fbpx

Siguran informacioni sistem ključ je poslovnog upjeha


Napisano 17.07.2020

Poslovni informacioni sistem

U poslovnom svijetu vremenom su se, i zbog zakonskih obaveza, uobličavale forme i procedure prenosa podataka i tako nastajali poslovni sistemi informacija odnosno poslovni informacioni sistemi.

 

 

ERP (Enterprise Resource Planning) sistem predstavlja integrisani informacioni sistem za podršku poslovanja koja se koristi u različitim dijelovima neke kompanije. Osnovne karakteristike ERP sistema su da se sastoje od više podsistema i opcija, da podržava stotine različitih poslovnih funkcija i procesa rada, da je realiziran sa višemilionskim programskim kodom i da je nastao kao rezultat višedecenijskog kvalifikovanog rada.

Ukoliko se javi potreba prilagodbe ERP sistema za konkretnu kompaniju tada se koriste posebni alati, programski jezici, posebna znanja i utroši se jako mnogo vremena.

International Data Corporation (IDC) jedna je od vodećih svjetskih kuća u području praćenja analize informacionih tehnologija i ERP sistem definiše kao softversku podršku za najmanje 4 segmenta poslovanja: Finansijsko poslovanje, Proizvodnja, Robno-materijalno i Upravljanje ljudskim resursima

Na osnovu kvalitetnog informacionog sistema može se procijeniti stanje uređenosti, organizovanosti i funkcionalnosti neke kompanije ili organizacije.

 

Ponuda ERP rješenja na tržištu BiH

Trenutno se na bosanskohercegovačkom tržištu nude svjetska i domaća relativno kvalitetna softverska rješenja. Svjetski poznata softverska rješenja pored svih pozitivnih osobina imaju dvije loše strane kada se implementiraju na području Balkana općenito. Jedna je da nisu fleksibilna, teško je prilagoditi svjetsko rješenje potrebama domaćih kompanija a druga osobina jeste da je proces implementacije izuzetno skup. Tada se dolazi u situaciju da se posjeduje višemilionski softver koji ne može odgovoriti zahtjevima kompanije jer nije u odgovarajućoj ¨širini i dubini¨ implementiran. Implementacija kao neodvojivi dio softvera zapravo predstavlja konsultacije na procesu reinženjeringa i primjene informacionog sistema u konkretnoj kompaniji. Ovo nas dovodi do zaključka da pored kvalitetnog softvera jednako je važan i konsalting na primjeni informacionog sistema kojeg isključivo najbolje može pružiti dobar poznavaoc ERP-a. Na žalost za svjetski poznata softverska rješenja takvi konsultanti su rijetkost, jer možda poznaju neku užu oblast ali nikada sve procese i zakonodavstvo a jako mnogo koštaju.
Kada govorimo o domaćim rješenjima ima ih prilično mnogo ali dobar dio njih je modularan i neintegrisan te nemaju mogućnost praćenja određenih poslovni procesa od njihovog nastanka do zaključenja odnosno završetka.

 

 

Siguran i kvalitetan informacioni sistem

Kada menadžeri kompanije donesu odluku da implementiraju informacioni sistem izuzetno je važno opredjeliti se za sistem koji nude dobavljači koji su ujedno i ¨tvorci¨ informacionog sistema. Tada se ulazi u poslovnu saradnju sa kompanijom i konsultatnima koji savršeno razumiju poslovne procese jer su projektovali sistem shodno potrebama tržišta i pozitivnoj praksi koju mogu prenijeti na nove implementacije. Prilagodba softvera specifičnim zahtjevima korisnika samo je još jedan od benefita kada govorimo o poslovnoj saradnji sa proizvođačem softvera. Također, ne smije se zanemariti integralnost sistema svih poslovnih procesa i izvještavanja na nivou kompanije.

Kada govorimo o integralnom i sigurnom informacionom sistemu tada kažemo ImelBIS ERP. ImelBIS bosanskohercegovačko ERP rješenje nastalo je kao rezultat 25-godišnjeg rada i iskustva stečenog u saradnji sa preko 500 različitih subjekata u BiH, Srbiji i Hrvatskoj.
ImelBIS predstavlja sveobuhvatno softversko rešenje namijenjeno za efikasno upravljanje svim poslovnim procesima i resursima kompanije. Integralnost se ogleda u međusobnoj povezanosti procesa od planiranja, nabave i prodaje, finansija i računovodstva, upravljanja sredstvima i zalihama, upravljanja proizvodnjom, upravljanja ljudskim resursima, obračuna plaća, kontrole i evidencije radnog vremena do upravljanja samim tokom dokumentacije.
Slobodno možemo reći da je razvoj ImelBIS sistema upotpunjen pozitivnim poslovnim praksama stečenim tokom svih dosadašnjih implementacija sa jedne strane te odgovarajućih naučnih i tehničkih dostignuća koja se vremenom razvijaju sa druge strane.

 

 

Prilagodljivost poslovnog informacionog sistema ImelBIS

Imel BIS predstavlja moćan alat i omogućava menadžerima da nadgledaju poslovanje kompanije i da dobiju tačne i pravovremene izvještaje za donošenje ispravnih odluka.
Njegova skalabilnost se ogleda u prilagodbi specifičnim zahtjevima korisnika i stručnom vođenju procesa implementacije zasnovanog na kvalitetnim poslovnim konsultacijama.

Bez obzira na sve sličnosti i branšu ne postoje dvije identične kompanije, svaka ima svoje specifičnosti koje informacioni sistem mora ¨pokriti¨. Zato treba odabrati provjeren, pouzdan i siguran informacioni sistem ImelBIS.

Također, bitno je shvatiti da je implementacija informacionog sistema dugoročni projekat i samim time treba se pripremiti na dugoročnu saradnju, koja se ogleda u kontinuiranom procesu konsultacija na implementaciji sistema i postrpodajnoj saradnji nadogradnje sistema.

 

 

 

 

Benefiti upotrebe informacionog sistema ImelBIS su

 Visok stepen konfigurabilnosti shodno načinu poslovanja kompanije
 Bolja organizacija budžeta i zaposlenika
 Automatizacija poslovnih procesa
 Smanjenje troškova te povećanje produktivnosti i prihoda
 Visok stepen povjerenja u prezentirane informacije
 Povrat ulaganja u kratkom roku (12-24 mjeseca)
 Strateško planiranje i odlučivanje

Osnovni motiv ali i cilj svake kompanije koja se opredjeli za implementaciju ImelBIS sistema jeste smanjenje troškova te povećanje produktivnosti i prihoda, čime se stvaraju uslovi za bolje rezultate poslovanja.
Ponosni smo da su naši klijenti uspješne srednje i velike kompanije koje su iskusile slatke izazove naglog rasta i da su za praćenje poslovanja i odgovora na nove izazove odabrali integralni infomacioni sistem ImelBIS.

 

Planirajte uspjeh uz ImelBIS ERP.

 

 

Preuzeto iz poslovnog magazina IN STORE   https://bit.ly/3jfly9R

 

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba