fbpx

Ko, gdje i kada pristupa Vašoj organizaciji? Svaki dan, sat i minut na radnom mjestu – ZABILJEŽENO!


Napisano 14.07.2021

Uzimajući u obzir tempo modernog života čovjeka, sa sigurnošću možemo tvrditi da je vrijeme najdragocjeniji resurs koji nam se stavlja na raspolaganje.

Racionalno planirati i efektivno koristiti taj ograničeni resurs, kako u privatnom životu, tako i u poslovnom, od ogromne je važnosti.

 

Šta omogućava Evidencija radnog vremena?

 

ImelERV je aplikacija za evidenciju radnika i radnog vremena koja je u potpunosti prilagođena zakonskim propisima.

Evidencija radnog vremena se vrši u realnom vremenu, kontinuirano, omogućavajući transparentnost radnih navika zaposlenih, te daje uvid u količinu vremena koje zaposleni provode na poslu. Ti podaci daju mogućnost da se izvrši dnevni, sedmični ili mjesečni obračun utrošenih sati na poslu, za svakog pojedinačnog zaposlenika.

 

 

 

 

 

Ovakva evidencija prisutnosti omogućava realni obračun radnog vremena i olakšava poslodavcima uvid u stvarne sate rada, a sa druge strane lakši obračun plata te raspored godišnjih odmora.

Također, omogućava jednak tretman svih zaposlenih, smanjuje mogućnost krivotvorenja radnog učinka tokom radnog vremena, poslodavcima umanjuje mogućnost greške ophođenja prema zaposlenima na osnovu ličnog dojma njihovog učinka, te se ima jasan uvid u ostvarene rezultate poslovanja.

Zaposleni su najvažniji resurs svake kompanije, a od efektivnosti i produktivnosti njihovog rada zavisi dalji rast kompanije. Za održivi razvoj poslovanja važno je pratiti i mjeriti učinak zaposlenih.  

 

 

Integracija Evidencije radnog vremena sa Kontrolom pristupa?

 

Evidentiranje dolazaka na posao i bilježenje radnih sati je samo dio mogućnosti ovog moćnog alata.

Ljudski faktor i zaobilaženje pravila unutar organizacije se direktno reflektuje kao trošak, a sistem za automatizovanu kontrolu i upravljanje radnim vremenom može vam pomoći da optimizujete svoje poslovanje.

 

Aplikacija evidencija radnog vremena integrirana je sa kontrolom pristupa i omogućava:

 

– Apsolutno tačnu evidenciju prisustva i odsustva sa posla

– Analiza redovnih i prekovremenih sati

– Analiza kašnjenja i odsustva

– Analiza izvještaja o odstupanju prisustva poslu u odnosu na plan rada po smjenama

– Preraspodjela radnog vremena

– Praćenje korištenja godišnjih odmora

– Praćenje prekovremenog rada

– Šihtarica u skladu sa zakonskim propisima u BiH

– Rekapitulacija za obračun plaća

– Mogućnost automatskog povlačenja podataka u obračun plaća ukoliko je integrisana ImelHR aplikacija.

 

   

 

 

 

Šta je Kontrola pristupa?

 

ImelKP rješenje za kontrolu pristupa koje omogućava organizacijama svih veličina da u realnom vremenu prate i kontrolišu kretanje ljudi unutar i izvan poslovnog objekta, uz automatsku zabranu neautorizovanog pristupa prostorijama od značaja kao što su laboratorije, data centri, trezori, magacini i sl. 

Softver za kontrolu pristupa je namjenjen za praćenje pristupa objektima i prostorijama pomoću uređaja za kontrolu pristupa i identifikaciju putem ID kartica, otiska prsta i sl. 

Na osnovu kontrole pristupa ImelKP i evidencije prijave/odjave zaposlenih omogućena je evidencija o radnom vremenu. Aplikaciji možete pristupiti sa bilo kojeg računara koji je povezan sa interntom.

 

Zašto Vaša organizacija treba kontrolu pristupa?

 

Svaki poslovni prostor mora imati minimalno jedan nivo kontrole pristupa, koji čini osnovu svakog sistema zaštite. 

Softver za evidenciju radnog vremena i kontrola pristupa sastavni je dio modernih poslovnih sistema i omogućava uštedu vremena, zaštitu pristupa određenim prostorijama te praćenja kretanja zaposlenih i trećih lica.

 

 

Kontrola pristupa omogućava:

 

– Povezivanja sa različitim uređajima za kontrolu pristupa

– Evidencija svih radnika u sistem kontrole pristupa

– Pristup/prijava prostorijama putem kartice, PIN-a i biometrijske identifikacije (otisak prsta i sl.)

– Kontrola pristupa zaštićenim prostorijama

– Evidentiranje prisutnosti zaposlenih (ulaz i izlaz)

– Kalendar rada i radne šeme po smjenama

– Evidentiranje najave za treća lica (gosti, radnici izvođača radova, inspekcijski organi)

– Evidentiranje ulaza gostiju sa dodjelom kartica za pristup određenim prostorijama

– Kontrola kretanja gostiju

– Informacije o pristupima i provedenom vremenu u svim prostorijama/organizaciji.

 

 

 

 

 

Benefiti od implementacije ImelERV i KP?

 

– Povećanje sigurnosti kroz precizno definisane dozvole pristupa

– Jednostavan način praćenja prisustva u prostorijama organizacije

– Precizno planiranje potrebnih radnika po smjenama

– Evidencija o prisustvu i provedenom vremenu trećih lica u firmi

–  Izvještavanje o ostvarenim satima prisustva u organizaciji

– Elektronska knjiga šihtarica

– Integracija i automatski obračun plaća na osnovu provedenog vremena zaposlenika

 

Sistem ImelERV i KP predstavljaju rješenja koja mogu odgovoriti na sve složene zahtjeve rasporeda rada odnosno radnih shema, s obzirom na to njihova primjena se ogleda jednako značajna kako u komercijalnom i privatnom sektoru tako i u javnom sektoru.

 

 

 

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju?

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba