fbpx

Da li su DOKUMENTI nosioci Vašeg poslovanja?


Napisano 10.06.2020

Da, dokumenti su nosioci Vašeg poslovanja!

 

Da li ste imali problem da pronađete Vaše dokumente?

Trebate „odmah i sada“ ugovor, rješenje, uvjerenje, fakturu a ne znate gdje se nalazi, u kojoj prostoriji, na kojoj polici, u kojem registratoru…

Koliko puta ste izgubili sate i sate na traženju nekog dokumenta u pretrpanoj arhivi papira?

Trebate pripremiti ponudu ili dopis a nemate mnogo vremena?

Sve ove, a i još mnogo drugih problema vrlo jednostavno rješava sistem za upravljanje dokumentima – ImeDMS (Document Management System).

 

Zašto je sistem za upravljanje dokumentima važan?

 

Bez obzira na prirodu posla, za većinu organizacija, najzahtjevnijim procesom može se smatrati upravljanje dokumentima. Naravno, dokumentacija se može voditi i ručno ali…
Savremeno poslovanje podrazumijeva sve veću količinu dokumenata. Posljednje statistike pokazuju da se godišnje broj dokumenata duplira, a da svaki zaposlenik gubi najmanje 2 sata dnevno, zbog nesređene ili neažurirane dokumentacije, te da se i pored toga svaki četrnaesti dokument izgubi.

 


Uvođenjem u organizaciju sistema za upravljanje dokumentima zauvjek se staje na put mukotrpnim pretragama registratora, polica i naslaganih fascikli po stolovima.
Sistem za upravljanje dokumentima omogućava izradu, obradu, pretragu, arhiviranje i zaštitu elektronskih i papirnih dokumenata.
Korištenjem sistema za upravljanje dokumentima štedi se vrijeme, prostor i novac.

Šta sve omogućava ImelDMS?

 

• Efektivnu organizaciju i klasifikaciju dokumenata
• Formiranje elektronskog protokola
• Automatizovanu distribuciju i razmjenu dokumenata
• Brzo pronalaženje dokumenata – centralizovanu arhivu
• Elektronsko organizovanje vaše papirne arhive po zakonskoj regulativi
• Efikasno praćenje verzija i revizija dokumenata
• Prava pristupa dokumentaciji – bezbjednost
• Menadžment radnih tokova i poslovnih procesa
• Automatizovano protokolisanje dokumenata
• Objavljivanje podataka na uvid zaposlenima putem elektronskih oglasnih tabli
• Usklađenost sa standardima (ISO)

 

Koja su poboljšanja u radu primjenom ImelDMS?

 

Implementacijom sistema za upravljanje dokumentima kompanije mogu očekivati benefite:
• jednostavnije kreiranje dokumenata unutar organizacije
• vrijeme za pretragu dokumenata značajno se smanjuje i štedi
• brža distribucija dokumenata
• bolja saradnja između timova i službi
• bolje upravljanje elektronskim i fizičkim prostorom
• nema bespotrebnih kopija dokumenta
• manja mogućnost pogrešaka te povećavna efikasnosti i produktivnost
• veća sigurnost dokumenata
• originalna verzija se uvijek nalazi na pravom mjestu i dostupna u pravo vrijeme
• arhiviranje je usklađeno sa zakonskom regulativom
• potpuno kompatibilnim sa zahtjevima sistema kvaliteta prema standardima serije ISO 9000 i 27000.
• viši nivo upotrebe znanja organizacije

 

Kvantitativno iskazane uštede su:

 

 

 

Kompatibilnost ImeDMS sa drugim aplikacijama

 

ImelDMS je povezan sa poslovnim sistemom ImelBIS te kao takav čini integralni informacioni sistem.
Poseban značaj i jednostavnost se ogleda kod povezanosti sa aplikacijom HR, gdje proces kreiranja i štampe rješenja za godišnje odmore traje svega nekoliko minuta za stotine/hiljade uposlenika. Također sva dokumentacija koja se odnosi na zaposlenike smješena je na jednom mjestu u DMS (rješenje, uvjerenja, lični dokumenti i sl.)
Jednostavnost ImelDMS sistema se ogleda i u finansijskom dijelu ImelBIS kod kreiranja, protokolisanja i štampe izvoda otvorenih stavki, pregleda svih ulaznih računa u PDF formi i sl.

 

Ne zaboravite „Dokument je nosilac vašeg poslovanja“!

 

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba