fbpx

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa u Vašoj organizaciji


Napisano 22.09.2020

“Vrijeme je novac”, ovu bitnu činjenicu ne smijemo zaboraviti u poslovnom svijetu.

Softver za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa sastavni je dio modernih poslovnih sistema i omogućava uštedu vremena, zaštitu pristupa određenim prostorijama te praćenja kretanja zaposlenih i trećih lica.

 

 

Evidencija prisutnosti omogućava realni obračun radnog vremena i olakšava poslodavcima uvid u stvarne sate rada a sa druge strane lakši obračun plata te raspored godišnjih odmora.

Bez obzira da li se radi o komercijalnom, finansijskom odnosno realnom ili javnom sektoru kao što su škole, bolnice, hoteli ili organizacije koje imaju razuđene lokacije sistem ImelERV i KP predstavlja rješenje koje može odgovoriti na sve složene zahtjeve rasporeda rada odnosno radnih shema.

 

Šta je Kontrola pristupa?

 

Softver za kontrolu pristupa namjenjen je za praćenje pristupa objektima i prostorijama pomoću uređaja za kontrolu pristupa i identifikaciju putem ID kartica, otiska prsta i sl.

Na osnovu pristupa organizaciji putem prijava na uređaje za kontrolu pristupa omogućeno je praćenje, pregled i izvještavanje o prisutnosti uposlenih u organizaciji.

 

Kontrola pristupa omogućava:

 

– Povezivanja sa različitim uređajima za kontrolu pristupa

– Evidencija svih radnika u sistem kontrole pristupa

– Pristup/prijava prostorijama putem kartice, PIN-a i biometrijske identifikacije (otisak prsta i sl.)

– Kontrola pristupa zaštićenim prostorijama

– Evidentiranje prisutnosti zaposlenih (ulaz i izlaz)

– Kalendar rada i radne šeme po smjenama

– Evidentiranje najave za treća lica (gosti, radnici izvođača radova, inspekcijski organi)

– Evidentiranje ulaza gostiju sa dodjelom kartica za pristup određenim prostorijama

– Kontrola kretanja gostiju

– Informacije o pristupima i provedenom vremenu u svim prostorijama/organizaciji

 

 

 

 

Šta je evidencija radnog vremena?

 

Jedan aspekt sistema je kontrola prisutnosti zaposlenih, dok se drugi odnosi na obračun realizovanog fonda sati.
Svrha sistema ogleda se u tome da se u realnom vremenu mogu dobiti stvarni podaci o prisutnosti te da se u željenom momentu može izraditi obračun radnog vremena na dnevnom, sedmičnom ili mjesečnom nivou za određenog zaposlenika.

 

Aplikacija evidencija radnog vremena integrirana je sa kontrolom pristupa i omogućava sledeće:

 

– Apsolutno tačnu evidenciju prisustva i odsustva sa posla

– Analiza redovnih i prekovremenih sati

– Analiza kašnjenja i odsutva

– Analiza izvještaja o odstupanju prisustva poslu u odnosu na plan rada po smjenama

– Preraspodjela radnog vremena

– Praćenje korištenja godišnjih odmora

– Praćenje prekovremenog rada

– Šihtarica u skladu sa zakonskim propisima u BiH

– Rekapitulacija za obračun plaća

– Mogućnost automatskog povlačenja podataka u obračun plaća ukoliko je integrisana ImelHR aplikacija.

 

 

 

Prednosti koje se ostvaraju implementacijom ImelERV i KP su:

 

– Povećanje sigurnosti kroz precizno definisane dozvole pristupa

– Jednostavan način praćenja prisustva u prostorijama organizacije

– Precizno planiranje potrebnih radnika po smjenama

– Evidencija o prisustvu i provedenom vremenu trećih lica u firmi

–  Izvještavanje o ostvarenim satima prisustva u organizaciji

– Elektronska knjiga šihtarica

– Integracija i automatski obračun plaća na osnovu provedenog vremena zaposlenika

 

Vrijeme je novac!

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba