fbpx

Elektronsko bankarstvo i ERP sistem


Napisano 22.09.2021

U današnje vrijeme sve kompanije nastoje da automatiziraju i digitaliziraju svoje poslovne procese i na taj način brže i kvalitetnije obavljaju radne zadatke.

Veliki broj kompanija je svoje poslovanje već značajno optimizirao uvođenjem elektronskog bankarstva koji je uvezan sa ERP sistemom koji kompanija koristi.

 

Koje su najveće prednosti automatizacije između elektronske banke i ERP sistema?

 

 

Zaposlenici u finansijama i računovodstvu preduzeća svakodnevno obave niz dnevnih operacija vezanih za bankarsko poslovanje, npr. unošenje Izvoda  svaki dan, što možda ne oduzima previše vremena ukoliko kompanija koristi samo jednu banku za svoje poslovanje i pri tome nema previše transakcija na dnevnoj bazi ali kompanija koja posluje sa 5-6 banaka samo na obradu dnevnih izvoda troši cca 2 sata dnevno.

 

 

 

Ne osvrćući se na uštede vremena, ako razmislimo o greškama koje nastaju usljed ljudskog faktora, koliko često se kompanije brinu zbog nekih grešaka?

Američka studija je pokazala da se greške u bankarskom poslovanju (nepravilni transferi, pogrešno prepisivanje podataka) u kompanijama pojavljuju u prosjeku pet puta na 100 slučajeva. Broj grešaka se svakako, sa većim brojem transakcija, a prilikom prepisivanja u računarske sisteme povećava.

Sve dok su posljedice ovakvih grešaka male i moguće ih je brzo ukloniti, niko nije opterećen ovim pitanjem. Ali, cijena jedne greške može naglo porasti.

Najveća prednost automatizacije između elektronske banke i ERP sistema jeste u optimizaciji poslovanja, efikasnosti rada, uštedi vremena, smanjenju grešaka, ažurnosti podataka – kako u elektronskoj banci tako i u ERP-u.

Standardni proces elektronskog bankarstva kroz koji kompanije, preciznije, u najvećoj mjeri zaposleni u finansijama i računovodstvu prolaze sastoji se od cca 9 koraka, a sve to može biti automatizovano u samo 2 koraka – što omogućava znatnu uštedu u vremenu i ažurnosti poslovanja. 

Jednostavno možete upravljati velikim brojem transakcija, faktura, preuzimati svakodnevne transakcije iz elektronske banke direktno u ERP sistem preduzeća i smanjiti broj grešaka.

 

Opcija Banke u ImelBIS ERP sistemu?

Aplikacija za obradu prometa banaka u ImelBIS informacionom sistemu služi u svrhu evidentiranja prometa novčanih sredstava putem žiro-računa banaka. ImelBIS omogućava automatski import elektronskog izvoda koji je prethodno pripremljen korištenjem programa instaliranog od strane banke ili korištenjem web aplikacije banke. Nakon što je elektronsko bankarstvo uspostavljeno u Vašoj organizaciji moguće je slanje obavještenja putem e-maila, za izvršene uplate ili pristigle naplate.

Pored evidentiranja prometa, ova aplikacija omogućava i pregled svakog izvoda sa orginalnim podacima onako kako je unešen, tako da nije potrebno u slučaju potrebe pregleda nekog od izvoda, tražiti i pregledati isti po registratorima u kojima se odlažu izvodi. Pored toga, u okviru ove aplikacije razvijene se šeme kontiranja, tako da nakon definisanja šema od strane osobe koja upravlja računovodstvenim sistemom organizacije, izvode mogu obrađivati i osobe koje ne poznaju osnove knjigovodstva.

Obzirom da je ova aplikacija sastavni dio integralnog informacionog sistema ImelBis, tako obrađeni izvodi se kontiranjem šalju u glavnu knjigu. U svakom momentu moguće je izvršiti kontrolu obrađenih izvoda i stanja na kontu te banke u finansijskom knjigovodstvu.

 

Obrada platnog prometa banaka kroz ImelBIS softver omogućava:

-Evidentiranje izvoda odabrane banke iz tabele banaka;

-Pregledi vezani za platni promet banaka;

-Uvid u dokument izvoda evidentiranog u sistem za upravljanje dokumentima ImelDMS.

-Naknadno evidentiranje pojedinačnih uplata fizičkih lica za zbirno evidentiranu uplatu grupe fizičkih lica. Opcija se najčešće koristi kod uplate javnih prihoda od strane fizičkih lica;

-Priprema naloga za plaćanje u okviru sistema elektronskog plaćanja itd.

 

Nalozi za plaćanje u sistemu elektronskog plaćanja?

 

Nalozi za plaćanje su virmani kojima kompanija namjerava izmiriti svoje obaveze. Oni se mogu kreirati ručno ili jednostavnije elektronski putem Knjige obaveza, evidentirati i importovati u elektronsko bankarstvo.

 Šta kada su u pitanju virmani za plate?

Koliko  vremena zaposleni u finansijama i računovodstvu odvoje za ručno kreiranje naloga za plate i njihovo provođenje kroz elektronsko bankarstvo? Desetne virmana i rutinske operacije savršeno su podložne greškama nastalim usljed ljudskog faktora. Kompanije mogu ubrzati rad koristeći savremene tehnike elektronskog bankarstva. 

Elektronsko kreiranje naloga u ImelBIS sistemu te njihovo importovanje (pojedinačno ili zbirno) u elektronsko bankarstvo, sprečava nastajanje grešaka i štedi vrijeme koje zaposleni u finansijama i računovodstvu mogu korisnije upotrijebiti.

Organizacije koje su uspostavile visok nivo kontrolinga u okviru knjiga obaveze, koriste Knjigu obaveza i Plan plaćanja kao glavni alat za izbjegavanje rutinskih operacija vioko podložnih greškama.

Nakon kreiranog i odobrenog Plana plaćanja dospjelih obaveza ImelBIS omogućava automatsko kreiranje pojedinačnih ili zbirnih naloga za plaćanje, gdje se kreira automatski elektronski virman kao što je prikazano na slici ispod.

 

 

Ova opcija omogućava kreiranje više paketa sa elektronskim virmanima, za više različitih banaka, uz samo par klikova. A nakon izvršenih paćanja, moguć je import Izvoda iz elektronskog bankarstva direktno u ERP sistem, te direktno zatvaranje računa kupaca i dobavljača kroz opciju Banke.

 

Preduslovi i benefiti od korištenje elektronskog bankarstva kroz ImelBIS

 

Korištenje elektronskog bankarstva ne zahtjeva nikakve posebne uvjete izuzev zaštite, odnosno sigurnosti cjelokupnog sistema

Benefiti elektronskog bankarstva kroz ImelBIS sistem ogledaju se u sledećem:
• Automatski import izvoda
• Brža obrada domaćih i deviznih izvoda
• Mogućnost automatskog zatvaranja računa uplatama sa izvoda
• Praćenje uplata i planiranje naplate
• Uvid i pregled dnevnog prometa po računima
• Jednostavnija dodatna obrada elektronskih izvoda
• Pregled elektronskih izvoda u sistemu na dan
• Automatski prenos u finansijsko knjigovodstvo prema prethodno definisanim šemama knjiženja.

 

Shematski prikaz koleracije knjige obaveza i elektronskog bankarstva ImelBIS ERP-a:

Za koje banke je uspostavljeno elektronsko bankarstvo?

 

Do sada je u ImelBIS informacionom sistemu implementirano elektronsko bankarstvo za sledeće banke:
UniCreditBank, NLB Banka, ProCreditBank, Intesa Sanpaolo Banka, Raiffeisen Bank, Bosna Bank International, Sberbank, Sparkasse Bank, IK Bank i Union Bank.

Ukoliko se određena inozemna ili domaća banka ne nalazi na popisu, moguće je izvršiti prilagodbu sistema stukturi zahtjevane banke.

 

 

 

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju?

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba