fbpx

Iskustvo kompanije RM-LH d.o.o. Zenica sa implementacijom ImelBIS programskog rješenja


Napisano 20.04.2022

„Prilikom traženja adekvatnog i najpovoljnijeg dobavljača za software/programsko rješenje za cjelokupno poslovanje firme, firma IMEL izabrana je u uži krug, prvenstveno zbog jako dobre web stranice, sa mnogo potrebnih informacija. Nakon početne prezentacije i sastanka sa rukovodstvom i komercijalom, transparentnost i stručnost su između ostalog doprinijeli da se lakše odlučimo, i naš izbor je bio IMEL Software.

Period edukacija i konsultacija su obilježili fleksibilnost, jednostavnost u komunikaciji, lakoća rješavanja svih novonastalih situacija, kao i spremnost da se na svako pitanje odgovori u što kraćem roku.

Kao posebno pozitivne strane uvođenja IMEL software-a izdvojila bih:

– Po prvi put ne radimo PDV prijavu ručno zahvaljujući IMEL softveru.

– Izvještajni dio u segmentu materijalnog poslovanja je skroz pozitivno iznenadio jer usljed fluktuacije cijena na tržištu, zahvaljujući izvještajima, sve se jednostavnije može pratiti i praviti potrebne analize i korekcije.

– Obračun plata je pojednostavljen a samim tim i lakši – s obzirom da mi imamo i obračun plata po sistemu za detaširane radnike.

– Evidencija promjena vezana za fluktuaciju radnika, sada ide lakše kroz modul ImelHR.

 

Kao zaključak mogu da kažem da je svaki novi put trnovit, i uvijek će biti nepredviđenih situacija ali uz pravu podršku te se situacije lakše prevladaju.”

 

Maida Buljubašić, dipl. ecc.
Služba za računovodstvene poslove

 

 

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju?

Ostavite Vaše kontakt podatke.

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba