fbpx

Pojednostavljeno upravljanje dokumentima


Napisano 12.07.2023

Gubite previše vremena na zagubljene dokumente?

Arhiva Vam je prevelika i loše organizovana?

Trošite previše papira i tonera?

 

 

I vi imate iste probleme? Imamo rješenje za vas!

IMEL Document Management System je rješenje koje Vam pomaže u planiranju, organizovanju, upravljanju i praćenju dokumentacije i informacija uz uštedu vremena, prostora, kancelarijskog materijala a samim tim i novca.

ImelDMS je jednostavno i pristupačno softversko rješenje za upravljanje dokumentima, koje pomaže organizacijama u planiranju, organizovanju, upravljanju i praćenju dokumenata i informacija. Ovaj sistem je integralni dio ImelBIS ERP -a, ali može se koristiti i kao samostalna aplikacija. Kompatibilan je i sa drugim aplikacijama, naročito je ukomponovan sa  ImelHR.

 

Sistem za upravljanje dokumentima ImelDMS omogućava izradu, obradu, pretragu, arhiviranje i zaštitu elektronskih i papirnih dokumenata. Ovo softversko rješenje pomaže organizaciji da pojednostavi svoj postupak upravljanja dokumentima.

 

 

Kome je namijenjen ImelDMS?

Proizvodnja i distribucija

Sam proces organizovanja pripreme proizvodnje zavisi od ispravne i pravovremeno uradjene dokumentacije, u svakoj distribuciji je veliki broj dokumenata o ispravno izvršenoj isporuci ili narudžbi.

Javna preduzeća

Sigurnost dokumentacije i informacija je ključni proces u javnim preduzećima i stvara uštede u budžetu.

Prodaja / Retail

Narudžbe, fakture, potpisani dokumenti, deklaracije, atesti, garancije, izvještaji su važni dokumenti koji moraju biti organizovani, sigurni i dostupni u što kraćem roku.

Finansije i računovodstvo

Dokumentacija koja se zakonski mora čuvati zauzima mnogo prostora u papirnom obliku, ako je dobro organizovana i u elektronskom obliku, u mnogome olakšava posao.

Pravnici / Advokati / Notari

Ispravni i integralni dokumenti su od velikog značaja za Vaše korisnike.

Obrazovanje

Veliki broj učeničkih i studentskih dokumenata mogu se efikasno obraditi i sačuvati.

Zdravstvo

Dokumenti i informacije o pacijentima moraju biti tačne, sigurne i dostupne u svakom trenutku.

Uslužne djelatnosti

Veliki broj korisnika će biti mnogo zadovoljniji ako imate raniju dokumentaciju o izvršenim uslugama.

 

 

Kakve uštede za Vas pravi ImelDMS?  ImelDMS ŠTEDI VRIJEME I NOVAC!

Uredski zaposlenici dnevno u prosjeku provedu više od dva sata u traženju dokumentacije. Na godišnjem nivou to su gotovo 63 radna dana.

Svaki izgubljeni dokument organizaciju prosječno košta između 500 i 750 KM.

Na pretraživanju elektronske dokumentacije provede se 7,5% ukupnog radnog vremena

Preko 50% poslovnog otpada čini papir.

 

 

Vrijeme je da počnete štediti Vaše resurse!

Sa implementacijom DMS dobijate:

Implementacijom sistema za upravljanje dokumentima kompanije mogu očekivati benefite:
• jednostavnije kreiranje dokumenata unutar organizacije
• vrijeme za pretragu dokumenata značajno se smanjuje i štedi
• brža distribucija dokumenata
• bolja saradnja između timova i službi
• bolje upravljanje elektronskim i fizičkim prostorom
• nema bespotrebnih kopija dokumenta
• manja mogućnost pogrešaka te povećavna efikasnosti i produktivnost
• veća sigurnost dokumenata
• originalna verzija se uvijek nalazi na pravom mjestu i dostupna u pravo vrijeme
• arhiviranje je usklađeno sa zakonskom regulativom
• potpuno kompatibilnim sa zahtjevima sistema kvaliteta prema standardima serije ISO 9000 i 27000.
• viši nivo upotrebe znanja organizacije

 

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju?

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba