fbpx

Ako ne uspijevate planirati, neuspjeh dolazi sam!


Napisano 10.02.2022

Imate li formalni poslovni plan? 

Pripremljen plan za nadolazeći period, sa preciziranim prioritetima i ciljevima – jasan i u skladu sa strategijom preduzeća.

Ukoliko nemate poslovni plan to Vam je možda jedna od najčešćih grešaka, i to zabrinjavajuća, jer Vam poslovni planovi mogu pomoći u identificiranju problema – kako sa Vašim poslovanjem tako i na tržištu potencijalnim investitorima ili drugim izvorima finansiranja.

Iako se plan može mijenjati tokom godine, važno je imati dobro polazište.

Plan nije kamen! Ali treba napraviti plan koji će biti početna tačka za uspješnu godinu.

 

 

                       

 

Planirate li samo na početku godine?

Kod kompanija je postalo uobičajeno da se izvještavanje, analiza i planiranje svodi na polugodišnje ili godišnje te na osnovu toga kompanije uglavnom donose poslovne odluke.

Međutim, to ne mora i ne treba biti tako.

Zašto ne bi mogli raditi analizu na sedmičnoj, mjesečnoj ili kvartalnoj razini?

Okruženje i tržište su izuzetno turbulentni, za donošenje pravih odluka neophodne su informacije, i to odmah.

Planovi su podložni korekciji a neki čak i promjeni, tako da treba promptno regovati i ne čekati polugodište ili kraj godine kako bi se odluke mijenjale ili donosile nove.

 

                       Ključna pitanja na koja će Vam poslovni plan dati odgovore?

Svrha planiranja jeste osiguravanje preduzeću da odredi svoje glavno područje djelovanja, omogućavanje spoznaje dobrih i loših strana, brža procjena prilika i prijetnji iz svoje eksterne okoline, te lakše određivanje pravila, odnosno poslovne politike koju će zaposlenici slijediti.

Za uspješno upravljanje kompanijom, koja pri tome ima i poslovne jedinice potreban je poslovni sistem koji će integrirati sve poslovne aktivnosti u jednu cjelinu kako bi se pratile sve poslovne aktivnosti i događaji na nivou cijele kompanije i u skladu s tim kreirali planovi za naredne aktivnosti i događaje.

 

Planiranje uz pomoć poslovne inteligencije ImelBIS?

Integralni informacioni sistem ImelBIS ERP pored svih mogućnosti i prednosti posebnu važnost pridaje poslovnoj inteligenciji odnosno modulu Planiranje i analiza poslovanja sa izvještavanjem. Planiranje i analiza predstavlja kompleksan i sveobuhvatan model po svim relevantnim segmentima poslovanja: prihodi, troškovi, proizvodnja, nabava, prodaja, investicije i dr..

 

                         

 

Svima je jasno da planiranje samo za sebe nema smisla, ukoliko ne podupire upravljačke procese u kompaniji i ako se ne analiziraju rezultati ostvarenja.

ImelBIS omogućava utvrđivanje poslovanja na bazi:
– ekonomičnosti i uspješnosti poslovanja
– upravljanja resursima
– upravljanja troškovima
– kvaliteti proizvoda i usluga
– ostvarenih poslovnih rezultata

Na osnovu čestih i tačnih planova i analiza istih, može se utvrditi odstupanje od planiranog i dati prostora za poduzimanje odgovarajućih aktivnosti.

 

Koraci u planiranju kroz ImelBIS?

Planiranje poslovanja predstavlja vrlo zanačajan proces u svim organizacijama. Upotreba ImelBIS poslovnog sistema proces planiranja i izvještavanja prikazuje u nekoliko koraka:

 

                       

 

 

Dinamičan svijet i užurbano tržišno natjecanje čine planiranje bitnim.

 Stoga, sviđalo se to nama i Vama ili ne, vrijedi poznata izreka menadžmenta: Ako ne uspijevate planirati, neuspjeh dolazi sam.   

 

 

 

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju?

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba