fbpx

Planiranje i upravljanje proizvodnjom pomoću ImelBIS ERP integralnog sistema


Napisano 15.04.2022

U posljednjih nekoliko godina, proizvodnja se morala prilagoditi visokim zahtjevima kupca i ubrzati procese u svakom segmentu. Nove tehnologije i strojevi mnogo su doprinijeli takvom razvoju, ali bez kvalitetnog ERP sustava s kojim se radi planiranje, razvoj i kontrola kvalitete, nemoguće je ostati konkurentan na tržištu.

Trenutna situacija prouzrokovana globalizacijom tržišta zahtjeva od proizvođača kraći razvojni i proizvodni ciklus, bolju kvalitetu, visok stepen prilagodljivosti željama kupaca uz istovremeno niže cijene proizvoda.

 

Da li je to želja ili realnost za proizvodne firme? Realnost ukoliko koristite ERP informacioni sistem.

Pomoću ERP sistema može se upravljati ključnim procesima unutar kompanije – prodajom, nabavom, skladištem, proizvodnjom, finansijama i ljudskim resursima uz adekvatno praćenje kvalitete i odgovoriti postavljenim zahtjevima.

 

 

Šta predstavlja integracija sistema u proizvodnom procesu?

 

Navedeno je nekoliko puta da proces proizvodnje sistemski povezuje ključne funkcije u organizaciji i to: prodaju, tehničko-tehnološku pripremu, nabavu i računovodstvo i to je izuzetno važno.

Integralnost informacionog sistema, pored uvezanosti poslovnih funkcija, ogleda se i dijelu da se poslovni podatak unosi samo jednom a daljom se obradom on prenosi i upravlja se njime.

Kao rezultat integralnosti može se utjecati na kvalitet proizvoda ili obavljenih usluga. Kvaliteta proizvoda ili obavljenih usluga vrlo je važan faktor o kojem treba treba voditi računa a on zahtjeva podršku kompletne organizacije, koja se ne može postići bez integralnosti.
Prosto zaključujemo da su sve poslovne funkcije u uskoj sprezi i da ne mogu djelovati individulano u procesu proizvodnje ali i cjelokupnom poslovanju.

 

ImelBIS ERP softversko rješenje moguće je prilagoditi potebama određene kompanije ili industrije. Ključna poenta implementacije sistema jeste uspostava optimizacije proizvodnog procesa. Informacioni sistem i implementatori sa višegodišnjim iskustvom mogu pružiti najbolje rješenje kako prebroditi složenost proizvodnog procesa. Bitno je naglasiti da ne treba talasati jer svaka nepotrebna funkcionalnost poskupljuje sistem i dodatno opterećuje korisnike.

 

 


Kako uspostaviti proces planiranja i upravljanja proizvodnjom kroz ImelBIS ERP sistem?

 

Upravljanje proizvodnjom se može definirati kao koordinacija i kontrola svih aktivnosti potrebnih za proizvodnju nekog proizvoda uz uključenje kontrole planiranja, troškova, izvođenja, kvalitete i gubitaka.

Obično se aktivnosti u proizvodnom procesu dijele na tri osnovna područja:
 –  priprema proizvodnje (tehnološka i operativna)
 –  realizacija proizvodnje (proizvodnja i montaža)
 –  opsluživanje proizvodnje (kontrola kvalitete, skladište i održavanje)

 

Proces proizvodnje sistemski povezuje sve funkcije u organizaciji i to: prodaju, tehničko-tehnološku pripremu, nabavu, proizvodnju i računovodstvo.
Za optimalno iskorištenje resursa kompanije potreban je sistem za planiranje i kontrolu proizvodnje, a u Imel ERP sistemu glavni alat je planiranje koji generira prijedloge za proizvodnju na temelju potreba, a koji se kasnije pretvaraju u proizvodne naloge.

 

Proces planiranja i upravljanja proizvodnjom kroz ImelBIS možemo predstaviti u nekoliko koraka:

– planiranje proizvodnje i analizu potrebnih resursa,
– operativno planiranje rada strojeva i radne snage,
– praćenje realizacije utroška materijala i obavljenih tehnoloških operacija,
– izradu poluproizvoda i proizvoda,
– kontrola kvaliteta ulazanog materijala, procesa, poluproizvoda i proizvoda,
– periodični i završni obračun proizvodnje i izračun stvarne cijene koštanja svakog pojedinačnog proizvoda ili proizvodne usluge.

 

 

Koje sve probleme rješava informacioni sistem ImelBIS?

 

Na osnovu dosadašnjeg iskustva u radu sa kompanijama proizvodnog sektora došli smo do zaključka da su najčešći problemi sa kojima se susreću :

 – Neadekvatno ili loše planiranje proizvodnje
 – Neučinkovito upravljanje skladištem i zalihama
 – Kašnjenje sa isporukama proizvoda
 – Prevelika količina škarta i reslova
 – Loša iskorištenost i raspoređenost proizvodnih resursa.

 

Prednosti primjene ImelBIS sistema kao ERP sistema (Enterprise Resource Planning) dolazi do izražaja posebno u srednjim i velikim kompanijama. Međutim, u poslednje vrijeme statistika ide i u korist manjih kompanija koje žele uspostaviti proces praćenja stanja zaliha skladišta, te upravljanja aktivnostima proizvodnje kao što su planiranje i lansiranje proizvodnje te vođenje popratne dokumentacije.

ImelBIS omogućava brz i lagan pristup svim potrebnim važnim informacijama vezanim za proizvodne procese, a mogu im pristupiti svi korisnici sistema na osnovu autorizovanih prava pristupa.

Ovisno o složenosti proizvodnih procesa, jako je bitno napomenuti da se ImelBIS može prilagoditi potrebama korisnika u cilju optimizacije procesa kompanije.

ImelBIS omogućava pregled i daljnju analizu svih kretanja materijala u svim periodima
i daje informacije o trendovima koji kasnije mogu biti korisni kod planiranja proizvodnje ali i same prodaje.

Informacije u sistemu ImelBIS prezentovane su na pregledan i jasan način, te su prilagođene exportovanju u Excel što daje mogućnost dalje obrade  i analize.

 

 

Benefiti ImelBIS softverskog rješenja!

Benefiti su osnovni razlog zašto krenuti u proces implementacije informacionog sistema ImelBIS, a postiže se:

 – Ranije prepoznavanje problema u proizvodnji
 – Povećana konkurentnost u ponudama tačnim određivanjem cijena
 – Niži troškovi držanja zaliha
 – Bolje upravljanje velikim transakcijama, samostalno, bez potreba za dodatnim resursima
 – Podatke je lakše pronaći i dostupniji su menadžmentu
 – Bolje donošenje odluka u poslovanju
 – Manji troškovi računovodstva zbog manje grešaka
 – Obračun troškova na mjesečnom nivou, finansijski rezultat svakoga mjeseca
 – Poboljšan izbor dobavljača na temelju ocjena rezultata iz podataka
 – Poboljšano planiranje kapaciteta
 – Uštede u troškovima zbog poboljšanja efektivnosti cjelokupne opreme (OEE)
 – Mjerenje indikatora ključnog učinka (KPI)

 

 

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba