove implementacije. Prilagodba softvera specifičnim zahtjevima korisnika samo je još jedan od benefita kada govorimo o poslovnoj saradnji sa proizvođačem softvera. Također, ne smije se zanemariti integralnost sistema svih poslovnih procesa i izvještavanja na nivou kompanije.

 

 

Pravilan odabir informacionog sistema za podršku poslovanju danas je ključna komponenta ne samo napretka, nego i opstanka kompanije. Ponuda poslovnih sistema je relativno široka a odabir se često temelji samo na cijeni ponuđenog sistema. I tada se dešava “run time error” kod odluke!

Za donošenje odluke o odabiru informacionog sistema cijena ne smije biti ključni faktor, treba sagledati brojne parametre među kojima su mogućnosti sistema, složenost migracije postojećih podataka, proces implementacije i reorganizacije, kvalitet tehničke podrške i izbor partnera sa kojim će se dugoročno sarađivati.

 

Implementacija ImelBIS ERP rješenja

 

ImelBIS ERP predstavlja moćan alat koji omogućava menadžerima da nadgledaju poslovanje kompanije uz dobijanje tačnih i pravovremenih izvještaja, nužnih za donošenje adekvatnih odluka.
Njegova stabilnost se ogleda u prilagodbi specifičnim zahtjevima korisnika i stručnom vođenju procesa implementacije zasnovanom na kvalitetnim poslovnim konsultacijama.

Bez obzira na sve sličnosti i branšu ne postoje dvije identične kompanije, svaka ima svoje specifičnosti koje informacioni sistem mora ¨pokriti¨. Zato treba odabrati provjeren, pouzdan i siguran informacioni sistem ImelBIS.

Također, bitno je shvatiti da je implementacija informacionog sistema dugoročni projekat i samim time treba se pripremiti na dugoročnu saradnju, koja se ogleda u kontinuiranom procesu konsultacija na implementaciji sistema i postrpodajnoj saradnji nadogradnje sistema.

Osnovni motiv ali i cilj svake kompanije koja se opredjeli za implementaciju ImelBIS sistema jeste smanjenje troškova te povećanje produktivnosti i prihoda, čime se stvaraju uslovi za bolje rezultate poslovanja.

Ponosni smo da su naši klijenti uspješne srednje i velike kompanije koje su iskusile slatke izazove naglog rasta i da su za praćenje poslovanja i odgovora na nove izazove odabrali integralni infomacioni sistem ImelBIS.

 

 

Mi ne distribuiramo softver, mi projektujemo softver i konsultujemo za Vaš poslovni uspjeh!

 

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju?

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba