fbpx

Siguran i pouzdan SOFTVER u proizvodnom procesu ključ je uspjeha


Napisano 08.10.2020

Poznavaoci tržišta poslovnih softvera složit će se sa konstatacijom da je vrhunac svakog softvera za upravljanje poslovanjem upravo njegov dobro razvijen dio za planiranje i upravljanje proizvodnjom.

 

Na svijetu ne postoje dvije identične kompanije pa samim time i svaka proizvodnja zahtjeva drugačiju postavku i obračun.

 

 

Bez obzira o kojoj se vrsti ili obliku proizvodnje radilo pored KVALITETNOG SOFTVERA potreban je poseban pristup i posebna pažnja koja se odvija kroz proces IMPLEMENTACIJE softvera.

 

Kako uspostaviti proces upravljanja proizvodnje kroz ImelBIS?

 

ImelBIS ERP namijenjen je uglavnom srednjim i velikim kompanijama proizvodnog sektora.

 

Za većinu kompanija cilj obračuna proizvodnje i pogonskog računovodstva jeste obuhvatanje svih troškova koji nastaju u proizvodnim i neproizvodnim aktivnostima kompanije i obračuna cijena koštanja učinaka zaposlenih i gotovih proizvoda.

 

ImelBIS omogućava upravljanje proizvodnjom sa CILJEM da korisniku pruži podršku za efikasno planiranje proizvodnje, prodaje i nabave. Dok sa druge strane omogućava bilansiranje potreba za sirovinama, bolje upravljanje proizvodnom dokumentacijom, brži pregled stanja proizvodnje i statusa izvršenja radnih naloga, bržu i tačniju kontrolu utroška materijala, rada i ostalih troškova.

 

 

Uobičajeni koraci u proizvodnom poslovnom procesu planiranja i upravljanja proizvodnjom kroz ImelBIS možemo predstaviti u nekoliko koraka:
– planiranje proizvodnje i analizu potrebnih resursa,
– operativno planiranje rada strojeva i radne snage,
– praćenje realizacije utroška materijala i obavljenih tehnoloških operacija,
– izradu poluproizvoda i proizvoda,
– kontrola kvaliteta ulazanog materijala, procesa, poluproizvoda i proizvoda,
– periodični i završni obračun proizvodnje i izračun stvarne cijene koštanja svakog pojedinačnog proizvoda ili proizvodne usluge

 

Nabrojani procesi planiranja i upravljanja proizvodnjom samo daju pregled proizvodnih koraka koji su podržani, no ono što je istinska snaga i kvalitet ImelBIS-a jeste njegova izuzetna fleksibilnost odnosno kastomizacija klijentovim potrebama.

 

Koliko je bitan proces implementacije i integralnost softvera?

 

Nije svejedno kako se radi implementacija informacionog sistema i da li postoji njegova integralnost.

 

Polazeći (od činjenice) da je svaki proizvodni proces jedinstven i unikatan, a što je uzrokovano različitim faktorima da li opremom, tehnologijom, organizacijskom ili upravljačkom kulturom, implementatori ImelBIS sistema u mogućnosti su odraditi reinženjering poslovnih procesa i omogućiti prilagodbu softvera datoj organizaciji kako bi se postigli bolji poslovni rezultati i zadovoljstvo klijenta.

 

Konsultanti koji su implementatori ImelBIS-a stručnjaci su sa višegodišnjim iskustvom i mogu pružiti najbolje rješenje kako prebroditi složenost proizvodnog procesa. Implementacija se radi po fazama uz prethodno pripremljeni plan implementacije a sve uz dogovor sa klijentom.

 

Ključna poenta implementacije informacionog sistema koja slijedi nakon instalacije softvera jeste uspostava optimizacije proizvodnog procesa.

 

 

 

Velika pažnja posvećena je i u dijelu kontrole kvalitete i povezanosti s drugim poslovnim funkcijama u organizaciji i to sa: prodajom, tehničko-tehnološkom pripremom, nabavom i računovodstvom. Integralnost informacionog sistema ImelBIS, pored uvezanosti poslovnih funkcija, ogleda se i u dijelu da se poslovni podatak unosi samo jednom a daljom obradom on se prenosi i njime se upravlja.

 

Sljedivost sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda je standardna funkcionalnost integrirana u cijelo softversko rješenje.

Dokumentacija je elektronska, tako da je i popunjavanje iste automatizovano, a pretraživanje podataka značajno ubrzano. Svi podaci, zajedno sa dokumentacijom nalaze se u sistemu i lako se njima može upravljati.

 

Problemi u proizvodnim procesima i kako koristiti softver za Benchmarking

 

Upravljanje procesom porizvodnje podrazumjeva i upravljanje kvalitetom, zalihama i radom. To je u suštini upravljanje procesom transformacije.

Nije tajna da se proizvodne kompanije, bez obzira na vrstu proizvoda, susreću sa sledećim situacijama:
– Neadekvatno ili loše planiranje proizvodnje
– Neučinkovito upravljanje skladištem i zalihama
– Kašnjenje sa isporukama proizvoda
– Prevelika količina škarta i reslova
– Loša iskorištenost i raspoređenost proizvodnih resursa
– Ne postojanje odgovornosti
– Velikom konkurencijom
– Internim i externim trendovima

 

 

Ukoliko se dotaknemo BENCHMARKING analize u proizvodnom procesu softver ImelBIS omogućava :
– mjerenje i evidentiranje ključnih pokazatelja uspješnosti
– analizu i unapređenje pokazatelja uspješnosti
– analizu poslovanja
– ocjenu stanja proizvodnog sistema i procesa
– poduzimanje akcija za promjene

 

Mali savjet zlata vrijedan

 

Svaka proizvodna kompanija treba da se okrene ka planiranju i upravljanju proizvodnim procesom prije nego dođe u situaciju da:
– zaostaje u ostvarivanju rezultata u odnosu na druge ili
– ima stagnaciju rasta proizvodnje u odnosu na prethodni period.

 

Logično je da slijedi pitanje: Šta treba učiniti?

 

Potrebno je više investirati u opremu i ljude te odabrati softver dizajniran po mjeri. Softver koji će omogućiti usmjeravanje cijelog proizvodnog procesa koji uključuje planiranje, automatsko izvršavanje i analizu kako bi se postigla daljnja efikasnost proizvodnje.

 

Nekoliko razloga zašto krenuti u proces implementacije informacionog sistema ImelBIS-a :
– Ranije prepoznavanje problema u proizvodnji
– Povećana konkurentnost u ponudama tačnim određivanjem cijena
– Niži troškovi držanja zaliha
– Bolje upravljanje velikim transakcijama, samostalno, bez potreba za dodatnim resursima
– Podatke je lakše pronaći i dostupniji su menadžmentu
– Bolje donošenje odluka u poslovanju
– Manji troškovi računovodstva zbog manje grešaka
– Obračun troškova na mjesečnom nivou, finansijski rezultat svakoga mjeseca
– Poboljšan izbor dobavljača na temelju ocjena rezultata iz podataka
– Poboljšano planiranje kapaciteta
– Uštede u troškovima zbog poboljšanja efektivnosti cjelokupne opreme (OEE)
– Mjerenje indikatora ključnog učinka (KPI)

 

Planirajte uspjeh!

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba