fbpx

Upravljanje proizvodnjom uz softversku podršku


Napisano 23.02.2023

Poznavaoci tržišta poslovnih softvera složit će se sa konstatacijom da je vrhunac svakog softvera za upravljanje poslovanjem upravo njegov dobro razvijen dio za planiranje i upravljanje proizvodnjom.

Na svijetu ne postoje dvije identične kompanije pa samim time i svaka proizvodnja zahtjeva drugačiju postavku i obračun.

 

Bez obzira o kojoj se vrsti ili obliku proizvodnje radilo pored KVALITETNOG SOFTVERA potreban je poseban pristup i posebna pažnja koja se odvija kroz proces IMPLEMENTACIJE softvera.

 

Implementacija i integrisanost proizvodnog softvera

Implementacija ImelBIS ERP sistema ima kako operativne tako i strateške koristi za kompaniju. Operativne se odnose na povećanje efikasnosti poslovnih procesa, dok se strateške ogledaju u osiguranju potrebne sistemsko informacione podloge za donošenje poslovnih odluka.

Implementacija ERP-a nije samo stvar promjene softvera, već poboljšanja poslovnih procesa i reinženjeringa.

Nije svejedno kako se radi implementacija informacionog sistema i da li postoji njegova integralnost.

Polazeći (od činjenice) da je svaki proizvodni proces jedinstven i unikatan, a što je uzrokovano različitim faktorima da li opremom, tehnologijom, organizacijskom ili upravljačkom kulturom, implementatori ImelBIS sistema u mogućnosti su odraditi reinženjering poslovnih procesa i omogućiti prilagodbu softvera datoj organizaciji kako bi se postigli bolji poslovni rezultati i zadovoljstvo klijenta.

Konsultanti koji su implementatori ImelBIS-a stručnjaci su sa višegodišnjim iskustvom i mogu pružiti najbolje rješenje kako prebroditi složenost proizvodnog procesa. Implementacija se radi po fazama uz prethodno pripremljeni plan implementacije a sve uz dogovor sa klijentom.

Ključna poenta implementacije informacionog sistema koja slijedi nakon instalacije softvera jeste uspostava optimizacije proizvodnog procesa.

 

 

Šta ImelBIS ERP  predstavlja za proces proizvodnje u kompaniji?

Softver za pametno upravljanje, planiranje i praćenje proizvodnje u realnom vremenu.

Transparentnost proizvodnje u realnom vremenu, u svakom trenutku, ma gdje se nalazili.

ImelBIS ERP nastao je na temelju najboljih praksi kompanija i niza pretpostavki o načinu njihovog poslovanja u cjelini, što je rezultiralo jedinstvenim softverskim rješenjem koje je primjenjivo u svim organizacijama. ImelBIS ERP omogućava profitabilno funkcionisanje, kontinuirano prilagođavanje i održivi rast kompanije

Činjenica je da globalizacija tržišta zahtjeva od proizvođača kraći razvojni i proizvodni ciklus, bolju kvalitetu, visok stepen prilagodljivosti željama kupaca uz istovremeno niže cijene proizvoda.  Da li je to želja ili realnost za proizvodne firme?

Realnost. Pomoću ImelBIS ERP sistema može se upravljati ključnim procesima unutar kompanije – prodajom, nabavom, skladištem, proizvodnjom, finansijama i ljudskim resursima uz adekvatno praćenje kvalitete i odgovoriti postavljenim zahtjevima.

 

 

 

 

Uspostavljanje procesa proizvodnje kroz ImelBIS ERP 

 

Proces proizvodnje sistemski povezuje sve funkcije u organizaciji i to: prodaju, tehničko-tehnološku pripremu, nabavu, proizvodnju i računovodstvo.

Za većinu kompanija cilj obračuna proizvodnje i pogonskog računovodstva jeste obuhvatanje svih troškova koji nastaju u proizvodnim i neproizvodnim aktivnostima kompanije i obračuna cijena koštanja učinaka zaposlenih i gotovih proizvoda.

ImelBIS omogućava upravljanje proizvodnjom sa CILJEM da korisniku pruži podršku za efikasno planiranje proizvodnje, prodaje i nabave. Dok sa druge strane omogućava bilansiranje potreba za sirovinama, bolje upravljanje proizvodnom dokumentacijom, brži pregled stanja proizvodnje i statusa izvršenja radnih naloga, bržu i tačniju kontrolu utroška materijala, rada i ostalih troškova.

 

Proces planiranja i upravljanja proizvodnjom kroz ImelBIS možemo predstaviti u nekoliko koraka:

– planiranje proizvodnje i analizu potrebnih resursa,
– operativno planiranje rada strojeva i radne snage,
– praćenje realizacije utroška materijala i obavljenih tehnoloških operacija,
– izradu poluproizvoda i proizvoda,
– kontrola kvaliteta ulazanog materijala, procesa, poluproizvoda i proizvoda,
– periodični i završni obračun proizvodnje i izračun stvarne cijene koštanja svakog pojedinačnog proizvoda ili proizvodne usluge.

Shematski ptikaz procesa proizvodnje kroz ImelBIS 

 

 

Koje sve probleme rješava informacioni sistem ImelBIS i šta su benefiti njegove primjene?

Na osnovu dosadašnjeg iskustva u radu sa kompanijama proizvodnog sektora došli smo do zaključka da su najčešći problemi sa kojima se susreću :

 – Neadekvatno ili loše planiranje proizvodnje
 – Neučinkovito upravljanje skladištem i zalihama
 – Kašnjenje sa isporukama proizvoda
 – Prevelika količina škarta i reslova
 – Loša iskorištenost i raspoređenost proizvodnih resursa

 

Benefiti

Benefiti su osnovni razlog zašto krenuti u proces implementacije informacionog sistema ImelBIS, a postiže se:

 – Ranije prepoznavanje problema u proizvodnji
 – Povećana konkurentnost u ponudama tačnim određivanjem cijena
 – Niži troškovi držanja zaliha
 – Bolje upravljanje velikim transakcijama, samostalno, bez potreba za dodatnim resursima
 – Podatke je lakše pronaći i dostupniji su menadžmentu
 – Bolje donošenje odluka u poslovanju
 – Manji troškovi računovodstva zbog manje grešaka
 – Obračun troškova na mjesečnom nivou, finansijski rezultat svakoga mjeseca
 – Poboljšan izbor dobavljača na temelju ocjena rezultata iz podataka
 – Poboljšano planiranje kapaciteta
 – Uštede u troškovima zbog poboljšanja efektivnosti cjelokupne opreme (OEE)
 – Mjerenje indikatora ključnog učinka (KPI)

 

 

Ostavite Vaše podatke a mi ćemo Vas kontaktirati.

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba