fbpx

Proizvodnja u fokusu: 10 Pitanja koja svaka firma postavlja na početku godine!


Napisano 17.01.2024

Na početku godine, proizvodne firme često postavljaju niz ključnih pitanja kako bi se pripremile za uspješnu godinu. Ova pitanja pomažu im da procjene prethodnu godinu, identifikuju oblasti za unapređenje i postave ciljeve za nadolazeći period.

 

Evo nekoliko tipičnih pitanja koja proizvodne firme često razmatraju:

1. Kakva je bila performansa u prethodnoj godini?

   – Analiza ključnih pokazatelja performanse (KPI-jeva) kako bi se ocjenila uspješnost proizvodnje, isporuke, kvaliteta i profitabilnosti.

2. Kako su se promjenili troškovi proizvodnje?

   – Proučavanje promjena u troškovima sirovina, radne snage, logistike i drugih resursa kako bi se identifikovale mogućnosti za smanjenje troškova ili poboljšanje efikasnosti.

3. Da li su zadovoljene norme kvaliteta?

   – Pregled sistema upravljanja kvalitetom kako bi se osiguralo da su norme kvaliteta ispunjene i identifikovali potencijalni problemi koji bi mogli uticati na kvalitet proizvoda.

4. Koje su potrebe za unapređenjem proizvodnje?

   – Identifikacija oblasti u proizvodnom procesu koje zahtjevaju optimizaciju ili modernizaciju kako bi se poboljšala efikasnost i smanjili gubici.

5. Kakva je potražnja za proizvodima na tržištu?

   – Analiza tržišnih trendova, potražnje i konkurencije kako bi se pravilno planirala proizvodnja i marketing.

6. Da li su postavljeni i ostvareni ciljevi za prethodnu godinu?

   – Procjena postignutih ciljeva i identifikacija razloga ukoliko neki ciljevi nisu ostvareni.

7. Kako se mogu optimizirati zalihe i upravljanje inventarom?

   – Proučavanje nivoa zaliha, vremena obrtaja i načina upravljanja inventarom kako bi se smanjili nepotrebni troškovi i poboljšala dostupnost proizvoda.

8. Koje su planirane investicije u opremu ili tehnologiju?

   – Razmatranje potreba za modernizacijom opreme ili implementacijom novih tehnologija koje mogu poboljšati proizvodne procese.

9. Kako se može poboljšati održivost i ekološki uticaj proizvodnje?

   – Razmišljanje o načinima smanjenja negativnog uticaja proizvodnje na okolinu i identifikacija inicijativa za održivost.

10. Kakav je plan za razvoj zaposlenih i radne snage?

    – Razmatranje potreba za obukom, razvojem veština i planiranjem kadrova kako bi se obezbedila motivisana i kvalifikovana radna snaga.

 

Ova pitanja pomažu proizvodnim firmama da analiziraju svoje poslovanje, identifikuju mogućnosti za unapređenje i postave strategiju za uspeh u nadolazećoj godini.

ImelBIS ERP, kao integralni informacioni sistem, pruža sveobuhvatan set alata i funkcionalnosti koji mogu značajno pomoći proizvodnim firmama u odgovoru na ključna pitanja na početku godine. Evo kako ImelBIS ERP može biti od koristi u rešavanju tih izazova:

 

 

1. Analiza performanse:

   ImelBIS ERP omogućava detaljan uvid u ključne pokazatelje performanse, uključujući proizvodnju, isporuku i profitabilnost. Pomoću alata za analitiku, menadžeri mogu pravovremeno identifikovati oblasti koje zahtjevaju optimizaciju.

 

2. Upravljanje troškovima:

   Alati za praćenje troškova u okviru ImelBIS ERP omogućavaju firmama da prate promjene u cijeni sirovina, radne snage i drugih resursa, čime se olakšava identifikacija oblasti za smanjenje troškova.

 

3. Upravljanje kvalitetom:

   ImelBIS ERP pruža sredstva za implementaciju i praćenje sistema upravljanja kvalitetom, sa mogućnostima praćenja normi i identifikacije potencijalnih problema u realnom vremenu.

 

4. Optimizacija proizvodnje:

   Alati za planiranje proizvodnje u okviru ImelBIS ERP pomažu firmama da optimizuju proizvodne procese, smanje gubitke i povećaju efikasnost.

 

5. Prilagođavanje potražnji:

   Moduli za upravljanje zalihama i praćenje tržišnih trendova unutar ImelBIS ERP omogućavaju pravovremeno prilagođavanje proizvodnje u skladu s promjenama u potražnji.

 

 

6. Procjena ciljeva:

   ImelBIS ERP pruža sredstva za postavljanje, praćenje i procjenu postignutih ciljeva, omogućavajući analizu i identifikaciju razloga ukoliko ciljevi nisu dostignuti.

 

7. Upravljanje inventarom:

   Alati za upravljanje inventarom u okviru ImelBIS ERP omogućavaju firmama da optimizuju zalihe i smanje nepotrebne troškove.

 

8. Investicije u opremu i tehnologiju:

   Planiranje investicija je olakšano kroz module za upravljanje sredstvima i planiranje budžeta u ImelBIS ERP.

 

9. Održivost i ekološki uticaj:

   ImelBIS ERP pruža alate za praćenje i izvještavanje o održivosti, pomažući firmama da identifikuju oblasti za smanjenje ekološkog uticaja.

 

10. Razvoj zaposlenih:

    Moduli za upravljanje ljudskim resursima unutar ImelBIS ERP omogućavaju planiranje obuke i razvoja zaposlenih, čime se obezbjeđuje motivisana i kvalifikovana radna snaga.

 

ImelBIS ERP pruža holistički pristup upravljanju poslovnim procesima, olakšavajući proizvodnim firmama da efikasno odgovore na ključna pitanja i postignu uspjeh u dinamičnom poslovnom okruženju.

Sposobnost praćenja u realnom vremenu, prilagodljivost i analitičke mogućnosti čine ImelBIS ERP snažnim saveznikom u vođenju proizvodnog biznisa ka uspjehu.

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju ImelBIS ERP mogućnosti? 
Pošaljite svoje podatke, i stupit ćemo u kontakt!

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba