fbpx

Evidentiranje, praćenje i popis stalnih sredstava – brzo i jednostavno!


Napisano 28.10.2021

Stalna sredstva preduzeće koristi duži vremenski period, u više ciklusa reprodukcije i ona postepeno prenose svoju vrijednost na gotove proizvode ili usluge. Samim tim, adekvatna i funkcionalna evidencija i praćenje stalnih sredstava predstavljaju imperativ za kompanije.

Stalna sredstva kod većine kompanija imaju visok udio u vrijednosnoj strukturi preduzeća stoga je važno da preduzeće ima kvalitetne analitičke evidencije stalnih sredstava.

                                                                                                       

 

Računovodstvo preduzeća evidentira poslovne događaje vezane uz sticanje, korištenje i isknjiženje stalnih sredstava.

Pravilnu evidenciju i kontrolu poslovanja kroz cijelu godinu olakšava pouzdan poslovni program.

ImelBIS ERP rješenje funkcioniše tako što objedinjuju sve funkcije i procese kompanije u jednu cjelinu i vrši protok informacija između svih dijelova, pa samim time i mogućnost upravljanja kratkotrajnom i dugotrajnom imovinom/stalnim sredstvima.

Vrlo je značajno što se u ImelBIS ERP sistemu radi o jedinstvenoj bazi podataka za sve aktivnosti, a sa druge strane eliminiše se dupli unos informacija i skraćuje vrijeme potrebno za obavljanje poslova.

Stalna sredstva u ImelBIS-u

Poslovno rješenje ImelBIS omogućava korisnicima da lako izmjere vijek trajanja, amortizaciju i predvide troškove održavanja imovine.

Koristeći ImelBIS informacioni sistem u svom poslovanju, preduzeća mogu da upravljaju stalnim sredstvima kroz:

 

– Obradu stalnih sredstava – obrade i pregledi stalnih sredstava;

– Obračun amortizacije – periodični i konačni obračun amortizacije;

– Revalorizacija vrijednosti – proces obrade revalorizacije sredstava po revalorizacionim grupama;

– Promjena vrijednosti – proces umanjenja vrijednosti (ili naknadnog povećanja vrijednosti)

– Prodaja sredstava – odvajanje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i njihovo isknjiženje;

– Rashod – kreiranje prijedloga i isknjiženje sredstava određenih za rashod;

– Spajanje sredstava – naknadno spajanje sredstava koja su vođenja odvojeno;

– Popis – izrada predpopisnih i popisnih listi stalnih sredstava.

Pored toga posebna opcija su Sredstva u pripremi koja predstavljaju alat za praćenje investicionih aktivnosti i formiranje novog sredstva ili praćenje investicije na postojećim sredstvima.

 

 

Obračun amortizacije stalnih sredstava

Budući da stalna sredstva podliježu amortizaciji, koja spada u troškove, važno je pravovremeno i tačno izvještavanje o stanju osnovnih sredstava. Tako da možemo slobodno reći da kvalitetno upravljanje dugotrajnom imovinom može biti i „fini“ regulator između troškova i dobiti.

 

Obračun amortizacije stalnih sredstava vrši se na osnovu računovodstvenih standarda, zakonskih propisa i računovodstvenih politika u organizaciji. 

ImelBIS ima ugrađen sistem obračuna koji se odnosi na obračun amortizacije po danu. Na taj način, na osnovu godišnje propisane stope amortizacije definisane amortizacionom grupom,  može se vršiti obračun za bilo koji period.

 

Organizacije koje imaju namjeru da upravljaju poslovnim rezultatom, obračun amortizacije obično vrše svakog mjeseca. Na taj način se postiže mogućnost tačnog utvrđivanja ukupnih troškova, u koje su između ostalih, uključeni i troškovi amortizacije.

 

Popis stalnih sredstava

Važnost provođenja popisa ogleda se u usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obveza. Za kompaniju popis daje istiniti i realan finansijski položaj preduzeća te otkriva eventualne propuste ili prevare tokom poslovanja.

 

 

Popis stalnih sredstava uobičajena je i zakonom propisana aktivnost a kroz ImelBIS provodi se slijedećim koracima :

 – Izrada plana popisa stalnih sredstava po prostornim lokacijama;

 – Izrada predpopisne liste za popis stalnih sredstava;

 – Evidentiranje rezultata popisa i izrada popisne liste.

 

Kako bi se smanjilo „pješačenje“ i gubljenje vremena ImelBIS omogućava popis sredstava putem mobilnih uređaja, kao i samu štampu etiketa sa bar kodom.

 

Pregledi i izvještaji o stalnim sredstvima

Korisnici ImelBIS sistema mogu u svakom trenutku i na jednostavan način doći do detaljnih informacija o stalnom sredstvu, njegovom stanju, lokaciji, detaljima vezanim za nabavku i dodatnu dokumentaciju, kao i svim ključnim informacijama pa čak i zaduženjima po zaposlenicima. 

 

ImelBIS ERP sistem omogućava korisnicima slijedeće preglede i izvještaje:

 – Karton stalnog sredstva kao prikaz osnovnih informacija o stalnom sredstvu;

 – Liste stalnih sredstava sa različitim detaljima uz mogućnost eksporta u Excel;

 – Kontrola zbirova kao analiza po bilansnim pozicijama;

 – Projekcija amortizacionog vijeka pojedinačnih stalnih sredstava;

 – Prostorne lokacije u cilju pregleda rasporeda stalnih sredstava i inventara po prostornim lokacijama.

 

 

 

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju?

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba