fbpx

Koja je uloga ImelERP sistema u planiranju i praćenju procesa proizvodnje?


Napisano 19.11.2020

Prosto se nametne potreba da paralelno sa širenjem kompanije i rastom proizvodnje, dođe do zahtjeva za novim informacionim sistemom i to obično ERP sistemom.

 

 

Šta je ERP sistem?

 

ERP sistem predstavlja softversko rješenje koje ima unaprijed ugrađene poslovne procese koji odgovaraju najboljim praksama, a implementacija sistema smatra se ključnim izvorom unapređenja performansi organizacije. Izuzetno je bitno napomenuti ali i shvatiti da implementacija informacionog sistema ide zajedno sa reinženjeringom poslovnih procesa.

Reinženjering može biti manji ili veći ali se desi u svakoj kompaniji prilikom implementacije informacionog sistema. Suština implementacije informacionog sistema jeste uspostava optimizacije proizvodnog procesa.

 

 

ImelBIS ERP nastao je na temelju najboljih praksi kompanija i niza pretpostavki o načinu njihovog poslovanja u cjelini, što je rezultiralo jedinstvenim softverskim rješenjem koje je primjenjivo u svim organizacijama. ImelBIS ERP omogućava profitabilno funkcionisanje, kontinuirano prilagođavanje i održivi rast kompanije.
Integralnost informacionog sistema ImelBIS još je jedna prednosti kao ERP sistema. Poslovne funkcije u ImelBIS-u su međusobno povezane i postoji zahtjev da se poslovni podatak unosi samo jednom a daljom obradom on se prenosi i njime se upravlja.

 

Kako prevazići „uska grla“ u procesu proizvodnje?

 

Iskustveno je dokazano da u proizvodnji postoje određeni gubici poput prekomjerne proizvodnje, bespotrebnog vremena čekanja, nepotrebnog transporta, prevelikih zaliha, prekomjerne obrade, nepotrebnih pokreta, većeg škarta i sl.

 

 

Implementacijom ImelBIS sistema u proizvodnim kompanijama moguće je otkloniti naprijed navedene gubitke i omogućiti optimizaciju radnih procesa i minimalizaciju troškova kroz:

– planiranje proizvodnje i analizu potrebnih resursa,
– operativno planiranje rada strojeva i radne snage,
– praćenje realizacije utroška materijala i obavljenih tehnoloških operacija,
– izradu poluproizvoda i proizvoda,
– kontrola kvaliteta ulazanog materijala, procesa, poluproizvoda i proizvoda,
– periodični i završni obračun proizvodnje i izračun stvrane cijene koštanja svakog pojedninačnog proizvoda ili proizvodne usluge.

 

Kako uspostaviti proces planiranja i upravljanja proizvodnjom kroz ImelBIS?

 

Upravljanje proizvodnjom se može definirati kao koordinacija i kontrola svih aktivnosti potrebnih za proizvodnju nekog proizvoda uz uključenje kontrole planiranja, troškova, izvođenja, kvalitete i gubitaka.

 

Obično se aktivnosti u proizvodnom procesu dijele na tri osnovna područja:
– priprema proizvodnje (tehnološka i operativna)
– realizacija proizvodnje (proizvodnja i montaža)
– opsluživanje proizvodnje (kontrola kvalitete, skladište i održavanje)

 

Velika pažnja posvećena je i u dijelu kontrole kvalitete i povezanosti s drugim poslovnim funkcijama u organizaciji i to sa: prodajom, tehničko-tehnološkom pripremom, nabavom i računovodstvom.

 

Sljedivost sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda je standardna funkcionalnost integrirana u cijelo softversko rješenje.
Dokumentacija je elektronska, tako da je i popunjavanje iste automatizovano, a pretraživanje podataka značajno ubrzano. Svi podaci, zajedno sa dokumentacijom nalaze se u sistemu i lako se njima može upravljati.

 

 

 

Implementacija ImelBIS ERP sistema ima kako operativne tako i strateške koristi za kompaniju. Operativne se odnose na povećanje efikasnosti poslovnih procesa, dok se strateške ogledaju u osiguranju potrebne sistemsko informacione podloge za donošenje poslovnih odluka.

Implementacija ERP-a nije samo stvar promjene softvera, već poboljšanja poslovnih procesa i reinženjeringa.

 

Zašto se opredijeliti za integralni sistem ImelBIS ERP?

 

Ključni razlozi zašto krenuti u proces implementacije informacionog sistema ImelBIS-a :

– Ranije prepoznavanje potencijalnih problema u proizvodnji
– Povećana konkurentnost u ponudama tačnim određivanjem cijena
– Niži troškovi držanja zaliha
– Bolje upravljanje velikim transakcijama, samostalno, bez potreba za dodatnim resursima
– Podatke je lakše pronaći i dostupniji su menadžmentu
– Bolje donošenje odluka u poslovanju
– Manji troškovi računovodstva zbog manje grešaka
– Obračun troškova na mjesečnom nivou, finansijski rezultat svakoga mjeseca
– Poboljšan izbor dobavljača na temelju ocjena rezultata iz podataka
– Poboljšano planiranje kapaciteta
– Uštede u troškovima zbog poboljšanja efektivnosti cjelokupne opreme (OEE)
– Mjerenje indikatora ključnog učinka (KPI)

 

Napomena za potecijalne korisnike informacionih sistema!

 

Dvije male ali bitne napomene za kompanije koje su na putu da mijenjaju informacione sisteme:

– Nemoguće je implementirati učinkovit informacioni sistem kod korisnika koji ne zna šta želi jer sve što mu se ponudi nije ono što on očekuje. Treba imati povjerenje i slijediti dobre prakse implementatora.

i

– Ukoliko korisnik ima računarsku opremu pete generacije, softver četvrte, organizaciju treće a kadrove druge generacije može samo očekivati da će bilo koji sistem raditi u drugoj generaciji. Ljudski kapital izuzetno je bitan kod implementacije informacionih sistema, jer sistem je samo dobar alat.

 

Razmislite i planirajte uspjeh!

 

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba