fbpx

Planiranje, analiza i izvještavanje o rezultatima poslovanja kroz ImelBIS ERP


Napisano 28.06.2021

Glavni problem sa kojim se kompanije susreću danas jeste zanemarivanje PLANIRANJA I ANALIZE.

 

Koliko su važni planiranje i analiza u poslovnoj praksi?

 

Činjenica je da živimo u vremenu u kojem se uvjeti poslovanja brzo i često mijenjaju, u svrhu prilagodbe takvom poslovnom okruženju kao glavni alat preduzeća trebaju koristiti planiranje.

 

Svrha planiranja jeste osiguravanje preduzeću da odredi svoje glavno područje djelovanja, omogućavanje spoznaje dobrih i loših strana, brža procjena prilika i prijetnji iz svoje eksterne okoline, te lakše određivanje pravila, odnosno poslovne politike koju će zaposlenici slijediti.

 

 

„Planovi su ništa, planiranje je sve.“

Planiranje prethodi izvođenju svih ostalih menadžerskih funkcija.

 

Ali svima je jasno da planiranje samo za sebe nema smisla, ukoliko ne podupire upravljačke procese u kompaniji i ako se ne analiziraju rezultati ostvarenja.

Potrebno je analizirati kompleksno poslovno okruženje, u prvom redu očekivanja naših kupaca, intencije naših konkurenata te naše mogućnosti da na najbolji mogući način očuvamo i povećamo vrijednost poslovanja.

 

 

Kako iskoristiti ImelBIS ERP kao navigacioni alat za upravljanje?

 

Za uspješno upravljanje kompanijom, koja pri tome ima i poslovne jedinice, potreban je informacioni sistem koji će integrirati sve poslovne aktivnosti u jednu cjelinu.

 

Integrirani sistem predstavlja softver sastavljen od velikog broja podsistema koji prati sve poslovne aktivnosti i događaje na nivou cijele kompanije, slaže ih poput puzli a sve sa ciljem planiranja, kontrolinga, izvještavanja i upravljanja kompanijom.

Integrirani informacioni sistem ImelBIS u dijelu poslovne inteligencije omogućava ove menadžerske aktivnosti. 

 

 

 

Šta omogućava ImelBIS modul Planiranje i analiza poslovanja?

 

Integrirani informacioni sistem ImelBIS ERP pored svih mogućnosti i prednosti posebnu važnost pridaje poslovnoj inteligenciji odnosno modulu Planiranje i analiza poslovanja. 

Planiranje i analiza predstavlja kompleksan i sveobuhvatan modul po svim relevantnim segmentima poslovanja: prihodi, troškovi, proizvodnja, nabava, prodaja, investicije i dr..

ImelBIS pored planiranja omogućava upoređivanje trenutnih rezultata sa planiranim kako bi se utvrdila odstupanja i pravovremeno poduzele odgovarajuće aktivnosti, poput navigacionog instrumenta.

 

Ovaj modul omogućava:

Analizu poslovanja – finansijsko planiranje i analiza na nivou bilansnih pozicija. Korisnici mogu samostalno kreirati analize i izvještaje na osnovu prometa po bilansnim pozicijama u glavnoj knjizi. 

Planiranje i budžetiranje – planiranje i analiza poslovanja po svim relevantnim segmentima poslovanja (prihodi, troškovi, proizvodnja, nabava, prodaja, investicije i dr.

Knjiga prihoda i rashoda – izrada knjiga prihoda i rashoda na osnovu evidentiranog prometa ulaznih i izlaznih računa, platnog prometa i dr.

Proizvodnja – analiza realizacije proizvodnje i upoređivanje sa normativima.

Prodaja – analiza prodaje i naplate kao i analize prodaje po komercijalistima.

Obaveze – analiza obaveza evidentiranih u knjizi obaveza i obaveza prema dobavljačima.

Mjesta troškova – analiza troškova po standardnim mjestima troškova i troškova po tzv. nižim nivoima.

Kontroling  – provjera metoda knjiženja određene dokumentacije i efikasnosti nabave i prodaje, analiza proizvodnje i dr.

Ostali izvještaji – izrada posebnih analiza i izvještaja poslovanja kao što su izvještaji vezani za ugostiteljstvo i zanatske radnje.

 

 

 

 

Koja je uloga kontrolinga u ImelBIS ERP?

 

Kontroling, kao bitan dio analize poslovanja, je stručna pomoć menadžmentu. On pomaže preduzećima u podizanju produktivnosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja, a time i sposobnosti prilagođavanja promjenama koje se događaju unutar i izvan kompanije.

Kontroling je fokusiran na ulaganja i koristi od njih, pa tako mora jasno detektirati koji dijelovi preduzeća ili organizacije zarađuju novac, a koji ga troše bez željenih efekata.

 

ImelBIS ERP predstavlja informatičku potporu za kontroling, odnosno za povezivanje menadžmenta preduzeća sa  računovodstvom i finansijama.

 

Cilj kontroling je dobijanje velike i sveobuhvatne slike poslovanja poduzeća.

 

 

 

Koje koristi imaju menadžeri od  izvještavanja i kontrolinga kroz ImelBIS?

 

Menadžeri u ImelBIS informacionom sistemu imaju mogućnost kreiranja izvještaja „po želji i potrebi“. Pored ove beneficije, sistem posjeduje set zakonskih izvještaja za preduzeća i budžetske organizacije po zakonu FBiH.

 

Ove analize i izvještaji se mogu exportovati u MS Excel i povezati sa pripremljenim obrascima izvještaja i analiza. 

Kontroling omogućava provjeru metoda knjiženja određene dokumentacije i efikasnosti nabave i prodaje, analize proizvodnje i sl..

 

Kompanijama je neophodan ovaj menadžerski alat sa kojim će ostvariti krajnji cilj svog putovanja a to je unapređenje poslovanja kompanije te stvaranje dodatne vrijednosti.

 

 

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju?

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba