fbpx

Pregledna i funkcionalna evidencija stalnih sredstava kroz ImelBIS ERP


Napisano 17.02.2021

Pregledna i funkcionalna evidencija stalnih sredstava u kompaniji izuzetno je bitna, jer kod većine kompanija dugotrajna imovina ima visok udio u ukupnoj vrijednosnoj strukturi sredstava.

 

Pojedina stalna sredstva mogu se isticati svojom individualnom vrijednošću jer su npr. postrojenja i objekti po pojedinačnoj vrijednosti znatno skuplji od pojedinačne vrijednosti drugih sredstava. Sama ova činjenica ističe potrebu i nužnost organizovanja kvalitetne analitičke evidencije stalnih sredstava.

 

 

ImelBIS ERP rješenje funkcioniše tako što objedinjuju sve funkcije i procese kompanije u jednu cjelinu i vrši protok informacija između svih dijelova, pa samim time i mogućnost upravljanja kratkotrajnom i dugotrajnom imovinom.

 

Kako evidentirati stalnu imovinu u ImelBIS-u?

 

Racionalno upravljanje dugotrajnom imovinom i donošenje poslovne politike ne može se zamisliti bez organizacije analitičke evidencije. Budući da stalna sredstva podliježu amortizaciji, koja spada u troškove, važno je pravovremeno i tačno izvještavanje o stanju osnovnih sredstava. Tako da možemo slobodno reći da kvalitetno upravljanje dugotrajnom imovinom može biti i „fini“ regulator između troškova i dobiti.

 

 

U okviru  ImelBIS sistema omogućeno je praćenje procesa stalne imovine od:

 – plana nabavke sredstva,

 – stavljanje sredstva u pripremu,

 – aktiviranje sredstva,

 – praćenja promjena i

 – isknjiženja.

 

 

Kada govorimo o organizaciji, evidenciji i praćenju investicionih aktivnosti, sistem ImelBIS omogućava  praćenje stalnih sredstava u pripremi. Stalna sredstva u pripremi kreiraju se na osnovu izdatih materijala iz skladišta u svrhu investicija i određivanja ulaznih računa koji se odnose na ivesticije.

 

Vrlo je značajno što se u ImelBIS ERP sistemu radi o jedinstvenoj bazi podataka za sve aktivnosti, a sa druge strane eliminiše se dupli unos informacija i skraćuje vrijeme potrebno za obavljanje poslova.

 

 

Kako i kada obračunati amortizaciju?

 

Obračun amortizacije stalnih sredstava vrši se na osnovu računovodstvenih standarda, zakonskih propisa i računovodstvenih politika u organizaciji. ImelBIS ima ugrađen sistem obračuna koji se odnosi na obračun amortizacije po danu. Na taj način, na osnovu godišnje propisane stope amortizacije definisane amortizacionom grupom,  može se vršiti obračun za bilo koji period.

 

 

Organizacije koje imaju namjeru da upravljaju poslovnim rezultatom, obračun amortizacije obično vrše svakog mjeseca. Na taj način se postiže mogućnost tačnog utvrđivanja ukupnih troškova, u koje su između ostalih, uključeni i troškovi amortizacije.

 

 

Popis imovine pomoću mobilnih uređaja

 

Popis stalnih sredstava uobičajna je i zakonom propisana aktivnost a kroz ImelBIS provodi se sledećim koracima :

 – Izrada plana popisa stalnih sredstava po prostornim lokacijama;

 – Izrada predpopisne liste za popis stalnih sredstava;

 – Evidentiranje rezultata popisa i izrada popisne liste.

 

 

Kako bi se smanjilo „pješačenje“ i gubljenje vremena ImelBIS omogućava popis sredstava putem mobilnih uređaja, kao i samu štampu etiketa sa bar kodom. Obaveza  inventure ujedno je i korisna praksa koja daje jasnu sliku o stvarnom stanju i vrijednosti imovine neke kompanije.

 

U cilju bržeg evidentiranja stalnih sredstava, koji imaju iste ili slične karakteristike, omogućeno je evidentiranje stalnog sredstva kopiranjem ranije evidentiranog stalnog sredstva. 

 

 

 

Mogućnost pregleda i izvještaja

 

Korisnici ImelBIS sistema mogu u svakom trenutku i na jednostavan način doći do detaljnih informacija o osnovnom sredstvu, njegovom stanju i lokaciji  kao i do izvještaja o svim ključnim informacijama o osnovnim sredstvima i zaduženjima po zaposlenicima.

 

 

ImelBIS ERP sistem omogućava korisnicima sledeće preglede i izvještaje:

 

 – Karton stalnog sredstva kao prikaz osnovnih informacija o stalnom sredstvu;

 – Liste stalnih sredstava sa različitim detaljima uz mogućnost eksporta u excel;

 – Kontrola zbirova kao analiza po bilansnim pozicijama;

 – Projekcija amortizacionog vijeka pojedinačnih stalnih sredstava;

 – Prostorne lokacije u cilju pregleda rasporeda stalnih sredstava i inventara po prostornim lokacijama.

 

 

Planirajte uspjeh!

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba