fbpx

Vrijeme je za poslovnu analizu i bolje planiranje u narednom periodu


Napisano 17.12.2020

Planiranje i analiza, koliko su bitni u poslovnim svijetu?

 

Nekako je uobičajeno da se izvještavanje, analiza i planiranje svodi na polugodišnje ili godišnje izvještaje na osnovu kojih kompanije uglavnom donose poslovne odluke.

Međutim, to ne mora biti tako, zašto ne bi mogli raditi analizu na sedmičnoj, mjesečnoj ili kvartalnoj razini? Okruženje i tržište su izuzetno turbulentni, za donošenje pravih odluka neophodne su informacije, i to odmah. Planovi su podložni korekciji a neki čak i promjeni, tako da treba promptno regovati i ne čekati polugodište ili kraj godine kako bi se odluke mijenjale ili donosile nove.

 

 

Da bi se moglo planirati i analizirati neophodan je dobar i siguran alat. Siguran alat predstavlja sistem koji omogućava integraciju poslovnih aktivnosti u jednu cjelinu. Integralni sistem je softver sastavljen od podsistema koji prate sve poslovne aktivnosti i događaje na nivo cijele kompanije. Ovakav sistem omogućava lakše planiranje, kontroling, izvještavanje i upravljanje kompanijom. Integralni informacioni sistem ImelBIS u dijelu poslovne inteligencije omogućava ove menadžerske aktivnosti.

 

Da li se analizira i planira samo na godišnjem nivou?

 

Istraživanja u poslovnoj praksi razvijenih ekonomija, pokazuju da 40% od svih informacija u kompaniji potiče iz računovodstva ali o prošlim i sadašnjim promjenama.
Glavni problem sa kojim se menadžeri susreću jeste ne postojanje PLANIRANJA i ANALIZE.

 

 

Uobičajena je situacija da je finansijsko računovodstvo tradicionalno orijentisano ka eksternom izvještavanju i eksternim korisnicima poslovnih izvještaja na polugodišnjem ili godišnjem nivou. Međutim, naspram ovakve konstelacije postoji mogućnost upotrebe integralnog informacionog sistema koji može pomoći kako računovođama tako i menadžerima te dati odgovore na ključna pitanja:

• Koliko se mora prodati da bi se došlo do tačke pokrića odnosno „pozitivne nule“?
• Koji proizvodi ili usluge su donosioci prihoda odnosno “zvijezde” a koji ne?
• Koje je tržište najslabije raslo i zbog čega?
• Koji kupci su profitabilni a sa kojim treba prestati raditi?
• Kako „ispravno“ izračunati cijenu koštanja proizvoda/usluga?
• Da li uvoditi dodatnu smjenu? …

 

Poslovna inteligencija kroz ImelBIS

 

Integralni informacioni sistem ImelBIS ERP pored svih mogućnosti i prednosti posebnu važnost pridaje poslovnoj inteligenciji odnosno modulu Planiranje i analiza poslovanja sa izvještavanjem. Planiranje i analiza predstavlja kompleksan i sveobuhvatan model po svim relevantnim segmentima poslovanja: prihodi, troškovi, proizvodnja, nabava, prodaja, investicije i dr..
Svima je jasno da planiranje samo za sebe nema smisla, ukoliko ne podupire upravljačke procese u kompaniji i ako se ne analiziraju rezultati ostvarenja.

 

Suština izvještavanja i analize kroz ImelBIS omogućava utvrđivanje poslovanja na bazi:
– ekonomičnosti i uspješnosti poslovanja
– upravljanja resursima
– upravljanja troškovima
– kvaliteti proizvoda i usluga
– ostvarenih poslovnih rezultata

 

Na osnovu čestih i tačnih analiza i izvještavanja može se utvrditi odstupanje od planiranog i dati prostora za poduzimanje odgovarajućih aktivnosti.

 

 

Kontroling i izvještavanje u svrhu donošenja odluka

 

Kompanijama je neophodan menadžerski alat kojim će ostvariti unapređenje poslovanja kompanije te omogućiti stvaranje dodatne vrijednosti.

 

Analiza kao važan segment informacionog sistema omogućava da korisnici mogu samostalno kreirati analize i izvještaje na osnovu prometa po bilansnim pozicijama u glavnoj knjizi. Sve analize i izvještaji mogu se exportovati u MS Excel i povezati sa pripremljenim obrascima izvještaja i analiza.

 

 

Pored mogućnosti kreiranja izvještaja „po želji i potrebi“ sistem ImelBIS posjeduje set zakonskih izvještaja za preduzeća i budžetske organizacije po zakonu FBiH.

Također, izuzetno bitan dio analize poslovanja preduzeća jeste i Kontroling koji omogućava provjeru metoda knjiženja određene dokumentacije i efikasnosti nabave i prodaje, analize proizvodnje i sl..

Kontroling je okrenut internom izveštavanju, menadžerima, vlasnicima, direktorima i treba zapravo da ponudi sasvim nešto drugo, za raziku od finansijskog računovodstva. Treba da vodi ka realizaciji postavljenih planova i ostvarenju cilja.

 

Planirajte uspjeh!

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba