fbpx

Softversko rješenje za praćenje proizvodnje po narudžbi


Napisano 07.10.2021

 

Ako u uslovima porasta cijena sirovina i materijala, opreme i sve većeg nedostatka kvalifikovane radne snage želite da:

 

– Vaše ponude budu realne i konkurentne, te da za njihovu izradu ne gubite previše vremena.

 

Optimalno koristite Vaše resurse te prepoznate i eliminišete uska grla u proizvodnji.

 

– U svakom momentu imate informaciju o stepenu završetka svake narudžbe uz nastale troškove.

 

– Raspolažete sa informacijama o isplativosti svake narudžbe, projekta ili ugovora.

 

Zadržite kvalitetne radnike i postanete atraktivan poslodavac za upošljavanje novih radnika.

 

– Imate  dobru pregovaračku politiku u odnosima sa kupcima i dobavljačima na osnovu informacija kojima raspolažete.

 

Lako upravljate svim resursima u organizaciji.

 

Vi trebate softversko rješenje za praćenje proizvodnje po narudžbi!

ImelBIS je pravi izbor za Vas. Dizajniran za upravljanje proizvodnjom po narudžbi te da Vam omogući i mnogo više od navedenih izazova.

 

 

ImelBIS u suštini predstavlja alat koji omogućava direktnu i aktivnu podršku, brzo otkrivanje problema i pružanje korisnih i pouzdanih informacija u realnom vremenu menadžerima kompanije. 

 

Ovaj informacioni sistem nastao je na temelju najboljih praksi kompanija i niza pretpostavki o načinu njihovog poslovanja u cjelini. Poslovne funkcije u ImelBIS-u su međusobno povezane i postoji zahtjev da se poslovni podatak unosi samo jednom a daljom obradom on se prenosi i njime se upravlja.

 
                               

 

 

Rješavanje problema cijene koštanja, kalkulacija, opterećenja i iskorištenja kapaciteta proizvodne opreme, optimalnih veličina serije proizvoda, količine zaliha materijala, rokova proizvodnje, radne dokumentacije teško da se može voditi „pješke“, odnosno bez dobrog alata. 

Implementacijom ImelBIS sistema u proizvodnim kompanijama omogućena je optimizacija radnih procesa i minimalizaciju troškova kroz:

– planiranje proizvodnje i analizu potrebnih resursa,
– operativno planiranje rada strojeva i radne snage,
– praćenje realizacije utroška materijala i obavljenih tehnoloških operacija,
– izradu poluproizvoda i proizvoda,
– kontrola kvaliteta ulazanog materijala, procesa, poluproizvoda i proizvoda,
– periodični i završni obračun proizvodnje i izračun stvrane cijene koštanja svakog pojedninačnog proizvoda ili proizvodne usluge

 

Jedinstveno softversko rješenje ImelBIS omogućava profitabilno funkcionisanje, kontinuirano prilagođavanje i održivi rast kompanije.

Dosadašnja iskustva su pokazala da je povrat investicije u implementaciju informacionog sistema ImelBIS u periodu od 12-24 mjeseca zavisno od veličine kompanije i zahtjevanog nivoa korištenja sistema. 

 

 

 

 

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju?

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba