fbpx

Praćenje novčanih tokova i svih obaveza kroz ImelBIS


Napisano 30.04.2020

U današnjem vremenu izuzetno je važno šta poduzeti za bolje sutra i na koji način donositi ispravne poslovne odluke.

Za kompanije postao je imperativ profilirati održive mehanizme kako bi se savladale kompleksnosti poslovnih procesa uz adekvatan informacioni sistem.

ImelERP predstavlja softversko rješenje koje podržava odvijanje procesa kompanije u svim poslovnim područjima.

Jedan od ključnih segmenata jeste upravljanje obavezama, likvidnošću i solventnošću.
Prvi korak u realizaciji ovog zahtjeva koji se mora poduzeti podrazumjeva praćenje toka novčanih sredstava i izmirenja obaveza. Realizacija ove aktivnosti kroz ImelBIS omogućena je u dijelu Knjiga obaveza i elektronsko bankarstvo.

 

Kako evidentirati obaveze i pripremiti plan plaćanja kroz knjigu obaveza?

 

Knjiga obaveza u ImelBIS sistemu podrazumjeva uspostavljanje jedinstvene evidencije obaveza koje kompanija ima u određenom periodu. U knjigu obaveza moguće je evidentirati, kako ulazne račune, tako i ostale obaveze koji se javljaju u poslovanju, kao što su: obaveze za poreze, obaveze za plaće i doprinose, obaveze po osnovu obustava od plaća, obaveze za kredite i sl.

 


Na ovakav način sistem omogućava jedinstveno praćenje obaveza po svim osnovama i njihovo automatsko zatvaranje putem izvoda elektronskog bankarstva.

 

Knjiga obaveza kompanijama pruža mogućnost da uspostave visok nivo kontrolinga obaveza i pripreme plan plaćanja na sedmičnom ili mjesečnom nivou.
Plan plaćanja pojednostavljuje praćenje, odobrenje i izvještavanje o izmirenju obaveza.

 

Nakon odobrenog plana plaćanja dospjelih obaveza ImelBIS omogućava automatsko kreiranje pojedinačnih ili zbirnih naloga za plaćanje.

 

Koji su preduvjeti za korištenje elektronskog bankarstva?

 

Korištenje elektronskog bankarstva ne zahtjeva nikakve posebne uvjete izuzev zaštite, odnosno sigurnosti cjelokupnog sistema. Implementacija integralnog informacionog sistema ImelBis sa svim svojim prednostima omogućit će kompanijama kvalitetnije i učinkovitije poslovanje, a sve u cilju postizanja konkurentske prednosti na tržištu. Neke od prednosti sistema ogledaju se u:
 sistem u realnom vremenu
 sveobuhvatan nadzor i upravljanje resursima u kompaniji,
 optimizacija poslovnih procesa,
 fleksibilnost u korištenju pojedinih funkcionalnosti

 

Kompanije mogu ubrzati rad koristeći savremene tehnike elektronskog bankarstva. ImelBIS omogućava automatski import elektronskog izvoda koji je prethodno pripremljen korištenjem programa instaliranog od strane banke ili korištenjem web aplikacije banke. Nakon što je elektronsko bankarstvo uspostavljeno u Vašoj organizaciji moguće je slanje obavještenja putem e-maila, za izvršene uplate ili pristigle naplate.

 

Koji su benefiti elektronskog bankarstva za kompaniju?

 

Benefiti elektronskog bankarstva kroz ImelBIS sistem ogledaju se u sledećem:
• Automatski import izvoda
• Brža obrada domaćih i deviznih izvoda
• Mogućnost automatskog zatvaranja računa uplatama sa izvoda
• Praćenje uplata i planiranje naplate
• Uvid i pregled dnevnog prometa po računima
• Jednostavnija dodatna obrada elektronskih izvoda
• Pregled elektronskih izvoda u sistemu na dan
• Automatski prenos u finansijsko knjigovodstvo prema prethodno definisanim šemama knjiženja.

 

 

Za koje banke je uspostavljeno elektronsko bankarstvo?

 

Do sada je u ImelBIS informacionom sistemu implementirano elektronsko bankarstvo za sledeće banke:
UniCreditBank, NLB Banka, ProCreditBank, Intesa Sanpaolo Banka, Raiffeisen Bank, Bosna Bank International, Sberbank, Sparkasse Bank, IK Bank i Union Bank.

Ukoliko se određena inozemna ili domaća banka ne nalazi na popisu, moguće je izvršiti prilagodbu sistema stukturi zahtjevane banke.

 

Shematski prikaz koleracije knjige obaveza i elektronskog bankarstva ImelBIS ERP-a

 

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba