fbpx

Planiranje i analiza poslovanja pomoću ImelBIS ERP-a


Napisano 02.07.2020

Planiranje i analiza kao navigacioni instrument u poslovnom svijetu

 

Za uspješno upravljanje kompanijom, koja pri tome ima i poslovne jedinice, potreban je sistem koji će integrirati sve poslovne aktivnosti u jednu cjelinu. Integralni sistem ustvari je softver sastavljen od velikog broja podsistema koji prati sve poslovne aktivnosti i događaje na nivo cijele kompanije, slaže ih poput puzli a sve sa ciljem planiranja, kontrolinga, izvještavanja i upravljanja kompanijom. Integralni informacioni sistem ImelBIS u dijelu poslovne inteligencije omogućava ove menadžerske aktivnosti.

 

 

Zašto planirati i analizirati rezultate poslovanja?

 

Istraživanja u poslovnoj praksi razvijenih ekonomija, pokazuju da 40% od svih informacija u kompaniji potiče iz računovodstva ali o prošlim i sadašnjim promjenama.
Glavni problem sa kojim se kompanije susreću jeste ne postojanje PLANIRANJA I ANALIZE. Obično je finansijsko računovodstvo tradicionalno orijentisano ka eksternom izvještavanju i eksternim korisnicima poslovnih izvještaja ali naspram toga stoji integralni informacioni sistem koji može pomoći kako računovođama tako i menadžerima te dati odgovore na ključna pitanja:

 

• Koliko se mora prodati da bi se došlo do tačke pokrića odnosno „pozitivne nule“?
• Koji proizvodi ili usluge su donosioci prihoda odnosno “zvijezde” a koji ne?
• Koje je tržište najslabije raslo i zbog čega?
• Koji kupci su profitabilni a sa kojim treba prestati raditi?
• Kako „ispravno“ izračunati cijenu koštanja proizvoda/usluga?
• Da li uvoditi dodatnu smjenu? …

 

Poslovica kaže « Ako ne znaš gdje ideš, bilo koji put odvest će te tamo».

U poslovnom svijetu ovo je luksuz koji vodi ka gubitku i propadanju.

 

 

 

Uloga ImelBIS-a kao navigacionog alata

 

Integrani informacioni sistem ImelBIS ERP pored svih mogućnosti i prednosti posebnu važnost pridaje poslovnoj inteligenciji odnosno modulu Planiranje i analiza poslovanja. Planiranje i analiza predstavlja kompleksan i sveobuhvatan model po svim relevantnim segmentima poslovanja: prihodi, troškovi, proizvodnja, nabava, prodaja, investicije i dr..

 

 

Svima je jasno da planiranje samo za sebe nema smisla, ukoliko ne podupire upravljačke procese u kompaniji i ako se ne analiziraju rezultati ostvarenja. ImelBIS pored planiranja omogućava upoređivanje trenutnih rezultata sa planiranim kako bi se utvrdila odstupanja i pravovremeno poduzele odgovarajuće aktivnosti, poput navigacionog instrumenta.

 

Da li su kontroling i izvještavanje okrenuti menadžerima?

 

Kompanijama je neophodan ovaj menadžerski alat kojim će ostvariti krajnji cilj ovog putovanja a to je unapređenje poslovanja kompanije te stvaranje dodatne vrijednosti.
Analiza kao važan segment informacionog sistema omogućava da korisnici mogu samostalno kreirati analize i izvještaje na osnovu prometa po bilansnim pozicijama u glavnoj knjizi. Sve analize i izvještaji mogu se exportovati u MS Excel i povezati sa pripremljenim obrascima izvještaja i analiza.

 

 

Pored mogućnosti kreiranja izvještaja „po želji i potrebi“ sistem posjeduje set zakonskih izvještaja za preduzeća i budžetske organizacije po zakonu FBiH.

Također, izuzetno bitan dio analize poslovanja preduzeća jeste i Kontroling koji omogućava provjeru metoda knjiženja određene dokumentacije i efikasnosti nabave i prodaje, analize proizvodnje i sl..
Kontroling je okrenut internom izveštavanju, menadžerima, vlasnicima, direktorima i treba zapravo da ponudi sasvim nešto drugo, za raziku od finansijskog računovodstva. Treba da vodi ka realizaciji postavljenih planova i ostvarenju cilja.

 

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba