fbpx

Automatizacija poslovanja u metalnoj industriji


Napisano 14.10.2021

Metalna industrija u BiH

 

Metalna industrija danas važi za jedan od najvažnijih sektora privrede Bosne i Hercegovine.

 

Ova industrija u Bosni i Hercegovini ima dugu povijest, velike potencijale, te posjeduje prirodnu konkurentnu prednost a dva glavna stuba na kojima se drži su namjenska i autoindustrija.

Kada je pad industrijske proizvodnje bio značajan u svim granama privrede u Bosni i Hercegovini, metalna industrija je jedna od rijetkih koja je ostvarivala pozitivnu dodanu vrijednost.

S ciljem praćenja svjetskih trendova i postizanja konkurentnosti, metalna industrija Bosne i Hercegovine je ušla u fazu tehnološkog osavremenjavanja.

 

 

Trojstvo konkurentnosti metalne industrije

 

Glavna snaga metaloprerađivačke industrije zasniva se na savremenoj tehnologiji prije svega a zatim i učinkovitom proizvodnom postupku i visokokvalificiranoj radnoj snazi.

Znatna sredstva uložena u industrijska postrojenja, zalihe materijala, alate i uređaje zahtijevaju njihovo optimalno iskorištavanje, a sa druge strane nagli razvoj industrije, novih načina i metoda rada u proizvodnji postavljaju niz problema koje treba riješiti: cijene koštanja, kalkulacije, opterećenja i iskorištenja kapaciteta proizvodne opreme, optimalne veličina serije proizvoda, količine zaliha materijala, rokova proizvodnje, radne dokumentacije i sl.  

Dobar primjer optimizacije je “Lean” filozofija u proizvodnji.

 

 „Lean“ koncept

 

“Lean” je proizvodna filozofija koja skraćuje vrijeme od narudžbe kupca do isporuke gotovog proizvoda, eliminirajući sve izvore rasipanja (gubitaka) u proizvodnom procesu.

Kako bi se to postiglo potrebno je organizirati proizvodne pogone i procese tako da budu veoma fleksibilni i učinkoviti, što se postiže skraćivanjem vremena proizvodnog procesa, izbacivanjem svih nepotrebnih aktivnosti, odnosno eliminiranjem ili smanjenjem svih oblika rasipanja.

Metaforički: Poluispunjena čaša?

Pesimist: Čaša je poluprazna.
Optimist: Čaša je polupuna.

Lean koncept: Zašto je čaša tako velika?

Prevelika čaša je gubitak, otpad, rasipanje..

 

 

Problemi „restlova“ u metalnoj industriji

 

Iako metalna industrija bilježi rastući trend, neminovno je da se susreće sa problemima i izazovima.

U metalnoj industriji, kao i nekim drugim industrijama koje se bave obradom materijala, čest je slučaj velike količine restlova (ostataka) materijala kako u količinskom tako i u finansijskom smislu. Restlovi u metalnoj industriji nastali su kao rezultat “prevelike čaše” ukoliko pratimo Lean koncept.

Da stvar bude gora, u praksi veliki broj kompanija ima evidentiran repromaterijal, ali nema evidencije restlova i u tom slučaju kompanija je prepuštena „pamćenju skladištara“.

Nakon što se evidentiraju restlovi materijala, vrlo često dolazi se do iznosa koji premašuju polugodišnje promete tih kompanija.

Također, često se dešava da se uposlenici na poziciji skladištara mijenjaju, te se skladište restlova zatrpava a kompanije nemaju informacije o količini restlova, što za posljedicu ima situaciju da se količine svakodnevno povećavaju ali bez ikakve moguće intencije upotrebe u tekućim ili budućim proizvodnim procesima.

Gledajući dalje, ova skladišta zauzimaju prostor te kompanije budu prinuđene za investiranje u nove poslovne objekte ili hale a istovremeno imaju nagomilane gubitke iskazane u restlovima.

Teško da se sve ovo može voditi „pješke“, odnosno bez dobrog alata.

 

 

Kako ImelBIS ERP odgovara na izazove metalne industrije?

 

Jednostavan i sistematski način planiranja i pripreme proizvodnje zasigurno se može provesti kroz informacioni alat ImelBIS ERP.

 

Implementacijom informacionog sistema ImelBIS moguće je adekvatno upravljati repromaterijalom i restlovima te ih koristiti u proizvodnji kada se za to ukaže prilika.

 

Optimizacijom iskorištenja repromaterijala u originalnoj dimenziji može se postići smanjivanje količine restlova ali treba shvatiti da se restlovi ne mogu u potpunosti izbjeći. Međutim, u većini proizvodnih procesa ovi restlovi se mogu ponovno iskoristiti u proizvodnji, ukoliko se jednoznačno obilježe i postoji tačna evidencija.

 

Svakodnevnim korištenjem restlova u proizvodnji smanjuje se skladište restlova (obično materijal koji je već plaćen i predstavlja čisti trošak za kompaniju), smanjuje se potreba za novom nabavkom materijala, olakšava se manipulacija materijalima koji su manjih dimenzija od originalnih pa se na taj način stvaraju velike uštede za kompaniju.

 

Implementacijom ImelBIS sistema u proizvodnim kompanijama moguće je otkloniti gubitke i omogućiti optimizaciju radnih procesa i minimalizaciju troškova kroz:
– planiranje proizvodnje i analizu potrebnih resursa,
– operativno planiranje rada strojeva i radne snage,
– praćenje realizacije utroška materijala i obavljenih tehnoloških operacija,
– izradu poluproizvoda i proizvoda,
– kontrola kvaliteta ulazanog materijala, procesa, poluproizvoda i proizvoda,
– periodični i završni obračun proizvodnje i izračun stvrane cijene koštanja svakog pojedninačnog proizvoda ili proizvodne usluge.

 

ImelBIS u suštini predstavlja alat koji omogućava direktnu i aktivnu podršku, brzo otkrivanje problema i pružanje korisnih i pouzdanih informacija u realnom vremenu menadžerima kompanije.

 

 

 

 

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju?

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba