fbpx

Kontrola kvaliteta pomoću ImelBIS ERP-a


Napisano 12.08.2021

Kvalitet – usklađenost sa zahtjevima.

 

Tehnološki razvoj i sve veća konkurencija na globalnom tržištu postavili su kvalitet kao strateški cilj i faktor konkurentnosti proizvodnih kompanija.

Sa druge strane izazov proizvodnim preduzećima postavlja tržište svojim kontradiktornim zahtjevima – bolji kvalitet ali uz kraći razvojni i proizvodni ciklus, visok stepen prilagodljivosti željama kupaca i niže cijene proizvoda.

Proizvođač mora što konkretnije odrediti razinu kvalitete koju želi postići kroz svoj proizvod.

Uslov za to su jasno  i precizno specificirane sve karakteristike proizvoda.

Cilj je ostvariti i težiti zadovoljavanju te definirane specifikacije proizvoda, poboljšavajući proizvodni proces tokom vremena.

Kako bi proizvođači zadržali zadanu razinu i ostvarili poboljšanje kvalitete moraju kontinuirano unapređivati proizvodne procese ulaganjem u nove tehnologije.

 

 

 

 

Kako odgovoriti zahtjevima kvaliteta?

 

Zbog svoje kompleksnosti proces proizvodnje zahtjeva sistematičan pristup, promjene u organizaciji, dodatne vještine zaposlenih i koordinaciju.

Da bi se postigla poboljšanja u proizvodnji i konkurentnosti na tržištu, važna je i integracija ostalih sektora kompanije koja omogućava usklađivanje njihovih aktivnosti.

ImelBIS ERP sistem može se posmatrati kao glavni alat za integraciju poslovnih aktivnosti unutar kompanije jer omogućava da se odvojena područja (nabava, skladište, proizvodnja i prodaja)  međusobno povežu i bolje koordiniraju.

ERP sistem predstavlja softversko rješenje koje ima unaprijed ugrađene poslovne procese koji odgovaraju najboljim praksama, a implementacija informacionog sistema smatra se ključnim izvorom unapređenja performansi organizacije.

 

 

Kontrola kvaliteta u ImelBIS ERP?

 

Glavna prednost kontrole kvaliteta u ImelBIS ERP-u ogleda se u tome što se tačka kontrole kvaliteta može definisati u bilo kojoj tačci procesa, svejedno radi li se o kontroli kvaliteta pri nabavi materijala/sirovine ili kontroli kvaliteta poluproizvoda/proizvoda unutar procesa proizvodnje.

Nakon izvršene kontrole kvaliteta u nabavi, moguće je utvrditi i evidentirati nedostatak nekog od materijala/sirovina, ukoliko nisu odgovarajući.

Tu se otvara i mogućnost praćenja od kog dobavljača dolaze neadekvatni materijali, kako bi se mogli reducirati problemi sa nabavkom neadekvatnih materijala i sl.

Nakon izvršene kontrole kvaliteta unutar procesa proizvodnje, također se može evidentirati neusklađenost nastalog poluproizvoda ili proizvoda te se može raditi pravovremena korekcija unutar procesa proizvodnje. Ove i mnoge druge mogućnosti, u samoj kontroli kvaliteta procesa prizvodnje, otvara ImelBIS softver.

 

 

 

 

Zašto se opredijeliti za integralni sistem ImelBIS ERP?

 

Ključni razlozi zašto krenuti u proces implementacije informacionog sistema ImelBIS-a :

– Ranije prepoznavanje potencijalnih problema u proizvodnji;
– Povećana konkurentnost u ponudama tačnim određivanjem cijena;
– Niži troškovi držanja zaliha;
– Bolje upravljanje velikim transakcijama, samostalno, bez potreba za dodatnim resursima;
– Podatke je lakše pronaći i dostupniji su menadžmentu;
– Bolje donošenje odluka u poslovanju;
– Manji troškovi računovodstva zbog manje grešaka;
– Obračun troškova na mjesečnom nivou, finansijski rezultat svakoga mjeseca;
– Poboljšan izbor dobavljača na temelju ocjena rezultata iz podataka;
– Poboljšano planiranje kapaciteta;
– Uštede u troškovima zbog poboljšanja efektivnosti cjelokupne opreme (OEE);
– Mjerenje indikatora ključnog učinka (KPI).

 

 

 

Kako znate da je vrijeme za implementaciju Imel ERP-a?

 

ERP softver postao je vodeće rješenje izbora za rastuća preduzeća koja žele održati i poboljšati svoju konkurentsku prednost.

Znakovi da bi vaša kompanija imala koristi od implementacije novog  softverskog sistema:

-Postoji zabrinutost zbog integriteta poslovnih podataka;
-Potrebni su vam bolji procesi za prikupljanje i analizu podataka;
-Potrebno vam je bolje poslovno izvještavanje;
-Preduzeće ima prekinute sisteme koji međusobno ne komuniciraju;
-Vaša kompanija raste i prerasla je postojeće sisteme;
-Zadovoljstvo korisnika opada zbog neefikasnosti u back-office operacijama;
-Morate smanjiti troškove a poboljšati kvalitet proizvoda.

 

Implementacija ImelBIS ERP sistema ima kako operativne tako i strateške koristi za kompaniju.

Operativne se odnose na povećanje efikasnosti poslovnih procesa, dok se strateške ogledaju u osiguranju potrebne sistemsko-informacione podloge za donošenje poslovnih odluka.

Izuzetno je bitno napomenuti da implementacija informacionog sistema ide zajedno sa reinženjeringom poslovnih procesa.

Implementacija ERP-a znači nije samo stvar promjene softvera, već poboljšanja poslovnih procesa i reinženjeringa.

 

 

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju?

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba