fbpx

Kako riješiti problem „restlova“ u metalnoj industriji?


Napisano 03.12.2020

Metalna industrija kao jedan od stubova privrede

 

Metaloprerađivačka industrija smatra se pokretačem razvoja i stubom privrede zbog visoke dodane vrijednosti proizvoda. Ovo je jedna od industrija kojoj su imperativ nova tehnološka dostignuća.

Stupanj složenosti ove industrijske grane kreće od jednostavnih završnih proizvoda od metala do proizvodnje mašina, strojeva.

Znatna sredstva uložena u industrijska postrojenja, zalihe materijala, alate i uređaje zahtijevaju njihovo optimalno iskorištavanje, a sa druge strane nagli razvoj industrije, novih načina i metoda rada u proizvodnji postavlja niz problema koje treba riješiti.

 

 

Činjenica je da veći dio tereta u procesu proizvodnje pada na službu pripreme rada. Međutim, rješavanje problema cijene koštanja, kalkulacija, opterećenja i iskorištenja kapaciteta proizvodne opreme, optimalnih veličina serije proizvoda, količine zaliha materijala, rokova proizvodnje, radne dokumentacije teško da se može voditi „pješke“, odnosno bez dobrog alata. Jednostavan i sistematski način planiranja i pripreme proizvodnje zasigurno se može provesti kroz informacioni alat ImelBIS ERP.

 

Šta raditi sa velikom količinom restlova (ostataka)?

 

U metalnoj industriji, kao i nekim drugim industrijama koje se bave obradom materijala, čest je slučaj velike količine restlova (ostataka) materijala kako u količinskom tako i u finansijskom smislu. U praksi veliki broj kompanija ima evidentiran repromaterijal, ali nema evidencije restlova i u tom slučaju kompanija je prepuštena „pamćenju skladištara“.

 

Nakon što se evidentiraju restlovi materijala, vrlo često dolazi se do iznosa koji premašuju polugodišnje promete tih kompanija.
Također, često se dešava da se uposlenici na poziciji skladištara mijenjaju, te se skladište restlova zatrpava a kompanije nemaju informacije o količini restlova, što za posljedicu ima situaciju da se količine svakodnevno povećavaju ali bez ikakve moguće intencije upotrebe u tekućim ili budućim proizvodnim procesima. Gledajući dalje, ova skladišta zauzimaju prostor te kompanije budu prinuđene za investiranje u nove poslovne objekte ili hale a istovremeno imaju nagomilane gubitke iskazane u restlovima.

 

 

 

Kako se „riješiti“ nepotrebnih zaliha na skladištu?

 

Implementacijom informacionog sistema ImelBIS moguće je adekvatno upravljati repromaterijalom i restlovima te ih koristiti u proizvodnji kada se za to ukaže prilika. Optimizacijom iskorištenja repromaterijala u originalnoj dimenziji može se postići smanjivanje količine restlova ali treba shvatiti da se restlovi ne mogu u potpunosti izbjeći. Međutim, u većini proizvodnih procesa ovi restlovi se mogu ponovno iskoristiti u proizvodnji, ukoliko se jednoznačno obilježe i postoji tačna evidencija.

 

Svakodnevnim korištenjem restlova u proizvodnji smanjuje se skladište restlova (obično materijal koji je već plaćen i predstavlja čisti trošak za kompaniju), smanjuje se potreba za novom nabavkom materijala, olakšava se manipulacija materijalima koji su manjih dimenzija od originalnih pa se na taj način stvaraju velike uštede za kompaniju.

 

Da li je kontrola proizvodnje skupa?

 

Mnoge kompanije željele bi da mogu stvarno kontrolisati svoju proizvodnju. Međutim, treba shvatiti da je kontrola skupa ali isto tako treba imati na umu da su mnogo veći troškovi kada kontrola ne postoji. Cilj kontrole u procesu proizvodnje jeste da se željeni proizvod dobije ekonomično i na vrijeme.

 

 

Implementacijom ImelBIS sistema u proizvodnim kompanijama moguće je otkloniti gubitke i omogućiti optimizaciju radnih procesa i minimalizaciju troškova kroz:
– planiranje proizvodnje i analizu potrebnih resursa,
– operativno planiranje rada strojeva i radne snage,
– praćenje realizacije utroška materijala i obavljenih tehnoloških operacija,
– izradu poluproizvoda i proizvoda,
– kontrola kvaliteta ulazanog materijala, procesa, poluproizvoda i proizvoda,
– periodični i završni obračun proizvodnje i izračun stvrane cijene koštanja svakog pojedninačnog proizvoda ili proizvodne usluge.

 

ImelBIS u suštini predstavlja alat koji omogućava direktnu i aktivnu podršku, brzo otkrivanje problema i pružanje korisnih i pouzdanih informacija u realnom vremenu menadžerima kompanije.

 

Dosadašnja iskustva su pokazala da je povrat investicije u implementaciju informacionog sistema ImelBIS u periodu od 12-24 mjeseca zavisno od veličine kompanije i zahtjevanog nivoa korištenja sistema.

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba