fbpx

Elektronsko podnošenje KIF-a i KUF-a pomoću informacionog sistema ImelBIS


Napisano 15.04.2020

Dobrodošli u nadograđenu digitalnu komunikaciju sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH. Doba digitalizacije su već odavno stigla, u neke zemlje prije u neke kasnije, zato ne trebamo bježati od ovog oblika transformacije. Digitalni preobražaj istina da će transformisati poslovanja, procese i sposobnosti ali ima za cilj potpuno iskorištenje raspoloživih resursa i unapređenje.

Danas, u vremenu pandemije itekako smo se mogli uvjeriti u moć i značaj digitalne transformacije. No, zadržimo se na digitalnoj transformaciji e-Evidencije UIO BiH.

 

Ko su lica ovlaštena za dostavljanje elektronskog KIF-a i KUF-a?

 

Tokom 2020. godine svi obveznici, koji su u sistemu PDV-a u BiH, imaju obavezu da elektronski dostavljaju evidenciju o nabavkama (KUF) i evidenciju o isporukama (KIF) na elektronski portal UIO BiH.
e-Evidenciju dostavlja obveznik, putem svog primarnog ili sekundarnog korisnika, posredstvom e-portala UIO BiH. Primarni korisnik elektronskih usluga UIO predstavlja odgovorno lice dok sekundarni korisnik elektronskih usluga UIO predstavlja fizičko lice koje imenuje primarni korisnik obveznika u skladu sa Uputstvom o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO.

 

Kada počinje obaveza dostave elektronske evidencije KIF-a i KUF-a?

 

Obavezno podnošenje elektronskog KUF-a i KIF-a stupa na snagu od januara 2021. godine. Obveznik dostavlja e-Evidenciju do 20-tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Međutim, obveznici trebaju krenuti na vrijeme i ne trebaju dozvoliti da 5 do 12 počnu razmišljati o elektronskoj evidenciji kada već bude kasno i penali počnu sustizati.
Podaci iz knjigovodstvenih evidencija o nabavkama i isporukama dostavljaju se u odvojenim datotekama i to: datoteka za nabavke i datoteka za isporuke.

 

Koji je način i format dostavljanja elektronske evidencije kroz ImelBIS?

 

Imel podržava rad korisnika i kontinuirano prati izmjene zakonodavstva FBiH, RS i BD koje ugrađuje u informacioni sistem ImelBIS.
Korisnicima ImelBIS softvera već smo omogućili da knjige ulaznih i izlaznih računa dostavljaju u elektronskoj formi Upravi za indirektno oporezivanje BiH.
U meniju PDV Prijava – Ostale obrade sistema ImelBIS smještene su 2 nove opcije:
– Ulazni računi eKUF i
– Izlazni računi eKIF

 

 

Šta čini sadržaj dokumenta elektronskog KIF-a i KUF-a

 

Elektronsko podnošenje KUF-a i KIF-a iz ImelBIS-a prilagođeno je traženom obliku – .csv formatu.
Datoteka e-Evidencija vezana za nabavke sadrži podatke, vezane za sve nabavke obveznika dok datoteka e – Evidencija vezana za isporuke sadrži sve podatke, vezane za isporuke obveznika za određeni porezni period.

 

Nakon pokretanja opcija eKUF i eKIF kreirani su dokumenti koji su sačuvani na definisanju putanju i omogućeno je pregledanje istih.

 

 

Nakon što korisnik ImelBIS-a pošalje podatke, UIO je obavezna da primarnom ili sekundarnom korisniku za obveznika potvrdi prijem e-Evidencije ili da pošalje obaviještenje o nemogućnosti učitavanja podataka.

 

Da li su nove verzije softvera dostupne za sve korisnike?

 

Nove verzije softvera ImelBIS dostupne su za sve korisnike koji imaju Ugovor o saradnji kao i svim novim potencijalnim klijentima.
Korisnicima ImelBIS sistema nova opcija softvera bit će omogućena nakon update sistema ImelBIS.

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba