fbpx

Savremeno praćenje zaliha sirovina i materijala


Napisano 06.04.2023

Praćenje sirovina i zaliha uključuje vođenje evidencije o nivoima zaliha, narudžbenicama, rasporedima isporuke i stopama upotrebe sirovina i zaliha.

Ove informacije mogu pomoći kompanijama da efikasnije upravljaju zalihama, spriječe zalihe i prevelike zalihe i osiguraju da su sirovine i zalihe dostupni kada je to potrebno.

Postoji nekoliko uobičajenih problema s kojima se kompanije suočavaju prilikom praćenja zaliha sirovina i materijala

 

Nedostatak vidljivosti: Kompanije se mogu boriti da održe vidljivost nad svojim nivoima zaliha, posebno ako imaju više lokacija ili dobavljača. To može dovesti do zaliha ili prevelikih zaliha, što može biti skupo i utjecati na raspored proizvodnje.

Ručni unos podataka: Ručno praćenje sirovina i zaliha može biti dugotrajno i podložno greškama. Kompanije se mogu boriti da održe korak sa količinom podataka i mogu napraviti greške prilikom unosa informacija u proračunske tabele ili druge ručne sisteme.

Netačni podaci: Netačni podaci mogu dovesti do netačnih nivoa zaliha i netačnog predviđanja, što može dovesti do viška zaliha ili zaliha. Ovo može biti posebno problematično ako se kompanije oslanjaju na ove podatke za donošenje kritičnih poslovnih odluka.

Loša komunikacija: kvarovi u komunikaciji između odjela, dobavljača i kupaca također mogu dovesti do problema s praćenjem sirovina i zaliha. Na primjer, ako dobavljač ne izvrši isporuku na vrijeme, to može utjecati na raspored proizvodnje i uzrokovati kašnjenja.

Nedostatak integracije: Kompanije mogu imati poteškoća da integrišu svoje sisteme za praćenje zaliha sa drugim poslovnim procesima, kao što su nabavka ili planiranje proizvodnje. To može dovesti do neefikasnosti i dupliranja napora, kao i do povećanja troškova.

Neadekvatna tehnologija: Neke kompanije mogu koristiti zastarjelu ili neadekvatnu tehnologiju za praćenje sirovina i zaliha, što može ograničiti njihovu sposobnost da efikasno upravljaju zalihama.

 

Sve u svemu, ovi problemi mogu dovesti do viših troškova, smanjene efikasnosti i manjeg zadovoljstva kupaca. Implementacija ERP sistema može pomoći u rješavanju ovih izazova pružanjem centralizirane baze podataka, automatizacijom procesa i poboljšanjem vidljivosti i komunikacije.

Kako bi izbjegli ove probleme, kompanije obično koriste integralni informacioni sistem koji u sebi sadrži  modul za upravljanje zalihama, kao što je ERP sistem, koji može automatizirati procese i pružiti podatke i analitiku u realnom vremenu.

 

Načini na koje ERP sistem koristi praćenju sirovina i zaliha

 

Sistem planiranja resursa preduzeća (ERP) može vam pomoći da pratite sirovine i zalihe u Vašoj organizaciji. Evo nekoliko načina na koje se ERP sistem može koristiti za praćenje sirovina i zaliha:

– Upravljanje zalihama: ERP sistem može pratiti nivoe zaliha sirovina i zaliha, uključujući njihovu lokaciju, količinu i datume isteka. Ove informacije se mogu koristiti kako bi se osiguralo da imate dovoljno sirovina i zaliha pri ruci kako biste zadovoljili zahtjeve proizvodnje uz izbjegavanje prevelikih zaliha i otpada.

– Planiranje materijala: ERP sistem takođe može pomoći u planiranju materijala, što uključuje predviđanje količine sirovina i zaliha potrebnih za ispunjavanje narudžbi ili postizanje proizvodnih ciljeva. Sistem može automatski generirati narudžbenice ili radne naloge kako bi osigurao da je prava količina materijala naručena i isporučena na vrijeme.

– Upravljanje troškovima: Može pratiti troškove sirovina i zaliha, uključujući troškove kupovine, skladištenja i upotrebe u proizvodnji. Ove informacije vam mogu pomoći da identificirate područja u kojima se troškovi mogu smanjiti i gdje se efikasnost može poboljšati.

– Kontrola kvaliteta: Može pratiti kvalitet sirovina i zaliha, uključujući sve probleme s kvalitetom koji se pojave tokom procesa proizvodnje. Ove informacije vam mogu pomoći da identificirate osnovni uzrok problema s kvalitetom i poduzmete korektivne mjere kako biste spriječili njihovo ponavljanje.

– Sljedivost: ERP sistem može obezbijediti sljedivost za sirovine i zalihe, od njihovog porijekla do konačnog odredišta. Ovo je posebno važno u industrijama u kojima su usklađenost i sigurnost kritični, kao što su prehrambena i farmaceutska industrija.

Ukratko, ERP sistem može pružiti sveobuhvatno rješenje za praćenje sirovina i zaliha u Vašoj organizaciji, od upravljanja zalihama do kontrole kvaliteta i sljedivosti. Implementacijom ERP sistema možete poboljšati efikasnost, smanjiti otpad i osigurati usklađenost sa propisima i sigurnosnim standardima.

ImelBIS ERP sistem je alat koji omogućava direktnu i aktivnu podršku, brzo otkrivanje problema i pružanje korisnih i pouzdanih informacija u realnom vremenu menadžerima kompanije.

 

Kompanijama je potreban ERP softver za praćenje sirovina i zaliha iz nekoliko razloga

 

Centralizovano upravljanje podacima: ERP softver obezbeđuje centralizovanu bazu podataka koja integriše sve podatke koji se odnose na sirovine i zalihe, uključujući narudžbenice, nivoe zaliha i rasporede isporuke. Ovo omogućava lak pristup ažuriranim informacijama iz različitih odjela unutar organizacije.

Poboljšano upravljanje zalihama: Praćenjem sirovina i zaliha pomoću ERP sistema, kompanije mogu steći bolju vidljivost nivoa zaliha, tačaka ponovnog naručivanja i vremena isporuke. Ovo pomaže u sprječavanju zaliha, smanjenju viška zaliha i minimiziranju rizika od zastarjelosti zaliha.

Pojednostavljeni procesi nabavke: ERP softver može automatizirati procese nabavke kao što su kreiranje narudžbenice, odabir dobavljača i obrada faktura. Ovo može smanjiti vrijeme i trud potreban za upravljanje ovim procesima, a istovremeno povećati preciznost i smanjiti greške.

Povećana saradnja: ERP softver omogućava bolju saradnju između različitih odjela unutar organizacije. Na primjer, tim za nabavku može blisko sarađivati sa proizvodnim timom kako bi osigurao da se sirovine i zalihe isporučuju na vrijeme i da se nivoi zaliha održavaju na optimalnom nivou.

Bolje donošenje odluka: Pružajući podatke i analitiku u realnom vremenu, ERP softver može pomoći kompanijama da donesu bolje odluke u vezi sa sirovinama i zalihama. Na primjer, kompanije mogu koristiti ERP softver za praćenje performansi dobavljača i identificiranje područja za poboljšanje.

 

Sve u svemu, ERP softver može pomoći kompanijama da poboljšaju operativnu efikasnost, smanje troškove i povećaju zadovoljstvo kupaca tako što će osigurati da se sirovinama i zalihama efikasno upravlja.

 

Zašto se opredijeliti za integralni sistem ImelBIS ERP?

 

Ključni razlozi zašto krenuti u proces implementacije informacionog sistema ImelBIS-a :

– Ranije prepoznavanje potencijalnih problema u proizvodnji;
– Povećana konkurentnost u ponudama tačnim određivanjem cijena;
– Niži troškovi držanja zaliha;
– Bolje upravljanje velikim transakcijama, samostalno, bez potreba za dodatnim resursima;
– Podatke je lakše pronaći i dostupniji su menadžmentu;
– Bolje donošenje odluka u poslovanju;
– Manji troškovi računovodstva zbog manje grešaka;
– Obračun troškova na mjesečnom nivou, finansijski rezultat svakoga mjeseca;
– Poboljšan izbor dobavljača na temelju ocjena rezultata iz podataka;
– Poboljšano planiranje kapaciteta;
– Uštede u troškovima zbog poboljšanja efektivnosti cjelokupne opreme (OEE);
– Mjerenje indikatora ključnog učinka (KPI).

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju? Ostavite Vaše podatke a mi ćemo Vas kontaktirati.

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba