fbpx

Elektronska javna uprava


Napisano 04.03.2022

Automatizacija procesa u poslovanju javnih uprava

Dosadašnja praksa u organima javne uprave, pod pritiskom svakodnevnih promjena, zahtjeva  novu koncepciju upravljanja i pružanja usluga.

To bi značilo primjenu adekvatnih upravljačkih alata i tehnologija koje zajedno omogućavaju sveobuhvatno, brzo i efikasno korištenje svih dostupnih podataka i informacija, unutar i izvan javne uprave, uz komunikaciju sa realnim sektorom i građanstvom.

Trenutna situacija u javnoj upravi zahtjeva uspostavu online razmjene informacija i pružanje usluga građanima, pravnim licima i drugim organizacijama ili agencijama.

U cilju ispunjavanja ovog zahtjeva sistem treba da omogući uspostavu i neprekidan rad portala Elektronske javne uprave.

 

 

Implementacija Elektronske uprave

Implementacija Elektronske uprave ima za cilj da poboljša način organizovanja javnih uprava sa ciljem povećanja efikasnosti, transparentnosti, lakšeg pristupa i odziva zahtjevima  građana, intenzivnom i strateškom primjenom informaciono-komunikacijskih tehnologija.

Uspostava elektronske uprave treba da olakša poslovanje nadležnih službi, a kao posljedica, rezultat je da će doći do smanjenja troškova,  ubrzanja i tačnog upravljanja dokumentima. Implementacija pomenutog sistema treba da omogući efikasniji pristup uslugama uprave i smanji troškove administrativnih funkcija.

Na ovaj način javna ustanova nastoji povećati transparentnost i dostupnost informacija, kao i raspoloživost usluga.

Web portal Elektronske javne uprave treba da omogući građanima elektronske usluge, prodaju i naplatu ličnih dokumenata, registar dijaspore, registar postavljenih pitanja građana, provjera statusa podnešenog zahtjeva, registar obrazaca/dokumenata, elektronsku organizaciju rada javne uprave itd.

Elektronska uprava ima osnovni cilj da pojednostavi i ubrza komunikaciju građana i javne uprave te poveća transparentnost javnog sektora u pružanju javnih usluga.

Moduli tj elektronske usluge eUprave dostupne su građanima 24/365.

Dizajn eUprave prilagođava se trenutnom dizajnu službene web stranice organa Javne uprave.

 

Mogućnosti eUprave

– Generator usluga i obrada zahtjeva;

– Elektronsko podnošenje zahtjeva putem sa ili bez certifikata;

– Elektronsko podnošenje zahtjeva/prijavnih obrazaca koji će omogućiti građanima da na jednostavan i brz način mogu dobiti odgovore/dokumente;

– Dostupnost ponuđenih elektronskih usluga 24/365;
– Provjera statusa podnešenih zahtjeva;
– Elektronska prodaja ličnih dokumenata (MKR, MKV, MKD, MKU  i sl.)
– Elektronski cjenovnik usluga/dokumenata;
– Elektronsko plaćanje pruženih usluga (ePay, PikPay i PayPal);
– Odabir načina isporuke dokumenata;
– Elektronska isporuka/isporuka na adresu;
– Identifikacija, registracija i prijavljivanje građana iz inostranstva;
– Statistička evidencija, grupisanje po određenim kriterijima građana iz inostranstva;
– Elektronska komunikacija građana i javne uprave;

 

eVijeće

eVijeće je aplikacija namijenjena za organizaciju i rad općinskih, kantonalnih, entitetskih i državnih parlamenata kao i ostalih tijela (klubova, komisija) javne uprave. Omogućava organizaciju sjednica, obavještenja, protok materijala i informacija, elektronsko vođenje i glasanje na sjednicama. Pored navedenih mogućnosti ova aplikacija omogućava i utvrđivanje dnevnog reda, usvajanje zapisnika, organizaciju diskusija, arhiviranje sjednica i elektronsku bazu dokumenata.

Vođenje i praćenje sjednice odvija se preko jedinstvene kontrolne table, što aplikaciji daje jednostavnost i intuitivnost.

Prava pristupa i upravljanje sjednicama, materijalima i ostalim mogućnostima, omogućeno je korisnicim sa dodijeljenim pravima.

Za korištenje i pregled preporučujemo da se za upotrebu koristi tablet ili monitori veće rezolucije. 

Naša osnovna preporuka je tablet, zbog jednostavnijeg rada i mobilnosti osobe.

Sve informacije koje su vezane za sjednicu (dnevni red, diskusije, glasanje… itd) prikazuju se na vanjskom displeju, što omogućava praćenje sjednice i osobama koje nisu članovi lokalnog, kantonalnog, entitetskog i državnog parlamenta.

 

 

Moduli elektronske javne uprave 

eDokumenti predstavlja modul koji omogućava građanima da dobiju sve informacije i da na jednostavan način dobiju određene prijave/zahtjeve/obrasce online putem.

 

 

eMatičar predstavlja modul kojii omogućava građanima da na jednostavan i brz način mogu dobiti izvode iz matičnih knjiga (MKR, MKV, MKD, MKU). Da bi građanin/podnosilac zahtjeva mogao izvršiti kupovinu dokumenata putem interneta potrebno je izvršiti registraciju u cilju zaštite podataka.

Sistem omogućava podnošenje zahtjeva 24/365 dana i online plaćanje (import uplatnice ili plaćanje putem ePay, PikPay i PayPal), a dokumenti se šalju na adresu građanina/podnosioca zahtjeva.

 

ePitanja predstavlja modul koji pojednostavljuje i  ubrzava proces komunikacije građana i javne uprave na način da građani u svakom momentu mogu elektronski podnijeti upit/zahtjev za određene aktivnosti, usluge i sl.

Status podnešenog zahtjeva omogućava građanima da provjere status podnešenih zahtjeva elektronskim putem.

eDijaspora predstavlja modul koji pojednostavljuje i ubrzava proces registracije i komunikacije dijaspore sa javnom upravom. Na ovaj način se povećava transparentnost javnog sektora u pružanju javnih usluga za građane koji se nalaze u dijaspori. Modul ima za cilj da pruži administrativnu pomoć građanima koji žive i rade u dijaspori, komunicira sa dijasporom, uspostavlja kulturne, sportske i druge privredne odnose, te da stvara povoljan poslovni ambijent za ulaganje iz dijaspore na području općine/grada/kantona/entitea/države.

Elektronsko plaćanje omogućava integraciju modula eUprave sa najčešće korištenim uslugama online plaćanja koje su u ponudi od strane banaka u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način omogućavamo svim korisnicima upotrebu međunarodno prihvaćenih kartica za jednokratno plaćanje usluga eUprave. Podržani moduli za plaćanje su: ePay, PikPay i PayPal.

 

 

 

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju?

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba